ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

herb

ER1 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -herb-, *herb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
herb(n) สมุนไพร, See also: ว่าน
herbal(adj) เกี่ยวกับสมุนไพร
herbal(n) หนังสือที่เกี่ยวกับพืชและสมุนไพร
herbage(n) พืชที่มีลำต้นอ่อน เช่น หญ้า
herbalist(n) ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร, Syn. herb doctor
herbarium(n) การเก็บรวมรวมสมุนไพร
herbarium(n) ห้องเก็บตัวอย่างสมุนไพร
herbicide(n) ยาฆ่าพืช, See also: ยากำจัดวัชพืช
herbivore(n) สัตว์ที่กินพืชเป็นอาหาร
herbivorous(adj) ซึ่งกินพืชเป็นอาหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
herb(เฮิร์บ) n. ต้นไม้ที่มีลำต้นอ่อน (ไม่เป็นเนื้อไม้) ,สมุนไพร
herbaceousadj. (เกี่ยวกับ) ลำต้นไม้อ่อน,สมุนไพร,ใบ.
herbal(เฮอ'เบิล) adj. เกี่ยวกับต้นไม้ลำต้นอ่อน.
herbalist(เฮอ'บะลิสทฺ) n. นักสมุนไพร
herbariumn. การเก็บรวบรวมสมุนไพร,ห้องเก็บตัวอย่างสมุนไพร., See also: herbarial adj.
herbicide(เฮอ'บิไซดฺ) n. ยากำจัดพืช,ยากำจัดวัชพืช., See also: herbicidal adj.
herbivore(เฮอ'บิวอร์) n. สัตว์ที่กินพืชเป็นอาหาร
herbivorous(เฮอบิฟ'เวอะรัส) adj. ซึ่งกินอาหารพืชเป็นอาหาร., See also: herbivority n.
featherbrainn. คนโง่,คนทึ่ม
motherboardแผงหลักหมายถึง แผงวงจรหลักในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อุปกรณ์ต่าง ๆ จะเข้าไปเชื่อมต่อด้วยอีกทีหนึ่ง เช่น ซีพียู (CPU) , รอม (ROM) , แรม (RAM) , ชิป (chip) และยังรวมถึงช่องที่เตรียมไว้เสียบแผ่นวงจรพิเศษที่อาจจะเพิ่มมาภายหลัง ที่เรียกว่า "แผงวงจรลูก" ดู daughterboard ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
herb(n) รากไม้,สมุนไพร,พันธุ์ไม้
herbage(n) รากไม้
sherbet(n) ไอศกรีมรสผลไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
herbไม้ล้มลุก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
herbaceousไม่มีเนื้อไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
herbaceous perennialไม้ล้มลุกหลายปี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
herbal๑. ตำราสมุนไพร๒. -สมุนไพร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
herbalistแพทย์สมุนไพร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
herbarium๑. หอพรรณไม้๒. พิพิธภัณฑ์พืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
herbarium specimenตัวอย่างพรรณไม้แห้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
herbicideสารฆ่าวัชพืช [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
herbicide; weed killerสารฆ่าวัชพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
herbivoreสัตว์กินพืช [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Herb industryอุตสาหกรรมพืชสมุนไพร [TU Subject Heading]
Herb productsผลิตภัณฑ์สมุนไพร [TU Subject Heading]
Herbal cosmeticเครื่องสำอางสมุนไพร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Herbal cosmeticsเครื่องสำอางสมุนไพร [TU Subject Heading]
Herbal Drugsยาสมุนไพร [การแพทย์]
Herbal teasชาสมุนไพร [TU Subject Heading]
Herbal Teasชาสมุนไพร [การแพทย์]
Herbalistsหมอสมุนไพร [การแพทย์]
Herbaria ; Herbariumพิพิธภัณฑ์พืช [TU Subject Heading]
herbicideสารฆ่าวัชพืช, สารเคมีที่ใช้กำจัดและยับยั้งวัชพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
herbal remediesยาสมุนไพร

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
herbDo you know a good specialty store dealing in herbs?
herb"Ever since we wear clothes we know not one another" (George Herbert, 1846)
herbI am absorbed in growing herbs and your Web pages are a great help to me.
herbIf you continue to take this herb medicine it will do you good.
herbJust make sure that credit is given : From The Herbs, by Leon Thomas, published by Herbal Life.
herbWhy do yields increase with herbicide-resistant varieties?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยากำจัดวัชพืช(n) herbicide, See also: weed-killer, Syn. ยาปราบวัชพืช, Example: ชาวนาเป็นหนี้สินเพราะต้องเสียเงินซื้อยากำจัดวัชพืช ซึ่งเป็นรายจ่ายที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง, Thai Definition: ยาที่ใช้ทำลายวัชพืช
ยาปราบศัตรูพืช(n) herbicide, See also: weed-killer, Syn. ยากำจัดศัตรูพืช, Example: ปัจจุบันเกษตรกรพยายามลดใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช พันธุ์ เงินทุน, Thai Definition: ยาที่ใช้ทำลายศัตรูพืช
สมุนไพร(n) herb
สมุนไพร(n) herb, Example: เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยชาวชนบทจะใช้สมุนไพรรักษา เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากสถานีอนามัย, Thai Definition: ผลิตผลธรรมชาติได้จากพืช สัตว์ และแร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยาหรือผสมกับสารอื่นตามตำรับยา เพื่อบำบัดโรค บำรุงร่างกาย หรือใช้เป็นยาพิษ
ยาสมุนไพร(n) herbal medicine, Example: ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่หันมาใช้ยาสมุนไพรกันมากขึ้น, Count Unit: ชนิด, ประเภท, Thai Definition: ยาที่ทำจากผลิตผลธรรมชาติ ซึ่งได้จากพืช สัตว์ และแร่ธาตุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัวบก[būa bok] (n) EN: Asiatic pennywort ; Indian pennywort ; Tiger Herbal   FR: hydrocotyle [f] ; écuelle d'eau [f]
ดาย[dāi] (v) EN: cut with a sweeping motion ; clear off grass and weed ; weed ; mow  FR: faucher ; sarcler ; désherber
ดายหญ้า[dāi yā] (v, exp) FR: désherber
ดองยา[døngyā] (v, exp) EN: macerate herbs in alcohol
เกี่ยวหญ้า[kīo yā] (v, exp) EN: gather grass with a sickle  FR: faucher l'herbe
เหล้าดองยา[lao døngyā] (n, exp) EN: medicinal liquor ; herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits
เหล้ายาดอง[lao yā døng] (n, exp) EN: medicinal liquor ; herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits
หลิวไต้หวัน[liū Taiwan] (n, exp) EN: False heather ; Elfin herb
ไม้ล้มลุก[māilomluk] (n) EN: annual plant ; seasonal plant ; herbaceous plant ; biennial plant
ไม้ล้มลุกข้ามปี[māilomluk khām pī] (n, exp) EN: biennial herb

CMU English Pronouncing Dictionary
HERB ER1 B
HERB HH ER1 B
HERBS ER1 B Z
HERBER HH ER1 B ER0
HERBEL HH ER1 B AH0 L
HERBAL HH ER1 B AH0 L
HERBAL ER1 B AH0 L
HERB'S HH ER1 B Z
HERB'S ER1 B Z
HERBIE HH ER1 B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Herb (n) hˈɜːʳb (h @@1 b)
herb (n) hˈɜːʳb (h @@1 b)
herbs (n) hˈɜːʳbz (h @@1 b z)
herbal (j) hˈɜːʳbl (h @@1 b l)
Herbert (n) hˈɜːʳbət (h @@1 b @ t)
herbage (n) hˈɜːʳbɪʤ (h @@1 b i jh)
herbalist (n) hˈɜːʳbəlɪst (h @@1 b @ l i s t)
herbaceous (j) hˈɜːʳbˈɛɪʃəs (h @@1 b ei1 sh @ s)
herbalists (n) hˈɜːʳbəlɪsts (h @@1 b @ l i s t s)
herbivorous (j) hˈɜːʳbˈɪvərəs (h @@1 b i1 v @ r @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
草药[cǎo yào, ㄘㄠˇ ㄧㄠˋ, / ] herbal medicine, #26,142 [Add to Longdo]
香草[xiāng cǎo, ㄒㄧㄤ ㄘㄠˇ, ] herb; vanilla; fig. a loyal knight; fig. leaving a deep impression (of a poem), #26,333 [Add to Longdo]
草本[cǎo běn, ㄘㄠˇ ㄅㄣˇ, ] herb, #35,209 [Add to Longdo]
[hóng, ㄏㄨㄥˊ, / ] herb, #63,172 [Add to Longdo]
赫伯特[Hè bó tè, ㄏㄜˋ ㄅㄛˊ ㄊㄜˋ, ] Herbert (name), #74,069 [Add to Longdo]
食草动物[shí cǎo dòng wù, ㄕˊ ㄘㄠˇ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ, / ] herbivore, #88,770 [Add to Longdo]
草食动物[cǎo shí dòng wù, ㄘㄠˇ ㄕˊ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ, / ] herbivore; herbivorous animal, #99,911 [Add to Longdo]
威妥玛[Wēi Tuǒ mǎ, ㄨㄟ ㄊㄨㄛˇ ㄇㄚˇ, / ] Herbert Allen Giles (1845-1935), British missionary and linguist, originator of Wade-Giles romanization of Chinese [Add to Longdo]
赫伯斯翼龙[Hè bó sī yì lóng, ㄏㄜˋ ㄅㄛˊ ㄙ ㄧˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] Herbstosaurus (genus of pterosaur) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Herbst(n, phrase) |der| ฤดูใบไม้ร่วง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herbizid {n}herbicide [Add to Longdo]
Herbheit {f}sourness [Add to Longdo]
Herbarium {n} | Herbarien {pl}herbarium | herbariums [Add to Longdo]
Herberge {f} | Herbergen {pl}hostel | hostels [Add to Longdo]
Herberge {f} | Herbergen {pl}harborage; harbourage | harborages; harbourages [Add to Longdo]
Herbheit {f}acerbity [Add to Longdo]
Herbheit {f}acridness [Add to Longdo]
Herbst {m}autumn; fall [Am.] [Add to Longdo]
Herbst {m}harvest [Add to Longdo]
Herbstanfang {m}; Herbstbeginn {m}beginning of autumn; beginning of fall [Add to Longdo]
Herbstmond {m}harvest moon [Add to Longdo]
Kraut {n} (Heil-; Küchen-) | Kräuter {pl} | Kräuter {pl}herb | herbs | herbage [Add to Longdo]
Kräuterbutter {f}herb butter [Add to Longdo]
Kräutertee {m}herb tea [Add to Longdo]
herb; trocken {adj} | herber; trockener | am herbesten; am trockenstendry | drier | driest [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
herbal(n) สมุนไพร

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンゼリカ;アンジェリカ;アンゲリカ[anzerika ; anjierika ; angerika] (n) angelica (any herb of the genus Angelica, esp. garden angelica, Angelica archangelica) [Add to Longdo]
ウコン茶;うこん茶[ウコンちゃ(ウコン茶);うこんちゃ(うこん茶), ukon cha ( ukon cha ); ukoncha ( ukon cha )] (n) turmeric herbal tea [Add to Longdo]
オクラ[okura] (n) okra (herb) (Abelmoschus esculentus); (P) [Add to Longdo]
ギムネマ[gimunema] (n) gymnema (Indian herb) [Add to Longdo]
シャーベット[sha-betto] (n) sherbet; (P) [Add to Longdo]
セイボリー[seibori-] (n) savory (herb) [Add to Longdo]
ハーブ[ha-bu] (n) herb; (P) [Add to Longdo]
ハーブスパイス[ha-busupaisu] (n) herb spice [Add to Longdo]
ハーブティー[ha-butei-] (n) herb tea [Add to Longdo]
マザー[maza-] (n) (1) mother; (2) (abbr) {comp} motherboard; (3) Mother (Superior); title of a senior nun [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マザーボード[まざーぼーど, maza-bo-do] motherboard [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りょう, ryou] HERBERGE, UNTERKUNFT, WOHNHEIM [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] herber Saft (von unreifen Kaki-Fruechten) [Add to Longdo]
渋味[しぶみ, shibumi] herber_Geschmack, verfeinerter_Geschmack [Add to Longdo]
[あき, aki] Herbst [Add to Longdo]
秋分[しゅうぶん, shuubun] Herbst_Tagundnachtgleiche [Add to Longdo]
秋分の日[しゅうぶんのひ, shuubunnohi] Herbst_Tagundnachtgleiche [Add to Longdo]
秋気[しゅうき, shuuki] Herbstluft [Add to Longdo]
秋風[あきかぜ, akikaze] Herbstwind [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 herb
   n 1: a plant lacking a permanent woody stem; many are flowering
      garden plants or potherbs; some having medicinal
      properties; some are pests [syn: {herb}, {herbaceous
      plant}]
   2: aromatic potherb used in cookery for its savory qualities

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top