ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

henchman

HH EH1 N CH M AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -henchman-, *henchman*
English-Thai: Longdo Dictionary
henchman(n) ผู้ติดตาม สมุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
henchman(n) ลูกน้อง, See also: คนสนิท, Syn. follower, supporter
henchman(n) สมาชิกกลุ่มอาชญากร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
henchman n.คนสนิท,ผู้สนับสนุน,ผู้ติดตาม,คนรับใช้

English-Thai: Nontri Dictionary
henchman(n) ลูกน้อง,คนรับใช้,คนสนิท,ผู้ติดตาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
henchmanสมุนนักการเมือง, ลูกน้องนักการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกสมุน(n) henchman, See also: underling, minion, flunky, subordinate, lackey, yes man, stooge, Syn. ลูกน้อง, ลูกกะโล่, Ant. หัวหน้า, Example: หัวหน้าโจรพร้อมลูกสมุนถูกจับขณะลักลอบขึ้นเรือข้ามแม่น้ำมาขึ้นฝั่งไทย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ติดสอยห้อยตามคนบางประเภท เช่น หัวหน้านักเลง หัวหน้าผู้ร้าย
ลิ่วล้อ(n) follower, See also: henchman, lackey, Syn. ลูกล้อ, ลูกสมุน, สมุน, บริวาร, พรรคพวก, Example: ในการอภิปรายครั้งนี้ทั้งคุณลูก คุณพ่อปิดปากสนิท ปล่อยให้ลิ่วล้อคนสนิทขยับแทนอยู่นานสองนาน, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่เป็นคนสนิทคอยติดตาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมุน[samun] (n) EN: lackey ; flunkey ; stooge ; follower ; subordinate ; minion ; henchman ; underling  FR: subalterne [m] ; subordonné [m] ; sous-fifre [m] (fam.) ; laquais [m] (litt.) ; faire-valoir [m] ; homme de main [m] ; adepte [m] ; suiveur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HENCHMAN HH EH1 N CH M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
henchman (n) hˈɛntʃmən (h e1 n ch m @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
共犯者[きょうはんしゃ, kyouhansha] (n) accomplice; henchman [Add to Longdo]
股肱[ここう, kokou] (n) one's right-hand man; one's trusted henchman [Add to Longdo]
子分;乾児;乾分[こぶん, kobun] (n) (1) (See 手下) henchman; follower; (2) (子分 only) (arch) adopted child [Add to Longdo]
子方[こかた, kokata] (n) (1) child's role in noh dance; child actor (in noh); (2) (See 親方・1) henchman; follower [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  henchman
      n 1: someone who assists in a plot [syn: {confederate},
           {collaborator}, {henchman}, {partner in crime}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top