ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

henceforth

HH EH1 N S F AO1 R TH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -henceforth-, *henceforth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
henceforth(adv) ต่อจากนี้ (คำทางการ), See also: จากนี้ไป, นับจากนี้, นับแต่นี้เป็นต่อไป, Syn. from now on, hence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
henceforthadv. ตั้งแต่นี้ไป,ต่อไป,ต่อไปภายหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
henceforth(adv) ต่อแต่นี้ไป,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป,นับจากนี้ไป
thenceforth(adv) นับตั้งแต่นั้นมา,ดังนั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
henceforthสืบแต่นั้นไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
henceforthOfficers will henceforth wear ties at dinner.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นต้นไป(adv) from now on, See also: henceforth, hereafter, henceforward, Example: การหาเสียงเพื่อการเลือกตั้งเริ่มดำเนินการหาเสียงได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ตั้งแต่นี้ไป(adv) henceforth, See also: henceforward, from now (/then) on, from this time on, in the days to come, in future, Syn. นับจากนี้ไป
ต่อนี้ไป(adv) henceforth, See also: from now on, in the days to come, in future, Syn. ต่อแต่นี้ไป, ตั้งแต่นี้ต่อไป, Example: พระยาอนุมานราชธนก็ได้ช่วยรักษาวัฒนธรรมส่วนหนึ่งไว้ให้แล้วต่อนี้ไปก็อยู่ที่เราจะ เอาไปใช้อย่างไร
ต่อจากนี้(conj) henceforth, See also: from now on, from this time on, Syn. หลังจากนี้, ถัดจากนี้, Example: เขาทำตัวเหลวไหลมานาน ต่อจากนี้เขาสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวและประพฤติตนเป็นคนใหม่, Thai Definition: นับจากเวลาต่อจากปัจจุบันต่อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นต้นไป[pen ton pai] (adv) EN: from now on ; henceforth ; hereafter ; henceforward  FR: à partir de maintenant ; dorénavant ; désormais
ตั้งแต่นี้ไป[tangtaē nī pai] (adv) EN: henceforth ; henceforward ; from now (/then) on ; from this time on ; in the days to come ; in future  FR: dès lors ; désormais ; dorénavant ; à partir de maintenant ; à compter de ce jour
ตั้งแต่นี้ต่อไป[tangtaē nī tøpai] (adv) EN: henceforth  FR: dorénavant
ถัดจากนี้[that jāk nī] (conj) EN: henceforth
ต่อไป[tøpai] (adj) EN: next ; latter ; henceforth  FR: prochain ; suivant ;
ต่อไป[tøpai] (adv) EN: later ; continually ; further; afterward ; henceforth  FR: à l'avenir ; désormais ; dorénavant ; ensuite ; puis

CMU English Pronouncing Dictionary
HENCEFORTH HH EH1 N S F AO1 R TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
henceforth (a) hˈɛnsfˈɔːθ (h e1 n s f oo1 th)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
从今以后[cóng jīn yǐ hòu, ㄘㄨㄥˊ ㄐㄧㄣ ㄧˇ ㄏㄡˋ, / ] henceforth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
この後;此の後[こののち;このあと, kononochi ; konoato] (exp) after this; henceforth; henceforward; from now on [Add to Longdo]
以来[いらい, irai] (n-adv,n-t) since; henceforth; (P) [Add to Longdo]
而今而後[じこんじご, jikonjigo] (n-adv) (arch) in the future; from now on; henceforth; hereafter [Add to Longdo]
自今以後[じこんいご, jikon'igo] (n-t,n-adv) (arch) henceforth; henceforward; hereafter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 henceforth
   adv 1: from this time forth; from now on; "henceforth she will
       be known as Mrs. Smith" [syn: {henceforth},
       {henceforward}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top