ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hemp

HH EH1 M P   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hemp-, *hemp*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
hempกัญชง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hemp(n) กัญชา, Syn. cannabis, ganja, marijuana
hemp(n) ปอ, See also: ป่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hemp(เฮมพ) n. กัญชา,ป่าน,ปอ, See also: hempen adj
indian hempสมุนไพรจำพวก dogbane (Apocynum cannabinum) ในอเมริกาเหนือรากของมันใบ้เป็นยาถ่ายและทำให้อาเจียน

English-Thai: Nontri Dictionary
hemp(n) ต้นป่าน,ต้นปอ,กัญชา
hempen(adj) ทำด้วยปอ,ทำด้วยป่าน,เกี่ยวกับกัญชา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hempปอ [TU Subject Heading]
Hempกัญชา [การแพทย์]
Hemp industryอุตสาหกรรมปอ [TU Subject Heading]
Hemp, Indianกัญชา [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป่าน(n) ramie, See also: hemp, Syn. ต้นป่าน, Example: ในสมัยโบราณมนุษย์แสวงหาพืชในท้องถิ่นที่มีเส้นใยแข็งแรง เช่น ปอ ป่าน มาปั่นเป็นเกลียวเชือกใช้ ต่อมาจึงนำเชือกมาถักทอเป็นตาข่ายและเป็นผืนผ้า, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อพรรณไม้หลายชนิดหลายสกุลและหลายวงศ์ เปลือกเป็นใยเหนียว ใช้ทอผ้าและทำเชือก
วาก(n) bark, See also: hemp, flax, jute, ramie, Syn. เปลือกไม้, ป่าน, ปอเปลือกไม้, ปอ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำปาทอง[jampā thøng] (n, exp) EN: Orange Chempaka
หมัน[man] (n) EN: hemp ; rope ends ; tow  FR: étoupe [f]
หมวกไหมสับปะรด[mūak mai sapparot] (n, exp) EN: sisal-hemp
ป่าน[pān] (n) EN: hemp ; ramie  FR: chanvre [m]
ปอ[pø] (n) EN: hemp ; jute ; kenaf ; fibre crops  FR: chanvre [m] ; jute [m] ; lin [m]
โสน[sanō] (n) EN: Hemp Sesbania Flower
ว่าน[wān] (n) EN: general name for sedges, flags, orchids, hemp, and herbs  FR: amome [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HEMP HH EH1 M P
HEMPEL HH EH1 M P AH0 L
HEMPEN HH EH1 M P AH0 N
HEMPHILL HH EH1 M P HH IH2 L
HEMPFLING HH EH1 M P F AH0 L IH0 NG
HEMPFLING HH EH1 M P F L IH0 NG
HEMPSTEAD HH EH1 M P S T EH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hemp (n) hˈɛmp (h e1 m p)
hempen (j) hˈɛmpən (h e1 m p @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gé, ㄍㄜˊ, ] hemp cloth; Pueraria lobata (lobed kudzu vine (a legume with starchy roots used in traditional Chinese medicine), #10,991 [Add to Longdo]
大麻[dà má, ㄉㄚˋ ㄇㄚˊ, ] hemp (Cannabis sativa); cannabis; marijuana, #27,690 [Add to Longdo]
麻衣[má yī, ㄇㄚˊ ㄧ, ] hemp garment, #51,330 [Add to Longdo]
葛布[gé bù, ㄍㄜˊ ㄅㄨˋ, ] hemp cloth, #127,098 [Add to Longdo]
葛巾[gé jīn, ㄍㄜˊ ㄐㄧㄣ, ] hemp headcloth, #220,181 [Add to Longdo]
[fén, ㄈㄣˊ, ] hemp seeds; luxurious; abundant, #467,487 [Add to Longdo]
[yùn, ㄩㄣˋ, ] hemp; vague; mysterious, #513,316 [Add to Longdo]
[dié, ㄉㄧㄝˊ, ] hempen cloth worn by mourner, #801,804 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] hemp sandals [Add to Longdo]
[lú, ㄌㄨˊ, ] hempen thread; to dress hemp [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hanfseil {n}; Hanfstrick {m}hemp rope; hempen [Add to Longdo]
Hemprichmöwe {f} [ornith.]Sooty Gull [Add to Longdo]
Hemprichtoko [ornith.]Hemprich's Hornbill [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インド大麻[インドたいま, indo taima] (n) Indian hemp [Add to Longdo]
サイザル麻[サイザルあさ, saizaru asa] (n) sisal hemp [Add to Longdo]
ヘンプ[henpu] (n) hemp [Add to Longdo]
マニラ麻[マニラあさ, manira asa] (n) (See アバカ) Manila hemp (Musa textilis) [Add to Longdo]
マリファナ(P);マリワナ[marifana (P); mariwana] (n) marijuana; marihuana; cannabis; hemp; pot; (P) [Add to Longdo]
鬼頭;纛[おにがしら;とう(纛), onigashira ; tou ( tou )] (n) (See 大頭・おおがしら・2) decorative black flagpole tassel made from tail hair (of a yak, horse, ox, etc.) or dyed hemp [Add to Longdo]
宮古上布[みやこじょうふ, miyakojoufu] (n) high quality hemp cloth from Miyakojima (Okinawa prefecture) [Add to Longdo]
[ほそ, hoso] (n) (1) (abbr) (See 細引き,細糸) fine thread; hempen cord; (n-pref) (2) slender; narrow; weak; (n-suf) (3) (as ぼそ) narrowness [Add to Longdo]
細引き;細引[ほそびき, hosobiki] (n) hempen cord; rope [Add to Longdo]
小幣;小麻[こぬさ, konusa] (n) (1) (arch) small purification wand; (2) (See 切麻) thinly cut hemp or paper mixed with rice (scattered as an offering to the gods) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hemp
   n 1: a plant fiber
   2: any plant of the genus Cannabis; a coarse bushy annual with
     palmate leaves and clusters of small green flowers; yields
     tough fibers and narcotic drugs [syn: {cannabis}, {hemp}]
   3: a rope that is used by a hangman to execute persons who have
     been condemned to death by hanging [syn: {hangman's rope},
     {hangman's halter}, {halter}, {hemp}, {hempen necktie}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top