ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

helm

HH EH1 L M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -helm-, *helm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
helm(n) ตำแหน่งผู้นำ, See also: ตำแหน่งผู้ควบคุม
helm(n) พวงมาลัยเรือ
helmet(n) หมวกกันน็อก, See also: หมวกนิรภัย
helminth(n) พยาธิ, See also: หนอนพยาธิ
helmsman(n) คนถือพวงมาลัยเรือ, Syn. steersman, wheelman
helmsman(n) ผู้นำ
helminthology(n) พยาธิวิทยา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
helm(เฮล์ม) n.,v. (การ) หมวกเหล็ก,หมวกกันภัย,พวงมาลัย,หางเสือ,ตำรวจ.
helm roofหลังคาแหลม4หน้า
helminth(เฮล'มินฺธ) n. หนอน,พยาธิ, Syn. worm
helminthiasisn. การมีพยาธิในร่างกาย
helmsman(เฮล์มซ'มัน) n., คนถือพวงมาลัย,คนถือหางเสือ
anthelmintic(แอนเธลมิน' ทิค) adj. ซึ่งทำลายหรือขับพยาธิ. -n. ยาฆ่าหรือขับพยาธิ
dishelm(ดิสเฮลม') vt. เอาหมวกเหล็กออก
overwhelm(โอ'เวอะเวล์ม) vt. ครอบงำ,ปกคลุม,มีชัยท่วมท้น,คว่ำ,ทำให้ตกตะลึงมาก, Syn. overpower
overwhelming(โอ'เวอะเวล'มิง) adj. ซึ่งครอบงำ,ซึ่งปกคลุม,ท่วมท้น,รุนแรงมาก, See also: overwhelmingly adv. overwhelmingness n., Syn. crushing, severe
unhelm(อันเฮล์ม') vt. ปลดหมวกออก,ถอดหมวก,ถอดหมวกเหล็กออก

English-Thai: Nontri Dictionary
helm(n) พวงมาลัย,ที่ถือหางเสือเรือ,หมวกเหล็ก,หมวกกันภัย
helmet(n) หมวกเหล็ก,หมวกยอด,หมวกกันภัย
helmsman(n) คนถือท้ายเรือ,คนถือหางเสือเรือ,คนถือพวงมาลัย
overwhelm(vt) ล้น,ท่วมท้น,เต็ม,ปกคลุม,ทำลาย
whelm(vt) ท่วมท้น,ล้น,จม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
helmetหมวกแสดงผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
helmet; head screen; head shieldหมวกเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
helminthหนอนพยาธิ [มีความหมายเหมือนกับ vermin ๑ และ worm ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
helminthagogue; anthelminthic; anthelmintic๑. -ฆ่าหนอนพยาธิ๒. ยาฆ่าหนอนพยาธิ [มีความหมายเหมือนกับ vermifuge ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
helminthemesisการอาเจียนมี(หนอน)พยาธิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
helminthiasisโรคหนอนพยาธิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
helminthic๑. -หนอนพยาธิ [มีความหมายเหมือนกับ verminal ๑]๒. -เหตุหนอนพยาธิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
helminthicide; vermicideยาฆ่าหนอนพยาธิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
helminthology; scolecologyวิทยาหนอนพยาธิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Helminthiasisโรคเกิดจากพยาธิ [TU Subject Heading]
Helminthsพยาธิ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
helmA bullet pierced the helmet.
helmBad people are at the helm of the nation.
helmIt is dangerous to ride a motorbike without a helmet.
helmYou have to wear a helmet to protect your head.
helmYou're playing with fire if you insist on riding your motorcycle without a helmet on.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คัด(v) steer, See also: helm, take the tiller, Example: เขาคัดหางเสือเปลี่ยนทิศเดินเรือเฉียงคลื่นลมมุ่งลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ, Thai Definition: ใช้พายหรือแจวงัดน้ำออกจากตัว
คัดฉาก(v) steer, See also: helm, take the tiller, operate the rudder, Syn. คัดจังกูด, คัดหางเสือ, คัดท้าย, Thai Definition: ถือท้ายเรือ
คัดท้าย(v) steer, See also: helm, take the tiller, Syn. คัดจังกูด, คัดหางเสือ, คักฉาก, Example: เขากำลังคัดท้ายแพที่งอโค้งให้กลับตรง, Thai Definition: ถือท้ายเรือ
พวงมาลัย(n) steering wheel (car), See also: helm (boat), Example: คนขับรถหมุนพวงมาลัยบังคับให้รถเลี้ยวไปทางขวา, Count Unit: อัน, Thai Definition: เครื่องสำหรับบังคับเรือไฟ หรือเรือยนต์ รถยนต์ ให้ไปตามทางที่ต้องการ
หมวกกันน็อก(n) helmet, See also: anti-knock helmet, Syn. หมวกนิรภัย, Example: หากเขาไม่สวมหมวกกันน็อก ศีรษะเขาต้องกระแทกพื้นแน่, Count Unit: ใบ, ลูก
หมวกนิรภัย(n) helmet, See also: anti-knock helmet, Syn. หมวกกันน็อก, Example: การรณรงค์ให้ใส่หมวกนิรภัย มีเพื่อป้องกันความพิการจากอุบัติเหตุ, Count Unit: ใบ, ลูก
ตะกูด(n) helm, See also: tiller, rudder, Syn. หางเสือเรือ, จังกูด, จะกูด, Count Unit: อัน
นายท้าย(n) steersman, See also: helmsman, wheelsman, Example: เรือลำนี้ใช้ฝีพายทั้งหมด 50 คนและนายท้ายเพียง 2 คน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ถือท้ายเรือ มีหน้าที่ควบคุมเรือให้แล่นไปตามทิศทาง โดยเฉพาะตามแม่น้ำลำคลอง
กิมิวิทยา(n) helminthology, See also: science of worm, Example: หลายคนอาจจะไม่รู้จักกิมิวิทยา, Thai Definition: วิชาว่าด้วยหนอน
หางเสือ(n) helm, See also: rudder, tiller, Syn. จังกูด, Example: ใครจะเป็นคนคัดหางเสือเรือ, Thai Definition: เครื่องถือท้ายเรือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หางเสือ[hāngseūa] (n) EN: helm ; rudder ; tiller  FR: gouvernail [m]
ขาดลอย[khātløi] (adv) EN: definitely ; overwhelmingly ; absolutely  FR: absolument
คัดท้าย[khatthāi] (v) EN: steer ; helm ; take the tiller  FR: gouverner ; diriger un bateau ; prendre la barre
ครอง[khrøng] (v) EN: rule ; govern ; reign ; administer ; administrate ; be at the helm of the state  FR: régir ; gouverner ; régner
ครอบงำ[khrøp-ngam] (v) EN: dominate ; control ; have power over ; overwhelm ; overpower ; reign ; overshadow ; override ; predominate  FR: diriger ; contrôler ; dominer ; maîtriser
ลอยลำ[løilam] (adv) EN: absolutely ; overwhelmingly
ล้น[lon] (v) EN: overflow ; overwhelm ; flow over the edge ; spill  FR: déborder
ล้น[lon] (v) EN: be excessive ; be too much ; be overwhelming  FR: regorger ; déborder ; surabonder
ล้นพ้น[lonphon] (adj) EN: overwhelming  FR: incomparable ; irrésistible
หมวกกะโล่[mūakkalō] (n) EN: sun helmet ; topee

CMU English Pronouncing Dictionary
HELM HH EH1 L M
HELMA HH EH1 L M AH0
HELME HH EH1 L M
HELMS HH EH1 L M Z
HELMET HH EH1 L M AH0 T
HELMES HH EH1 L M Z
HELMKE HH EH1 L M K
HELMER HH EH1 L M ER0
HELMAN HH EH1 L M AH0 N
HELMIG HH EH1 L M IH0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
helm (n) hˈɛlm (h e1 l m)
helms (n) hˈɛlmz (h e1 l m z)
helmet (n) hˈɛlmɪt (h e1 l m i t)
helmets (n) hˈɛlmɪts (h e1 l m i t s)
helmeted (j) hˈɛlmɪtɪd (h e1 l m i t i d)
helmsman (n) hˈɛlmzmən (h e1 l m z m @ n)
helmsmen (n) hˈɛlmzmən (h e1 l m z m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
头盔[tóu kuī, ㄊㄡˊ ㄎㄨㄟ, / ] helmet, #16,794 [Add to Longdo]
[duò, ㄉㄨㄛˋ, ] helm; rudder, #19,074 [Add to Longdo]
舵手[duò shǒu, ㄉㄨㄛˋ ㄕㄡˇ, ] helmsman, #22,515 [Add to Longdo]
[zhòu, ㄓㄡˋ, / ] helmet, #34,125 [Add to Longdo]
[kuī, ㄎㄨㄟ, ] helmet, #36,891 [Add to Longdo]
舵旁[duò páng, ㄉㄨㄛˋ ㄆㄤˊ, ] helm (of a ship) [Add to Longdo]
头兜[tóu dōu, ㄊㄡˊ ㄉㄡ, / ] helmet; chain mail hung from head to protect neck [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Helm {m} | Helme {pl}helmet | helmets [Add to Longdo]
Helmkasuar {m} [ornith.]Dobble-wattled Cassowary [Add to Longdo]
Helmhokko {m} [ornith.]Helmeted Curassow [Add to Longdo]
Helmwachtel {f} [ornith.]Gambel's Quail [Add to Longdo]
Helmperlhuhn {n} [ornith.]Helmeted Guineafowl [Add to Longdo]
Helmtaube {f} [ornith.]Crested Long-tailed Pigeon [Add to Longdo]
Helmkakadu {m} [ornith.]Gang-gang Cockatoo [Add to Longdo]
Helmkolibri {m} [ornith.]Bearded Helmetcrest [Add to Longdo]
Helmhornvogel {m} [ornith.]Sulawesi Hornbill [Add to Longdo]
Helmspecht {m} [ornith.]Pileated Woodpecker [Add to Longdo]
Helmtyrann {m} [ornith.]Helmeted Pygmy Tyrant [Add to Longdo]
Helmpipra [ornith.]Helmeted Pipra [Add to Longdo]
Helmvanga [ornith.]Helmet Bird [Add to Longdo]
Helmlederkopf {m} [ornith.]Timor Helmeted Friarbird [Add to Longdo]
Helmstirnvogel {m} [ornith.]Casqued Oropendola [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんまし[anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
たじたじ[tajitaji] (adv,n) (on-mim) overwhelmed; recoiling; cringing [Add to Longdo]
の余り[のあまり, noamari] (exp) so much (something) as to (e.g. so moved as to cry); overwhelmed; carried away; because of too much [Add to Longdo]
ノーヘル[no-heru] (n) (abbr) without a helmet [Add to Longdo]
ハシナガチョウチョウウオ[hashinagachouchouuo] (n) copperband butterflyfish (Chelmon rostratus); banded longsnout butterflyfish; beaked butterflyfish; beaked coralfish; longnose butterflyfish [Add to Longdo]
ハシナガチョウチョウウオ属[ハシナガチョウチョウウオぞく, hashinagachouchouuo zoku] (n) Chelmon (genus of tropical fish in the family Chaetodontidae) [Add to Longdo]
ハッセ[hasse] (n) Hasse, Helmut (1898-1979) (mathematician) [Add to Longdo]
ブラックフィンコーラルフィッシュ[burakkufinko-rarufisshu] (n) blackfin coralfish (Chelmon muelleri); Muller's coralfish; Müller's coralfish [Add to Longdo]
ヘルム[herumu] (n) helm [Add to Longdo]
ヘルムホルツ[herumuhorutsu] (n) Helmholtz; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 helm
   n 1: steering mechanism for a vessel; a mechanical device by
      which a vessel is steered
   2: a position of leadership; "the President is at the helm of
     the Ship of State"
   v 1: be at or take the helm of; "helm the ship"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top