ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hedgerow

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hedgerow-, *hedgerow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hedgerow[N] แนวพุ่มไม้เป็นรั้ว โดยเฉพาะตามทุ่งนาหรือถนนในชนบท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hedgerow(เฮดจฺ'โร) n. แนวพุ่มไม้เป็นรั้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
hedgerow(n) รั้วกั้น,รั้วต้นไม้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He would not do his duty and call, so you shall die old maids, and we shall be turned out by the Collinses to starve in the hedgerows!ดังนั้นพวกเธอก็คงตายแบบสาวแก่ แล้วพวกเราก็ต้อง ย้ายออกไปเพราะพวกคอลลินส์ที่หิวกระหาย Episode #1.6 (1995)
Old Arthur Webley's been clipping hedgerows that don't belong to him.อาเธอร์ เว็บลี่ย์ตัดพุ่มไม้คนอื่น Hot Fuzz (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hedgerowI walked along a lane bordered with hedgerows.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hedgerow    (n) hˈɛʤrou (h e1 jh r ou)
hedgerows    (n) hˈɛʤrouz (h e1 jh r ou z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hedgerow
      n 1: a fence formed by a row of closely planted shrubs or bushes
           [syn: {hedge}, {hedgerow}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top