ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hectic

HH EH1 K T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hectic-, *hectic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hectic(adj) วุ่นวาย, Syn. bustling, frantic, frenetic, Ant. calm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hectic(เฮค'ทิด) adj. วุ่นวาย,น่าตื่นเต้น,เร่าร้อนใจ,เป็นไข้,สูญเสีย,เกี่ยวกับวัณโรค., See also: hectically, hecticly adv. hecticness n., Syn. chaotic, feverish

English-Thai: Nontri Dictionary
hectic(adj) น่าตื่นเต้น,เผ็ดร้อน,น่าใจหายใจคว่ำ,เป็นไข้,เป็นวัณโรค

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระวูดกระวาด(adv) hurriedly, See also: hecticly, bustlingly, Syn. กระวีกระวาด, Ant. เฉื่อยชา, อืดอาด, Example: เขาเดินกระวูดกระวาดออกไปอย่างเร่งรีบ

CMU English Pronouncing Dictionary
HECTIC HH EH1 K T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hectic (j) hˈɛktɪk (h e1 k t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hektisch {adj} | hektischer | am hektischstenhectic | more hectic | most hectic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
てんやわんや[tenyawanya] (adj-no) hectic; topsy-turvy; chaotic [Add to Longdo]
忙しい(P);忙がしい(io)[いそがしい(P);せわしい(忙しい), isogashii (P); sewashii ( isogashi i )] (adj-i) busy; hectic; occupied; engaged; (P) [Add to Longdo]
猛追[もうつい, moutsui] (n,vs) hot chase (pursuit); hectic chase [Add to Longdo]
目まぐるしい[めまぐるしい, memagurushii] (adj-i) hectic; bewildering; bustling; dizzy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hectic
      adj 1: marked by intense agitation or emotion; "worked at a
             feverish pace" [syn: {feverish}, {hectic}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top