ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hebrews

HH IY1 B R UW0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hebrews-, *hebrews*, hebrew
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hebrews(ฮี'บรูซ) n. หนังสือเล่มหนึ่งของพระคัมภีร์ไบเบิล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The chest the Hebrews carried the Ten Commandments in.หีบของฮิบรู ที่บรรจุบัญญติ 10 ประการ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
The Hebrews put the broken pieces in the Ark. When they settled in Canaan,พวกฮิบรู นำเอาหินที่แตกละเอียดใส่ในหีบ ตอนที่พวกเขาตั้งรกรากที่คานนาน, Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- That's what the Hebrews thought.- นั่น คือสิ่งที่เป็นคำสอนของฮิบรู. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
There's Hebrews here. Yeah, okay.มีฮิบรูทีนี่ด้วย ใช่ โอเค Thanksgiving (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
HEBREWS HH IY1 B R UW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hebrews (n) hˈiːbruːz (h ii1 b r uu z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘブライ人への手紙[ヘブライじんへのてがみ, heburai jinhenotegami] (n) Epistle to the Hebrews (book of the Bible) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Hebrews
   n 1: the ethnic group claiming descent from Abraham and Isaac
      (especially from Isaac's son Jacob); the nation whom God
      chose to receive his revelation and with whom God chose to
      make a covenant (Exodus 19) [syn: {Hebrews}, {Israelites}]
   2: a New Testament book traditionally included among the epistle
     of Saint Paul but now generally considered not to have been
     written by him [syn: {Epistle to the Hebrews}, {Hebrews}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top