ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heartless

HH AA1 R T L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heartless-, *heartless*, heartles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heartless(adj) ซึ่งใจ แข็ง, See also: ซึ่งใจจืด, ซึ่งไม่มีความเมตตาสงสาร, ซึ่งเลือดเย็น, Syn. pitiless, merciless, ruthless, Ant. kindly, merciful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heartlessadj. ไม่มีหัวใจ,ไม่มีความรู้สึก,เหี้ยมโหด,ขาดความกล้าหาญ,ไร้ความกระตือรือรั้น, See also: ness n., Syn. pitiless, cold

English-Thai: Nontri Dictionary
heartless(adj) ดุร้าย,ใจร้าย,ไม่มีหัวใจ,โหดเหี้ยม,ไม่มีความรู้สึก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heartlessHe heartlessly deserted his wife.
heartlessHe is so heartless.
heartlessIt us heartless of him to say so.
heartlessIt was heartless of him to say such a thing to the sick man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงคอ(adv) heartlessly, See also: without remorse, hardheartedly, shamelessly, Example: เขามาทุบตีดิฉันได้ลงคอ, Thai Definition: อาการที่ทำได้โดยไม่ตะขิดตะขวงหรือไม่น่าจะทำเลย
เลือดเย็น(adj) heartless, See also: unfeeling, cold-hearted, brutal, cruel, merciless, Syn. เหี้ยม, โหด, ใจร้าย, ใจยักษ์, อำมหิต, โหดเหี้ยม, เหี้ยมโหด, Example: เขาเป็นฆาตกรเลือดเย็น ฆ่าคนอย่างไร้ความปรานี
เลือดเย็น(adv) heartlessly, See also: unfeelingly, brutally, cruelly, mercilessly, Syn. เหี้ยม, โหด, ใจร้าย, ใจยักษ์, อำมหิต, โหดเหี้ยม, เหี้ยมโหด, Example: ผู้ต้องหารายนี้ฆ่าคนอย่างเลือดเย็น ไม่ได้มีความเกรงกลัวกฎหมายเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ยมเกรียม[hīemkrīem] (adj) EN: brutal ; cruel ; merciless ; heartless  FR: brutal ; cruel
เหี้ยมเกรียม[hīemkrīem] (adv) EN: brutally ; cruelly ; heartlessly ; mercilessly ; without pity  FR: brutalement ; cruellement
หิน[hin] (adj) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless  FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
โหด[hōt] (adj) EN: crue ; pitiless ; brutal ; heartless  FR: cruel ; méchant ; sans coeur
โหดเหี้ยม[hōthīem] (adj) EN: ruthless ; brutal ; pitiless ; heartless ; cruel  FR: inhumain ; tyrannique ; cruel
โหดร้าย[hōtrāi] (adj) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind  FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible
ใจดำ[jaidam] (adj) EN: black-hearted ; cruel ; wicked ; merciless ; unsympathetic ; pitilessmean ; unkind ; heartless  FR: méchant ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre ; insensible ; cruel ; diabolique ; impitoyable ; sans pitié
ใจจืด[jaijeūt] (adj) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved  FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
ใจแข็ง[jaikhaeng] (adj) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable   FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
ใจร้าย[jairāi] (adj) EN: evil-minded ; cruel ; wicked ; merciless ; pitiless ; vicious ; heartless ; unkind ; mean  FR: mauvais ; méchant

CMU English Pronouncing Dictionary
HEARTLESS HH AA1 R T L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heartless (j) hˈaːtləs (h aa1 t l @ s)
heartlessly (a) hˈaːtləsliː (h aa1 t l @ s l ii)
heartlessness (n) hˈaːtləsnəs (h aa1 t l @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝情[jué qíng, ㄐㄩㄝˊ ㄑㄧㄥˊ, / ] heartless; without regard for others' feelings, #23,081 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
herzlos {adj} | herzloser | am herzlosestenheartless | more heartless | most heartless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
因業[いんごう, ingou] (adj-na,n) heartless; cruel; causes and actions; results of actions in previous life [Add to Longdo]
血も涙もない;血も涙も無い[ちもなみだもない, chimonamidamonai] (exp,adj-i) cold-blooded; unfeeling; heartless; heart of stone; inconsiderate [Add to Longdo]
情け知らず;情知らず[なさけしらず, nasakeshirazu] (n) coldhearted; pitiless; merciless; heartless [Add to Longdo]
神も仏もない[かみもほとけもない, kamimohotokemonai] (exp) There is no God! (used to express despair at the heartlessness of the world); lit [Add to Longdo]
胴欲;胴慾[どうよく, douyoku] (adj-na,n) avarice; heartlessness; greed [Add to Longdo]
薄情[はくじょう, hakujou] (adj-na,n) unfeeling; heartless; cold-hearted; cruel [Add to Longdo]
非情[ひじょう, hijou] (adj-na,n) inanimate nature; callous; heartless [Add to Longdo]
非人情[ひにんじょう, hininjou] (adj-na,n) heartless; inhuman; unfeeling [Add to Longdo]
不人情[ふにんじょう, funinjou] (adj-na,n) unkindness; inhumanity; heartlessness [Add to Longdo]
不仁[ふじん, fujin] (adj-na,n) heartlessness; inhumanity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heartless
   adj 1: lacking in feeling or pity or warmth [syn: {hardhearted},
       {heartless}] [ant: {soft-boiled}, {softhearted}]
   2: devoid of courage or enthusiasm

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top