ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heartache

HH AA1 R T EY2 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heartache-, *heartache*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heartache(n) ความเสียใจ, See also: ความเจ็บปวดใจ, Syn. grief, misery, sadness, Ant. happiness, joy, pleasure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heartache(ฮาร์ท'เอค) n. ความเศร้าโศก,ความปวดร้าวใจ., See also: heartaching adj., Syn. grief, sorrow

English-Thai: Nontri Dictionary
heartache(n) ความโศกเศร้า,ความเสียใจ,ความปวดร้าวใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heartacheI felt my heartaches, I was afraid of following you.

CMU English Pronouncing Dictionary
HEARTACHE HH AA1 R T EY2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heartache (n) hˈaːtɛɪk (h aa1 t ei k)
heartaches (n) hˈaːtɛɪks (h aa1 t ei k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
心痛[しんつう, shintsuu] (n,vs,adj-no) worry; mental agony; heartache [Add to Longdo]
痛心[つうしん, tsuushin] (n) heartache; worry [Add to Longdo]
悲嘆に暮れる;悲嘆にくれる[ひたんにくれる, hitannikureru] (exp,v1) to suffer heartache [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heartache
   n 1: intense sorrow caused by loss of a loved one (especially by
      death) [syn: {grief}, {heartache}, {heartbreak},
      {brokenheartedness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top