ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heart

HH AA1 R T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heart-, *heart*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - สเปน (ES) (UNAPPROVED version -- use with care )
heart(n) corazón

English-Thai: Longdo Dictionary
heart(n) หัวใจ
enlarged heart(n) อาการหัวใจโต เช่น An enlarged heart isn'ta condition in itself, but a symptom of an underlying disorder that is causing the heart to work harder than normal., See also: cardiomegaly

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heart(n) ความรัก, See also: ความเอ็นดู
heart(n) จิตใจ, See also: ส่วนลึกของจิตใจ, ความรู้สึก
heart(n) ไพ่โพแดง
heart(n) ส่วนสำคัญ, See also: ใจกลาง, แก่น, Syn. center, core, kernel
heart(n) หัวใจ (อวัยวะ)
hearth(n) พื้นเตา, See also: ส่วนล่างของเตา
hearty(adj) แข็งแรง, Syn. healthy, robust, vigorous
hearty(adj) จริงใจ, See also: เต็มใจ, กระตือรือร้น, Syn. enthusiastic, wholehearted
hearty(adj) ซึ่งเป็นมิตร, See also: ซึ่งมีไมตรีจิต, Syn. cordial, congenial, genial
hearten(vt) ให้กำลังใจ, See also: ให้ความมั่นใจ, Syn. cheerful, encourage, inspirit, Ant. discourage, dishearten

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heart(ฮาร์ท) n. หัวใจ,หน้าอก,แก่น,ไส้,จุดสำคัญ,ความกล้าหาญ,ความรู้สึก,ความรัก,ส่วนในสุด,จิตใจ,สุขภาพจิต,สิ่งที่เป็นรูปหัวใจ, (ไพ่) โพแดง vt. ติดที่หัวใจ,สนับสนุน, Syn. love, courage, core, center
heart blockภาวะการฉีดโลหิตของห้องหัวใจล่างและบนไม่ประสานกัน
heart burnเป็นอาการแสบร้อนในทรวงอกเนื่องจากกรดในกระเพาะไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหาร
heart failureหัวใจวาย
heart murmurเสียงแผ่วจากการไหลของโลหิตผ่านหัวใจ
heart rateอัตาการเต้นของหัวใจมีค่าประมาณ 70 ครั้ง/นาที เด็กเล็กมีอัตราการเต้นเร็วกว่านี้คือประมาณ 130 ครั้ง/นาที
heart-to-heartadj. เปิดเผย,จริงใจ
heart-wholeadj.กล้าหาญ,จริงใจ,เต็มใจ., See also: heart-wholeness n., Syn. sincere, genuine, honest
heartache(ฮาร์ท'เอค) n. ความเศร้าโศก,ความปวดร้าวใจ., See also: heartaching adj., Syn. grief, sorrow
heartattackหัวใจวาย

English-Thai: Nontri Dictionary
heart(n) หัวใจ,จิตใจ,ความรัก,ความรู้สึก,ส่วนสำคัญ,แก่น,ความกล้าหาญ
HEART heart attack(n) หัวใจวาย,หัวใจล้มเหลว
HEART heart failure(n) หัวใจล้มเหลว,หัวใจวาย
HEART-heart-rending(adj) ซึ่งปวดร้าวใจ,ซึ่งทำให้ช้ำใจ,ซึ่งทำให้เสียใจ
HEART-TO-heart-to-heart(adj) จริงใจ,เปิดเผย,ด้วยน้ำใสใจจริง
heartache(n) ความโศกเศร้า,ความเสียใจ,ความปวดร้าวใจ
heartbroken(adj) โศกเศร้า,อกหัก,ผิดหวัง,ช้ำใจ,เสียใจ
hearted(adj) มีใจ,อยู่ที่ใจ
hearten(vi) มีชีวิตชีวา,ร่าเริงขึ้น,เบิกบาน,ให้กำลังใจ,กล้าขึ้น
heartfelt(adj) จริงใจ,ด้วยน้ำใสใจจริง,โดยไม่เสแสร้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heart arrest; arrest, cardiacหัวใจหยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heart attackอาการหัวใจล้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heart blockภาวะหัวใจขัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heart blockภาวะหัวใจขัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heart chamberห้องหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heart failure; failure, cardiacภาวะหัวใจวาย, ภาวะหัวใจล้มเหลว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heart rateอัตราหัวใจเต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heart sac; sac, pericardial; sinus, pericardialถุงหุ้มหัวใจ [มีความหมายเหมือนกับ pericardium ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heart tamponade; tamponade, cardiacการบีบรัดหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heart valve; valve, cardiacลิ้นหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heartหัวใจ [TU Subject Heading]
heartหัวใจ, อวัยวะที่ทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตของสัตว์ที่มีระบบหมุนเวียนโลหิต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Heart arrestภาวะหัวใจหยุดเต้น [TU Subject Heading]
Heart auscultationการตรวจฟังเสียงหัวใจ [TU Subject Heading]
Heart catheterizationการสวนหลอดเลือดหัวใจ [TU Subject Heading]
Heart defects, Congenitalหัวใจพิการแต่กำเนิด [TU Subject Heading]
Heart Disease, Ischaemicกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดบางส่วน [การแพทย์]
Heart Disease, Ischemicโรคหัวใจขาดเลือด [การแพทย์]
Heart Disease, Ischemic, Chronicโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง, [การแพทย์]
Heart diseasesโรคหัวใจ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hearth(n) ลิ้นเตา, จุดที่เกิดการลุกไหม้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One heart tenderlу beatingหนึ่งหัวใจเต้นละม่อม Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
My heart keeрs singingหัวใจของฉันช่วยให้ร้องเพลง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
bring back her heart in this.นำกลับมาหัวใจของเธอในครั้ง นี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аnd your heart is youngและหัวใจของคุณเป็นหนุ่มสาว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
When hearts are high the time will flyเมื่อใจสูงเวลาที่จะบิน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
'Tis the heart of a pig you hold in your hand.พ่อหัวใจหมู คุณถืออยู่ในมือของคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The heart of a pig!หัวใจของหมู! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The heart of a pig!หัวใจของหมู! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
There must be something your little heart desires.ต้องมีบางสิ่งบางอย่าง ความปรารถนาของหัวใจน้อย ของคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-My heart keeрs singing -Keeрs singingหัวใจของฉันช่วยร้องเพลงช่วย ให้ร้องเพลง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Anything your heart desiresอะไรที่หัวใจของคุณปรารถนา Pinocchio (1940)
If your heart is in your dreamหากหัวใจของคุณอยู่ในฝันของ คุณ Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heartAbsence makes the heart grow fonder. [Proverb]
heartAfter a hearty dinner, Willie thanked the host.
heartAfter finishing his examinations, my brother is enjoying skiing to his heart's content.
heartAfter his heart attack, Jim had to cut down on his sugar intake.
heartA hearty dinner well appeased my hunger.
heartA heavy purse makes a light heart.
heartAlice felt something hard melt in her heart.
heartAll love and sadness melt in my heart.
heartAll of you in my memory is still shining in my heart.
heartAll you have to do is to learn this sentence by heart.
heartA man's heart is about as large as his fist.
heartA mother's heart is always with her children.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าสลดใจ(adj) sorrowful, See also: heartbreaking, sad, Syn. น่าเศร้าใจ, Example: คนบุกยิงด้วยปืนลูกซองต่อหน้าคนเป็นร้อยอีกคดีที่น่าสลดใจ
พระราชหฤทัย(n) heart, Syn. ใจ, Example: พระมหากษัตริย์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงอาณาประชาราษฎร์ แม้ว่าจะทรงปลอดจากพระราชภาระทางการเมือง ก็ยังทรงผูกพันต่อทุกข์สุขของประชาชนเต็มเปี่ยม พระราชหฤทัย, Notes: (ราชา)
โรคหัวใจ(n) heart disease, Example: ผู้ป่วยที่ถูกกระแสไฟฟ้าดูด ถูกรัดคอ โรคหัวใจกำเริบ อาจทำให้หัวใจหยุดเต้นได้
ลงคอ(adv) heartlessly, See also: without remorse, hardheartedly, shamelessly, Example: เขามาทุบตีดิฉันได้ลงคอ, Thai Definition: อาการที่ทำได้โดยไม่ตะขิดตะขวงหรือไม่น่าจะทำเลย
ศูนย์(n) center, See also: heart, core, centre, Syn. จุดกลาง, จุดศูนย์กลาง, ใจกลาง, ศูนย์กลาง, Example: ถึงแม้ในหมู่บ้านจะมีศูนย์อนามัย แต่ชาวบ้านไม่ค่อยไปใช้บริการ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อกหัก(adj) broken-hearted, See also: heartbroken, Example: วัยรุ่นจะชอบเพลงอกหักมาก เพราะเพลงอกหักไพเราะทั้งเนื้อหาและท่วงทำนอง, Thai Definition: พลาดหวัง (มักใช้ในด้านความรัก)
ดวงหทัย(n) heart, Syn. ดวงใจ, ดวงหฤทัย, Example: พระมหากษัตริย์ทรงสถิตอยู่ในดวงหทัยทวยราษฎร์อย่างแนบแน่นสนิท, Count Unit: ดวง, Thai Definition: ดวงใจซึ่งทำหน้าที่รู้ รู้สึก นึก และคิด
ไข้ใจ(n) love sickness, See also: heartbreak, heartsickness, Example: เขาคงพักรักษาไข้ใจอยู่ที่ทะเลสักอาทิตย์แล้วค่อยกลับมา, Thai Definition: ความระทมใจเนื่องจากผิดหวังในความรัก
ส่วนกลาง(n) center, See also: heart, core, middle, nucleus, hub, Syn. ศูนย์กลาง, Example: ความถูกต้องของแผนที่ซึ่งควรที่จะอยู่ที่ส่วนกลาง
พระทัย(n) mind, See also: heart, Syn. ใจ, Example: ท่านจันทร์ทรงประทับที่ระเบียงหน้ากระท่อมติดแอร์ปล่อยพระทัยให้เพลินไปกับธรรมชาติ, Count Unit: ดวง, Notes: (ราชา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารพูนจาน[āhān phūn jān] (n, exp) EN: hearty meal  FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
อารมณ์ขุ่นมัว[ārom khunmūa] (adj) EN: in a gloomy mood ; with a heavy heart  FR: maussade
ใบโพ[bai phō] (n, exp) EN: metal made in heart shaped form
ใบโพ[bai phō] (adj) EN: heart-shaped
เบาสมอง[baosamøng] (adj) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed  FR: décontracté
บอนสี (เขียว แดง)[bønsī (khīo daēng)] (n) EN: Fancy Leaved Caladium ; Heart of Jesus  FR: caladium [m]
ชนะใจ[chana jai] (v, exp) EN: win the heart of ; win the favour of ; get the support of  FR: gagner le coeur de ; gagner la faveur de
เชือดเฉือน[cheūat-cheūoen] (v) EN: cut to the heart of
ชู้[chū] (n) EN: adulterer ; paramour ; lover ; sweetheart  FR: amant [m] ; adultère [m]
ดีฝ่อ[dīfø] (v) EN: loose courage ; have one's heart in one's mouth

CMU English Pronouncing Dictionary
HEART HH AA1 R T
HEARTS HH AA1 R T S
HEARTH HH AA1 R TH
HEARTY HH AA1 R T IY0
HEARTED HH AA1 R T IH0 D
HEARTHS HH AA1 R TH S
HEARTEN HH AA1 R T AH0 N
HEART'S HH AA1 R T S
HEARTED HH AA1 R T AH0 D
HEARTILY HH AA1 R T AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heart (n) hˈaːt (h aa1 t)
hearth (n) hˈaːθ (h aa1 th)
hearts (n) hˈaːts (h aa1 t s)
hearty (j) hˈaːtiː (h aa1 t ii)
hearted (j) hˈaːtɪd (h aa1 t i d)
hearten (v) hˈaːtn (h aa1 t n)
hearths (n) hˈaːθs (h aa1 th s)
heartens (v) hˈaːtnz (h aa1 t n z)
heartier (j) hˈaːtɪəʳr (h aa1 t i@ r)
heartily (a) hˈaːtɪliː (h aa1 t i l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] heart; mind, #199 [Add to Longdo]
内心[nèi xīn, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄣ, / ] heart; innermost being, #2,134 [Add to Longdo]
心脏[xīn zàng, ㄒㄧㄣ ㄗㄤˋ, / ] heart, #3,824 [Add to Longdo]
鼓舞[gǔ wǔ, ㄍㄨˇ ㄨˇ, ] heartening (news); boost (morale), #6,268 [Add to Longdo]
心痛[xīn tòng, ㄒㄧㄣ ㄊㄨㄥˋ, ] heart pain, #7,631 [Add to Longdo]
心跳[xīn tiào, ㄒㄧㄣ ㄊㄧㄠˋ, ] heartbeat; pulse, #7,909 [Add to Longdo]
心脏病[xīn zàng bìng, ㄒㄧㄣ ㄗㄤˋ ㄅㄧㄥˋ, / ] heart disease, #8,699 [Add to Longdo]
衷心[zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, ] heartfelt; wholehearted; cordial, #10,758 [Add to Longdo]
心血[xīn xuè, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄝˋ, ] heart's blood; expenditure (for some project); meticulous care, #11,370 [Add to Longdo]
全心全意[quán xīn quán yì, ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄣ ㄑㄩㄢˊ ㄧˋ, ] heart and soul; wholeheartedly, #11,880 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herz {n} | Herzen {pl} | ein Herz aus Stein | ein Herz aus Stein | ins Herz schließen | ins Herz geschlossen | jdn. ans Herz drücken | jdm. ans Herz gewachsen sein | ans Herz drücken; an die Brust drücken; ins Herz schließen | aus tiefstem Herzen; aus innerster Seele | aus tiefstem Herzen danken | etw. auf dem Herzen haben | sich etw. zu Herzen nehmen | schweren Herzensheart | hearts | a heart of stone | a heart of flint | to take into one's heart | locked in one's heart | to press (someone) close to one's heart | to be dear to someone's heart | to embosom (poetically; archaic) | with all one's heart and with all one's soul | to thank from the bottom of one's heart | to have sth. on the mind | to take root | with a heavy heart [Add to Longdo]
Herzflimmern {n}heart flutter [Add to Longdo]
Herzkirsche {f} [bot.]heart cherry; sweet cherry [Add to Longdo]
Herzkrankheit {f}heart disease [Add to Longdo]
Herzleiden {n}heart disease; heart condition; heart trouble [Add to Longdo]
Herzmassage {f}heart massage; cardiac massage [Add to Longdo]
Herzwärme {f}heart warming [Add to Longdo]
Kernfäule {f}heart rot [Add to Longdo]
herzzerreißendheart rending [Add to Longdo]
Herzanfall {m} [med.] | Herzanfälle {pl}heart attack | heart attacks [Add to Longdo]
Herzbeschwerden {pl} [med.]heart trouble [Add to Longdo]
Herzchirurg {m} [med.]heart surgeon; cardiac surgeon [Add to Longdo]
Herzchirurgie {f} [med.]heart surgery; cardiac surgery [Add to Longdo]
Herzgeräusch {n} [med.] | Herzgeräusche {pl}heart murmur | heart murmurs [Add to Longdo]
Herzinfarkt {m} [med.]heart attack; coronary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
あっさりした[assarishita] (adj-f) simple; light; easy; openhearted; (P) [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
うっ血性心不全[うっけつせいしんふぜん, ukketsuseishinfuzen] (n) congestive heart failure; CHF [Add to Longdo]
お人好し;お人よし[おひとよし, ohitoyoshi] (adj-na,adj-no,n) softhearted (good-natured, credulous) person; easy mark; soft touch; simple soul [Add to Longdo]
からり[karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
がっかり[gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P) [Add to Longdo]
がっくり[gakkuri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) heartbroken; crestfallen; (P) [Add to Longdo]
ぐうっと[guutto] (adv,adv-to) (on-mim) heartily (drinking) [Add to Longdo]
げっそり[gessori] (adv,n,vs) being disheartened; losing weight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heart
   n 1: the locus of feelings and intuitions; "in your heart you
      know it is true"; "her story would melt your bosom" [syn:
      {heart}, {bosom}]
   2: the hollow muscular organ located behind the sternum and
     between the lungs; its rhythmic contractions move the blood
     through the body; "he stood still, his heart thumping wildly"
     [syn: {heart}, {pump}, {ticker}]
   3: the courage to carry on; "he kept fighting on pure spunk";
     "you haven't got the heart for baseball" [syn: {heart},
     {mettle}, {nerve}, {spunk}]
   4: an area that is approximately central within some larger
     region; "it is in the center of town"; "they ran forward into
     the heart of the struggle"; "they were in the eye of the
     storm" [syn: {center}, {centre}, {middle}, {heart}, {eye}]
   5: the choicest or most essential or most vital part of some
     idea or experience; "the gist of the prosecutor's argument";
     "the heart and soul of the Republican Party"; "the nub of the
     story" [syn: {kernel}, {substance}, {core}, {center},
     {centre}, {essence}, {gist}, {heart}, {heart and soul},
     {inwardness}, {marrow}, {meat}, {nub}, {pith}, {sum}, {nitty-
     gritty}]
   6: an inclination or tendency of a certain kind; "he had a
     change of heart" [syn: {heart}, {spirit}]
   7: a plane figure with rounded sides curving inward at the top
     and intersecting at the bottom; conventionally used on
     playing cards and valentines; "he drew a heart and called it
     a valentine"
   8: a firm rather dry variety meat (usually beef or veal); "a
     five-pound beef heart will serve six"
   9: a positive feeling of liking; "he had trouble expressing the
     affection he felt"; "the child won everyone's heart"; "the
     warmness of his welcome made us feel right at home" [syn:
     {affection}, {affectionateness}, {fondness}, {tenderness},
     {heart}, {warmness}, {warmheartedness}, {philia}]
   10: a playing card in the major suit that has one or more red
     hearts on it; "he led the queen of hearts"; "hearts were
     trumps"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top