ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

headstone

HH EH1 D S T OW2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -headstone-, *headstone*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
headstone(n) แผ่นหินจารึกหน้าหลุมฝังศพ, Syn. gravestone, tombstone

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
headstonen. แผ่นหินจารึกหน้าหลุมฝังศพ,ศิลาฤกษ์

English-Thai: Nontri Dictionary
headstone(n) ศิลาฤกษ์

CMU English Pronouncing Dictionary
HEADSTONE HH EH1 D S T OW2 N
HEADSTONES HH EH1 D S T OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
headstone (n) hˈɛdstoun (h e1 d s t ou n)
headstones (n) hˈɛdstounz (h e1 d s t ou n z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 headstone
   n 1: the central building block at the top of an arch or vault
      [syn: {keystone}, {key}, {headstone}]
   2: a stone that is used to mark a grave [syn: {gravestone},
     {headstone}, {tombstone}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top