ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

headmaster

HH EH1 D M AE1 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -headmaster-, *headmaster*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
headmaster(n) ครูใหญ่ (โรงเรียนเอกชน), See also: อาจารย์ใหญ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
headmastern. ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่ -headmastership n., Syn. principal

English-Thai: Nontri Dictionary
headmaster(n) ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
headmasterThe headmaster will present the winners their prize.
headmasterWe like the present headmaster better than his predecessor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาจารย์ใหญ่(n) headmaster, See also: principal, Syn. ครูใหญ่, Count Unit: คน
ครูใหญ่(n) headmaster, See also: headmaster in school, Syn. อาจารย์ใหญ่, Ant. ครูน้อย, Example: การปกครองสถาบัน เช่น สถาบันการศึกษา ต้องมีครูอาจารย์ และนักเรียน มีครูใหญ่ ครูน้อย ตามลำดับ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เป็นหัวหน้าคณะครู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์ใหญ่[ājān yai] (n, exp) EN: headmaster ; principal  FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
อธิการ[athikān] (n) EN: director ; headmaster ; abbot ; superior  FR: recteur [m] ; prieur [m] ; père supérieur [m]
ครูใหญ่[khrū yai] (n, exp) EN: headmaster ; headmaster in school  FR: directeur d'école [m] ; principal [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HEADMASTER HH EH1 D M AE1 S T ER0
HEADMASTERS HH EH1 D M AE1 S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
headmaster (n) hˈɛdmˈaːstər (h e1 d m aa1 s t @ r)
headmasters (n) hˈɛdmˈaːstəz (h e1 d m aa1 s t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Direktor {m}; Rektor {m} | Direktoren {pl}; Rektoren {pl}headmaster | headmasters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
学園長[がくえんちょう, gakuenchou] (n) headmaster; principal; dean; provost; rector [Add to Longdo]
校長[こうちょう, kouchou] (n) principal; headmaster; (P) [Add to Longdo]
校長先生[こうちょうせんせい, kouchousensei] (n) (hon) school principal; school headmaster; school headmistress [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  headmaster
      n 1: presiding officer of a school [syn: {headmaster},
           {schoolmaster}, {master}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top