ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

haversack

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haversack-, *haversack*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haversack(n) กระเป๋าผ้าใบที่สะพายบนไหล่เดียว ของทหารหรือนักปีนเขา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haversackn. กระเป๋าสะพาย ผ้าใบบนไหล่เดียว

English-Thai: Nontri Dictionary
haversack(n) เป้ทหาร,กระเป๋าสะพาย,เครื่องหลัง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องหลัง(n) haversack, See also: kit-bag, knapsack, Example: ทหารปลดเครื่องหลังออกจากบ่า, Count Unit: ชิ้น, ชุด, Thai Definition: สัมภาระที่ทหารหรือนักเดินทางเป็นต้นนำติดตัวไป โดยผูกรัดไว้ข้างหลัง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
haversack (n) hˈævəsæk (h a1 v @ s a k)
haversacks (n) hˈævəsæks (h a1 v @ s a k s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 haversack
   n 1: a bag carried by a strap on your back or shoulder [syn:
      {backpack}, {back pack}, {knapsack}, {packsack},
      {rucksack}, {haversack}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top