ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

have over

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -have over-, *have over*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
have over(phrv) เชิญมาบ้าน, Syn. invite over

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You don't know the power you have over me.แม่ไม่รู้ว่าแม่มีอำนาจเหนือตัวหนูขนาดไหน The Joy Luck Club (1993)
I have over $40,000. I know people in the city that can help us get set up.ฉันมี 40,000 เหรียญ และรู้จักคนที่จะทำให้เราตั้งตัวได้ American Beauty (1999)
I only have a week, ...but you still have over 2 years to go.อย่าลืมเชียวนะ ฉันเหลือเวลาแค่อาทิตย์เดียว ..แต่คุณมีเวลาอีกตั้ง 2 ปี Il Mare (2000)
Corporations have gone global and by going global the governments have lost some control over corporations regardless of whether the corporation can be trusted or can not be trusted governments today do not have over the corporations the power that they hadบรรษัทก้าวไปสู่ระดับโลกและการก้าวไปอยู่ในระดับโลก ทำให้รัฐบาลสูญเสียการควบคุมต่อบรรษัทไปบางส่วน ไม่ว่าบรรษัทนั้นจะน่าไว้วางใจ The Corporation (2003)
I have over 4,000 people that stepped out of a ball of light and landed in my lap.ฉันมีคน 4000 กว่าคน เพิ่งกว้าออกมาจากดวงไฟ ที่ฉันต้องดูแล Pilot (2004)
That's nothing compared to breaking the power that gangs have over these kids.แต่ไม่มีอะไรเทียบได้กับ การทำลายอำนาจที่กลุ่มแก๊งมีต่อเด็ก Gridiron Gang (2006)
What do you have over me?อะไรที่พระองค์ได้ข่มขู่เรา? Lee San, Wind of the Palace (2007)
We have over 8,000 applicants for 10 positions.ก็เลยมีการแข่งขันกัน เรามีผู้สมัครมากกว่า 8,000 คน จากงานแค่ 10 ตำแหน่ง The Nanny Diaries (2007)
What does that Charles have over you?ชาลส์เหนือกว่าคุณตรงไหนหรอ? Chuck Versus the Fat Lady (2008)
What do they have over you?พวกเขามีอะไรที่ข่มคุณได้? Chapter Six 'Dying of the Light' (2008)
You'd have over $10 million at the end of the month.คุณจะมีเงินเกินสิบล้านดอลลาร์ตอนสิ้นเดือน The Happening (2008)
On average a person will have over 25,000 snogs in their lifetime.โดยประมาณแล้ว ในชีวิตหนึ่ง คนเราจะได้จูบประมาน25,000ครั้ง Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
have overI shouldn't have overdone it.
have overThe pioneers have overcome a series of obstacles.
have overWe have overlooked this important fact.
have overWe might have overestimated his ability.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top