ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

harshly

HH AA1 R SH L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harshly-, *harshly*, harsh
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harshly(adv) อย่างเกรี้ยวกราด, See also: อย่างกระโชกโฮกฮาก, อย่างหยาบคาย, Syn. roughly, severely, Ant. leniently, pleasantly

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
harshlyHe spoke yet more harshly.
harshlyI really spoke too harshly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผ็ดร้อน(adv) sharply, See also: harshly, severely, , Syn. pungently, Ant. รุนแรง, Thai Definition: ทั้ง 2 ฝ่าย ต่างก็ต่อสู้ด้วยคารมกันอย่างเผ็ดร้อน, Notes: อย่างรุนแรง
หนัก(adv) severely, See also: harshly, seriously, forcefully, Syn. มาก, สาหัส, แรง, ร้ายแรง, Ant. เบา, เล็กน้อย, น้อย, Example: ฝ่ายพันธมิตรได้ทุ่มเทแสนยานุภาพทางอากาศโจมตีอิรักอย่างหนัก, Thai Definition: รุนแรง, หนักไป, แรงไป
อย่างรุนแรง(adv) severely, See also: harshly, oppressively, Syn. อย่างหนัก, Example: จังหวัดฉะเชิงเทราประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างรุนแรงแม้ว่าในบางพื้นที่ทางราชการได้พยายามให้การช่วยเหลือแล้วก็ตาม
อย่างแรง(adv) forcefully, See also: harshly, Ant. เบา, Example: หินใหญ่ก้อนหนึ่งก็ไหลตามสายน้ำลงมาชนเขาอย่างแรง
อย่างหนัก(adv) harshly, See also: severely, Syn. อย่างมาก, Example: รัฐมนตรีกระทรวงการคลังถูกกระแสสังคมโจมตีอย่างหนักในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพราะยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม
กระชาก(adv) loud, See also: harshly, dissonantly, Syn. เกรี้ยวกราด, ตะคอก, ตะหวาด, Example: ฉันไม่ชอบคนพูดกระชากเสียง
กระโชกโฮกฮาก(adv) harshly, See also: dissonantly, loudly, roughly, Syn. กระแทกเสียง, Ant. นุ่มนวลรื่นหู, Example: พนักงานที่นี่พูดจากระโชกโฮกฮาก จนไม่อยากเข้าไปใช้บริการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฮกฮาก[hōk-hāk] (adv) EN: rudely ; harshly ; brusquely ; loud-spoken
หนัก[nak] (adv) EN: severely ; harshly ; seriously ; forcefully  FR: gravement ; salement
เผ็ดร้อน[phetrøn] (adv) EN: sharply ; harshly ; severely ; pungently
อย่างหนัก[yāng nak] (adv) EN: harshly ; severely  FR: grièvement ; gravement

CMU English Pronouncing Dictionary
HARSHLY HH AA1 R SH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harshly (a) hˈaːʃliː (h aa1 sh l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
さんざ[sanza] (adv) (abbr) (See 散々) severely; harshly; utterly; terribly [Add to Longdo]
ふん;ふうん;ふーん[fun ; fuun ; fu-n] (int) (1) hmm; well ...; humph; huh; pshaw; pish; (pref) (2) (ふん only) roughly; harshly; violently [Add to Longdo]
ぼろくそに言う;襤褸糞に言う[ぼろくそにいう, borokusoniiu] (exp,v5u) to speak ill of; to speak very disparagingly about; to speak very harshly about [Add to Longdo]
散々(P);散散[さんざん, sanzan] (adj-na,adv) (1) severely; harshly; utterly; terrible; (2) scattered; disconnected; (P) [Add to Longdo]
叱り付ける;叱りつける[しかりつける, shikaritsukeru] (v1,vt) to rebuke; to scold harshly [Add to Longdo]
風当たりの強い[かぜあたりのつよい, kazeatarinotsuyoi] (adj-i) (1) (See 風当たりが強い) windswept; (2) harshly treated; greatly criticized [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 harshly
   adv 1: in a harsh or unkind manner; "`That's enough!,' he cut in
       harshly"
   2: in a harsh and grating manner; "her voice fell gratingly on
     our ears" [syn: {gratingly}, {raspingly}, {harshly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top