ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

harmfulness

HH AA1 R M F AH0 L N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harmfulness-, *harmfulness*, harmfulnes
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิษ(n) danger, See also: harmfulness, Example: ชาวบ้านต้องประสบกับมลภาวะที่เป็นพิษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้, Thai Definition: สิ่งที่ร้ายเป็นอันตรายแก่ร่างกาย หรือให้ความเดือดร้อนแก่จิตใจ

CMU English Pronouncing Dictionary
HARMFULNESS HH AA1 R M F AH0 L N AH0 S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
危害性[wēi hài xìng, ㄨㄟ ㄏㄞˋ ㄒㄧㄥˋ, ] harmfulness, #21,060 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
有害[ゆうがい, yuugai] (adj-na,n) harmfulness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 harmfulness
   n 1: destructiveness that causes harm or injury [syn:
      {harmfulness}, {injuriousness}]
   2: the quality of being noxious [syn: {harmfulness},
     {noisomeness}, {noxiousness}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top