ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

harlequin

HH AA1 R L AH0 K W AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harlequin-, *harlequin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harlequin(n) ตัวละครตลกที่สวมเสื้อลายข้าวหลามตัด, Syn. buffoon, clown
harlequin(adj) มีสีสันและรูปแบบหลากหลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
harlequin(ฮาร์'ละควิน) n. ตัวตลกที่สวมหน้ากากและเสื้อลายข้าวหลามตัด,งูเล็ก ๆ ที่มีลายสวยงาม,สีสัน. adj. เป็นสีสัน, See also: harlequinism n., Syn. buffoon
harlequinaden. ละครตลก,บทของตัวตลก,การตลกคะนอง, Syn. buffoonery

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Harlequinตัวละครแบบฮาร์เลควิน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้อสีชาดจุดขาวธรรมดา[phīseūa sī chāt jut khāo thammadā] (n, exp) EN: Common Red Harlequin
ผีเสื้อใต้ปีกพราวเล็ก[phīseūa tāi pīk phrāo lek] (n, exp) EN: Lesser Harlequin
ผีเสื้อใต้ปีกพราวใหญ่[phīseūa tāi pīk phrāo yai] (n, exp) EN: Larger Harlequin

CMU English Pronouncing Dictionary
HARLEQUIN HH AA1 R L AH0 K W AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harlequin (n) hˈaːlɪkwɪn (h aa1 l i k w i n)
harlequins (n) hˈaːlɪkwɪnz (h aa1 l i k w i n z)
harlequinade (n) hˌaːlɪkwɪnˈɛɪd (h aa2 l i k w i n ei1 d)
harlequinades (n) hˌaːlɪkwɪnˈɛɪdz (h aa2 l i k w i n ei1 d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kragenente {f} [ornith.]Harlequin Duck (Histrionicus histrionicus) [Add to Longdo]
Harlekinwachtel {f} [ornith.]Harlequin Quail [Add to Longdo]
Harlekinameisenvogel {m} [ornith.]Harlequin Antcatcher [Add to Longdo]
Keilfleckbärbling {m} (Rasbora heteromorpha) [zool.]harlequin rasbora [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
虎鱚[とらぎす;トラギス, toragisu ; toragisu] (n) (uk) harlequin sandsmelt (Parapercis pulchella) [Add to Longdo]
臭木[くさぎ;クサギ, kusagi ; kusagi] (n) (uk) harlequin glorybower (species of flowering plant, Clerodendrum trichotomum) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 harlequin
   n 1: a clown or buffoon (after the Harlequin character in the
      commedia dell'arte)
   v 1: variegate with spots or marks; "His face was harlequined
      with patches"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top