ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hark

HH AA1 R K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hark-, *hark*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hark(vi) ฟัง, Syn. listen, tune in, Ant. disregard, ignore
harken(vt) ตั้งใจฟัง
harken(vi) ฟังอย่างสนใจ, See also: ฟัง, Syn. listen, tune in, Ant. disregard, ignore
hark at(phrv) ฟังอย่างไม่เชื่อถือ
hark to(phrv) ฟังเสียง (คำเก่า)
hark back(phrv) หวนกลับไปจุดเดิม
hark back(phrv) พูดถึงความทรงจำ (ที่มีความสุข) ในอดีต
hark back(vi) กล่าวถึงเรื่องในอดีต, See also: คิดถึงเรื่องในอดีต
hark back(vi) เตือนให้นึกถึง, See also: ทำให้นึกถึง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hark(ฮาร์ค) vt. ฟัง n. การร้องตะโกนให้สุนัขไปตามกลิ่น
harken(ฮาร์'เคิน) vi. ฟัง,สนใจ. vt. ฟัง., See also: harkener n., Syn. listen
charka(ชาร์'คะ) n. ล้อปั่นฝ้าย
shark(ชาร์ค) n. ฉลาม,คนตะกละ,คนโกง,นักต้ม,ผู้มีความสามารถพิเศษในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง vi. หลอกลวง,หลอกต้ม,โกงเงิน. vt. กลืนอย่างตะกละ,ใช้ชีวิตอย่างคนละโมบ,หลอกต้ม

English-Thai: Nontri Dictionary
hark(vi) ฟัง,ไป,หวนกลับ
harken(vi) ฟัง,สนใจ
shark(n) ปลาฉลาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉลาม[chalām] (n) EN: shark  FR: requin [m]
ฉลามขาวขนาดยักษ์[chalām khāo khanāt yak] (n, exp) EN: Great White Shark  FR: grand requin blanc [m]
ฉลามครีบดำ[chalām khrīp dam] (n, exp) EN: Blacktip Reef Shark
ฟัง[fang] (v) EN: listen to ; hear ; hark  FR: écouter ; auditionner ; prêter l'oreille
หูฉลาม[hū chalām] (n) EN: shark' s fin soup
ปากฉลาม[pāk chalām] (n, exp) EN: serration ; orifice shaped like a shark's mouth
ปลาฉลาม[plā chalām] (n) EN: shark  FR: requin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HARK HH AA1 R K
HARKS HH AA1 R K S
HARKE HH AA1 R K
HARKIN HH AA1 R K IH0 N
HARKEY HH AA1 R K IY0
HARKER HH AA1 R K ER0
HARKEN HH AA1 R K AH0 N
HARKENS HH AA1 R K AH0 N Z
HARKAVY HH AA1 R K AH0 V IY0
HARKING HH AA1 R K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hark (v) hˈaːk (h aa1 k)
harks (v) hˈaːks (h aa1 k s)
harked (v) hˈaːkt (h aa1 k t)
harking (v) hˈaːkɪŋ (h aa1 k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Harke {f}; Rechen {m} | Harken {pl}; Rechen {pl}rake | rakes [Add to Longdo]
harken; rechen | harkend; rechend | geharkt; gerecht | harkt | harkteto rake | raking | raked | rakes | raked [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
アイザメ科[アイザメか, aizame ka] (n) Centrophoridae (family of generally deepwater gulper sharks) [Add to Longdo]
アイスランドキャットシャーク[aisurandokyattosha-ku] (n) Iceland catshark (Apristurus laurussonii, an Atlantic species) [Add to Longdo]
アオザメ属[アオザメぞく, aozame zoku] (n) Isurus (genus of mackerel sharks in the family Lamnidae commonly known as the mako sharks) [Add to Longdo]
アオタ;あおた[aota ; aota] (n) (See 葦切鮫) blue shark (Prionace glauca, species of circumglobal requiem shark) [Add to Longdo]
アオナギ;あおなぎ[aonagi ; aonagi] (n) (See 葦切鮫) shark (esp. the blue shark, Prionace glauca) [Add to Longdo]
アキヘラザメ[akiherazame] (n) deep-water catshark (Apristurus profundorum, species found in the Atlantic) [Add to Longdo]
アメリカ七日鮫[アメリカなぬかざめ;アメリカナヌカザメ, amerika nanukazame ; amerikananukazame] (n) (uk) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
アラフラ大瀬[アラフラおおせ;アラフラオオセ, arafura oose ; arafuraoose] (n) (uk) (See タッセルドウォビゴン) tasselled wobbegong (Eucrossorhinus dasypogon, sole species of the carpet shark genus Eucrossorhinus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hark
      v 1: listen; used mostly in the imperative [syn: {hark},
           {harken}, {hearken}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top