ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hardy

HH AA1 R D IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hardy-, *hardy*
English-Thai: Longdo Dictionary
hardy plant(n) พืชที่ทนต่อความหนาวเย็นของน้ำค้างในฤดูหนาวได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hardy(adj) ใจกล้า, See also: เด็ดเดี่ยว
hardy(adj) ทรหด, See also: อดทน, Syn. robust, vigorous, Ant. ill, sickly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hardy(ฮาร์ด'ดี) adj. อดทน,ทนทาน,แข็งแรง,แข็งแกร่ง,ลำบาก,ยาก,กล้าหาญ,บ้าระห่ำ, Syn. enduring
foolhardy(ฟูล'ฮาร์ดี) adj. บ้าบิ่น,บ้าระห่ำ,มุทะลุ,สะเพร่า., See also: foolhardily adv. -foolhardiness n., Syn. rash

English-Thai: Nontri Dictionary
hardy(adj) กล้าหาญ,ทรหด,แข็งแกร่ง,อดทน,บึกบึน,ทนทาน
foolhardy(adj) บ้าบิ่น,มุทะลุ,บ้าระห่ำ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hardyHardy young people like mountaineering.
hardyThe English are a hardy people.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าบิ่น[bābin] (adj) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious  FR: imprudent ; casse-cou
บัวฝรั่ง[būa Farang] (n, exp) EN: Hardy water-lily

CMU English Pronouncing Dictionary
HARDY HH AA1 R D IY0
HARDY'S HH AA1 R D IY0 Z
HARDYMON HH AA1 R D IY0 M AA2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hardy (j) hˈaːdiː (h aa1 d ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈迪[Hǎ dí, ㄏㄚˇ ㄉㄧˊ, ] Hardy or Hardie (name), #89,183 [Add to Longdo]
耐劳[nài láo, ㄋㄞˋ ㄌㄠˊ, / ] hardy; able to resist hardship, #100,680 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kühn; unerschrocken {adj} | kühner | am kühnstenhardy | hardier | hardiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トチュウ科;杜仲科[トチュウか(トチュウ科);とちゅうか(杜仲科), tochuu ka ( tochuu ka ); tochuuka ( mori naka ka )] (n) (See 杜仲) Eucommiaceae (monotypic plant family containing only the hardy rubber tree) [Add to Longdo]
ハーディーワインベルクの法則[ハーディーワインベルクのほうそく, ha-dei-wainberuku nohousoku] (n) Hardy-Weinberg principle [Add to Longdo]
猿梨[さるなし;コクワ, sarunashi ; kokuwa] (n) (uk) hardy kiwi (Actinidia arguta); tara vine; bower vine [Add to Longdo]
寒菊[かんぎく, kangiku] (n) Chinese aster (hardy variety of chrysanthemum); Chrysanthemum indicum; Chrysanthemum morifolium [Add to Longdo]
救荒作物[きゅうこうさくもつ, kyuukousakumotsu] (n) hardy plants [Add to Longdo]
秋海棠[しゅうかいどう;シュウカイドウ, shuukaidou ; shuukaidou] (n) (uk) hardy begonia (Begonia grandis) [Add to Longdo]
臭橘[しゅうきつ, shuukitsu] (n) (See 枸橘) trifoliate orange (Poncirus trifoliata); hardy orange [Add to Longdo]
猪突猛進[ちょとつもうしん, chototsumoushin] (n,vs,adj-no) headlong; foolhardy; reckless [Add to Longdo]
猪武者[いのししむしゃ, inoshishimusha] (n) daredevil; foolhardy warrior; hotspur [Add to Longdo]
杜仲[とちゅう;トチュウ, tochuu ; tochuu] (n) (uk) (See トチュウ科) hardy rubber tree (near-threatened species often used in Chinese medicine, Eucommia ulmoides) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hardy
   adj 1: having rugged physical strength; inured to fatigue or
       hardships; "hardy explorers of northern Canada"; "proud
       of her tall stalwart son"; "stout seamen"; "sturdy young
       athletes" [syn: {hardy}, {stalwart}, {stout}, {sturdy}]
   2: able to survive under unfavorable weather conditions;
     "strawberries are hardy and easy to grow"; "camels are tough
     and hardy creatures"
   3: invulnerable to fear or intimidation; "audacious explorers";
     "fearless reporters and photographers"; "intrepid pioneers"
     [syn: {audacious}, {brave}, {dauntless}, {fearless}, {hardy},
     {intrepid}, {unfearing}]
   n 1: United States slapstick comedian who played the pompous and
      overbearing member of the Laurel and Hardy duo who made
      many films (1892-1957) [syn: {Hardy}, {Oliver Hardy}]
   2: English novelist and poet (1840-1928) [syn: {Hardy}, {Thomas
     Hardy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top