ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hardness

HH AA1 R D N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hardness-, *hardness*, hardnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hardness(n) ความกระด้าง (ของน้ำ)
hardness(n) ความแข็ง, Syn. compactness, firmness, solidity
hardness(n) ความทนทาน, See also: ความแข็งแกร่งความแข็งแกร่ง
hardness(n) ความลำบาก, See also: ความยากลำบาก, ความทรหด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hardness(ฮาร์ด'นิส) n. ความแข็ง,ความกระด้างของน้ำ, Syn. solidity, firmness

English-Thai: Nontri Dictionary
hardness(n) ความยาก,ความทรหด,ความหนัก,ความแข็ง,ความรุนแรง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hardnessความกระด้าง, Example: คุณสมบัติของน้ำซึ่งเจือปนด้วยเกลือของแคลเซียม แมกนีเซียม และเหล็ก กับอนุมูล เช่นไบคาร์บอเนต คาร์บอเนต ซัลเฟต คลอไรด์และไนเตรต ซึ่งจะทำให้สบู่จับตัวเป็นก้อนและต้องใช้สบู่เป็นปริมาณมากในการซักล้าง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดตะกรันในหม้อน้ำ ทำให้เกิดความเสียหายในกระบวนการ ผลิตทางอุตสาหกรรม และบางครั้งทำให้เกิดรสชาติที่ไม่ดี การวัดความกระด้างอาจทำได้โดยการทดสอบในห้องทดลอง หรือวัดจากปริมาณของแคลเซียมและแมกนีเซียม รวมทั้ง เหล็ก อลูมิเนียม แมงกานีส แบเรียม สทรอนเธียม และสังกะสี ค่าที่วัดได้แสดงในรูปของเทียบเท่าแคลเซียมคาร์บอเนต [สิ่งแวดล้อม]
Hardnessความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเฉพาะที่บริเวณพื้นผิว สามารถวัดได้โดยนำหัวกด (indentor) กดลงบนชิ้นทดสอบภายใต้สภาวะที่กำหนด ความลึกของการทะลุทะลวงของหัวกดจะสะท้อนถึงค่าความแข็ง สำหรับยางนิยมทดสอบด้วยเครื่อง Durometer แบบ Shore A ซึ่งมีหน่วยความแข็งเป็น Shore A (ISO 7619-1, ASTM D2240) หรือการทดสอบแบบ IRHD มีหน่วยความแข็งเป็น IRHD (ISO 48) [เทคโนโลยียาง]
hardnessความแข็ง, สมบัติทางฟิสิกส์ประการหนึ่งของแร่ที่ต้านทานต่อการตัดและการขูดรีด  วิธีหาความแข็งของแร่อย่างง่าย ๆ คือใช้สเกลความแข็งของโมส์ซึ่งมีอยู่ 10 อันดับ ตั้งแต่แร่ทัลก์  มีความแข็ง 1 ซึ่งอ่อนที่สุด จนถึงเพชรมีความแข็ง 10 ซึ่งแข็งที่สุดแร่ที่แข็งกว่าจะขูดแร่ที่อ่อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hardnessOne of the qualities of steel is hardness.
hardnessThe hardness of diamond is 10.
hardnessThe hardness of diamond is such that it can cut glass.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพชรดา(n) hardness, See also: durability, Thai Definition: ความแข็ง, ความคงแก่ฟัน, ความอยู่คง
ความแข็ง(n) hardness, Syn. ความแข็งแรง, Ant. ความอ่อน, ความนุ่ม, Example: กระดูกอ่อนมีความแข็งพอที่จะให้เป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อเอ็นและเยื่ออ่อนอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความแข็ง[khwām khaeng] (n) EN: hardness  FR: dureté [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HARDNESS HH AA1 R D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hardness (n) hˈaːdnəs (h aa1 d n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
硬度[yìng dù, ㄧㄥˋ ㄉㄨˋ, ] hardness, #16,945 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Härtegrad {m}hardness grade [Add to Longdo]
Härteprüfung {f}hardness test [Add to Longdo]
Härteprüfgerät {n}hardness tester [Add to Longdo]
Wasserhärte {f}hardness of water [Add to Longdo]
Schwerhörigkeit {f} [med.]hardness of hearing [Add to Longdo]
Härteprüfer {m} (Shore)hardness tester (Shore) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
我利我利[がりがり;ガリガリ, garigari ; garigari] (adj-na,n) (1) (uk) skin and bones; appearing to be underweight; (adv) (2) with a grinding, crunching, scratching (sound); (3) desperately; recklessly; (adj-no) (4) crunchy hardness; (5) selfishness; selfish person [Add to Longdo]
堅さ(P);固さ(P);硬さ(P)[かたさ, katasa] (n) firmness; hardness; stiffness; honesty; (P) [Add to Longdo]
[こう, kou] (n) hardness [Add to Longdo]
硬質[こうしつ, koushitsu] (n,adj-no) hardness; stiffness; (P) [Add to Longdo]
硬性[こうせい, kousei] (n,adj-no) hardness [Add to Longdo]
硬度[こうど, koudo] (n) hardness; solidity; (P) [Add to Longdo]
硬軟[こうなん, kounan] (n) hardness [Add to Longdo]
剛と柔[ごうとじゅう, goutojuu] (exp) hardness and softness [Add to Longdo]
剛柔[ごうじゅう, goujuu] (n,adj-no) hardness and softness [Add to Longdo]
剛性[ごうせい, gousei] (n,adj-no) hardness; rigidity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hardness
   n 1: the property of being rigid and resistant to pressure; not
      easily scratched; measured on Mohs scale [ant: {softness}]
   2: a quality of water that contains dissolved mineral salts that
     prevent soap from lathering; "the costs of reducing hardness
     depend on the relative amounts of calcium and magnesium
     compounds that are present"
   3: devoid of passion or feeling; hardheartedness [syn:
     {unfeelingness}, {callousness}, {callosity}, {hardness},
     {insensibility}]
   4: the quality of being difficult to do; "he assigned a series
     of problems of increasing hardness"; "the ruggedness of his
     exams caused half the class to fail" [syn: {hardness},
     {ruggedness}]
   5: excessive sternness; "severity of character"; "the harshness
     of his punishment was inhuman"; "the rigors of boot camp"
     [syn: {severity}, {severeness}, {harshness}, {rigor},
     {rigour}, {rigorousness}, {rigourousness}, {inclemency},
     {hardness}, {stiffness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top