ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hardihood

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hardihood-, *hardihood*, hardihoo
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hardihood(n) จิตใจที่แข็งกล้า, See also: ความเด็ดเดี่ยว, ความแข็งแกร่ง, Syn. audacity, boldness, daring

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hardihood(ฮาร์'ดิฮูด) n. จิตใจที่แข็งกล้า,ความเด็ดเดี่ยว, กำลังวังชา,อำนาจ,ความกล้าหาญ, Syn. effrontery

English-Thai: Nontri Dictionary
hardihood(n) ความกล้าหาญ,ความบึกบึน,ความทรหด,ความอดทน,ความทนทาน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hardihood (n) hˈaːdɪhud (h aa1 d i h u d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
剛毅;豪毅[ごうき, gouki] (adj-na,n) fortitude; firmness of character; hardihood; manliness [Add to Longdo]
剛胆;豪胆[ごうたん, goutan] (adj-na,n) boldness; hardihood; courage; valour; valor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hardihood
   n 1: the trait of being willing to undertake things that involve
      risk or danger; "the proposal required great boldness";
      "the plan required great hardiness of heart" [syn:
      {boldness}, {daring}, {hardiness}, {hardihood}] [ant:
      {timidity}, {timorousness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top