ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

harass

HH ER0 AE1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harass-, *harass*, haras
English-Thai: Longdo Dictionary
harassment(n) การข่มขู่, การทำให้ตื่นตระหนก เช่น Sexual harassment can present serious problems for a business owner. In addition to creating tension in the workplace and potential friction between employees, it can significantly cost you if an employee decides you haven't done enough to prevent it.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harass(vt) ทำให้ลำบากใจ, See also: ทำให้อัดอั้นตันใจ, ทำให้เบื่อหน่าย, ทำให้เจ็บปวด
harass(vt) รบกวน, See also: ก่อความรำคาญ, รังควาน, แกล้ง, Syn. annoy, badger, bother

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
harass(แฮ'รัส) vt. รบกวน,ก่อกวน,รังควาญ,ราวี,ทำให้กลัดกลุ้ม., See also: harasser n. harassment n., Syn. vex

English-Thai: Nontri Dictionary
harass(vt) คอยรังควาน,ทำให้ลำบากใจ,ราวี,กวนใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
harassment of debtorการก่อกวนลูกหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
harassment of occupierการก่อกวนผู้ครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Harassmentการคุกคาม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
harassment(n) การรบกวน, การก่อกวน, การรังควาน, การราวี, See also: vexation, irritation, Syn. annoyance

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
harassHe is always harassed with debts.
harassHe is being harassed by questions of his students.
harassI wonder if you can sue someone of the same sex for sexual harassment?
harassOur troops were constantly harassed by the guerrillas.
harassSexual harassment has now become a social issue.
harassShe said that what they were doing was contrary to the company's sexual harassment policy.
harassShe was sexually harassed in an elevator.
harassThe harassed mule got his back up and began kicking up dust.
harassThe mayor's family was harassed with threatening phone calls all day.
harassWhen I told her I'd never seen such a homely girl, she accused me of sexual harassment.
harassWomen's rights groups are going after sexual harassment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รุมเร้า(v) beset, See also: harass, trouble, Example: ปัญหาต่างๆ พากันมารุมเร้าเขาอย่างเอาเป็นเอาตาย, Thai Definition: เร่งกันเข้ามา
กุมเหง(v) bully, See also: harass, persecute, Syn. ข่มเหง, รังแก, Example: เขาเป็นคนเจียมตัว ไม่อวดบารมี เที่ยวกุมเหงคนที่ด้อยโอกาสกว่า, Thai Definition: ใช้กำลังหรืออำนาจทำให้เดือดร้อน, Notes: (ปาก)
แผ้วพาน(v) disturb, See also: harass, harm, bother, pester, trouble, worry, pester, Syn. รบกวน, Example: แม่เป็นห่วงลูกสาวที่อยู่ต่างประเทศมาก เกรงว่าจะมีอันตรายมาแผ้วพาน
ตอแย(v) provoke, See also: harass, persecute, trouble, irritate, annoy or tease, torment, hound, Syn. ยั่ว, แยแส, แหย่, สนใจ, Example: ไม่มีใครอยากตอแยกับคนเจ้าอารมณ์อย่างเธอหรอก, Thai Definition: ยั่วให้เกิดความรำคาญหรือให้โกรธ, สนใจ, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น อย่าไปตอแยด้วย
ตื๊อ(v) pester, See also: harass, bother, importune, Syn. รบเร้า, เซ้าซี้, Example: เขาตื้อเธอให้ยอมแต่งงานกับเขา, Thai Definition: รบเร้าจะเอาให้ได้, เซ้าซี้รบกวนร่ำไป
ราวี(v) attack, See also: harass, vex, annoy, disturb, Syn. รังควาน, รบกวน, ก่อกวน, Thai Definition: รบกวน หรือเบียดเบียน โดยใช้กำลังรังแก
รังควาน(v) harass, See also: disturb, annoy, vex, Syn. รบกวน, Example: ถึงแม้ไทยจะปราบพม่าให้ราบคาบลงโดยสิ้นเชิงไม่ได้ แต่พม่าก็ขยาดฝีมือไทย ไม่กล้ายกทัพมารังควานโดยประมาทใจเหมือนเมื่อก่อน, Thai Definition: ทำให้รำคาญ
กินเศษกินเลย(v) molest, See also: harass, trouble, tease, annoy, Syn. หาเศษหาเลย, Example: เจ้านายบ้านนี้ชอบกินเศษกินเลยเด็กรับใช้สาวๆ, Thai Definition: ล่วงเกินทางเพศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาบ[jāp] (v) EN: offend ; be impolite ; contradict defiantly ; harass
การคุกคามทางเพศ[kān khukkhām thāng phēt] (n, exp) EN: sexual harassment
การล่วงละเมิด[kān lūanglamoēt] (n) EN: harassment  FR: harcèlement [m]
ก่อกวน[køkuān] (v) EN: agitate ; stir up trouble ; foment ; create a disturbance ; harass
กวนใจ[kūanjai] (v) EN: disturb ; bother ; annoy ; harass ; vex ; irritate ; agitate  FR: gêner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter
กวนเมือง[kūan meūang] (v, exp) EN: annoy ; disturb ; trouble ; harass ; agitate
กุมเหง[kumhēng] (v) EN: bully ; harass ; persecute  FR: persécuter ; s'attaquer à plus faible
งุ่นง่าน[ngūn-ngān] (v) EN: be vexed ; be worried ; be annoyed ; be harassed  FR: être sur les nerfs
รังควาน[rangkhwān] (n) EN: harass ; disturb ; annoy ; vex  FR: déranger ; harceler
ตื๊อ[teū] (v) EN: pester ; harass ; bother ; worry  FR: harceler ; harasser

CMU English Pronouncing Dictionary
HARASS HH ER0 AE1 S
HARASSED HH ER0 AE1 S T
HARASSER HH ER0 AE1 S ER0
HARASSES HH ER0 AE1 S IH0 Z
HARASSERS HH ER0 AE1 S ER0 Z
HARASSING HH ER0 AE1 S IH0 NG
HARASSMENT HH ER0 AE1 S M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harass (v) hˈærəs (h a1 r @ s)
harassed (v) hˈærəst (h a1 r @ s t)
harasses (v) hˈærəsɪz (h a1 r @ s i z)
harassing (v) hˈærəsɪŋ (h a1 r @ s i ng)
harassment (n) hˈærəsmənt (h a1 r @ s m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使困扰[shǐ kùn rǎo, ㄕˇ ㄎㄨㄣˋ ㄖㄠˇ, 使 / 使] harass [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルコールハラスメント[aruko-ruharasumento] (n) alcohol related harassment (wasei [Add to Longdo]
アルハラ[aruhara] (n) alcohol-related harassment [Add to Longdo]
セクシュアルハラスメント;セクシャルハラスメント[sekushuaruharasumento ; sekusharuharasumento] (n) sexual harrassment; sexual harassment [Add to Longdo]
セクハラ[sekuhara] (n) (abbr) (See セクシュアルハラスメント) sexual harassment; (P) [Add to Longdo]
パワーハラスメント[pawa-harasumento] (n) harassment, e.g. in the workplace, from a position of power (wasei [Add to Longdo]
パワハラ[pawahara] (n) (abbr) (See パワーハラスメント) harassment (in the workplace) from a position of power; power harassment [Add to Longdo]
モラハラ[morahara] (n) (abbr) (See モラルハラスメント) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace [Add to Longdo]
モラルハラスメント[moraruharasumento] (n) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace [Add to Longdo]
苛む;嘖む[さいなむ, sainamu] (v5m,vt) to torment; to torture; to harass [Add to Longdo]
環境型セクハラ[かんきょうがたセクハラ, kankyougata sekuhara] (n) sexual harassment from colleagues in the work environment (lit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 harass
   v 1: annoy continually or chronically; "He is known to harry his
      staff when he is overworked"; "This man harasses his female
      co-workers" [syn: {harass}, {hassle}, {harry}, {chivy},
      {chivvy}, {chevy}, {chevvy}, {beset}, {plague}, {molest},
      {provoke}]
   2: exhaust by attacking repeatedly; "harass the enemy"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top