ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

happily

HH AE1 P AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -happily-, *happily*, happy
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
happily(adv) อย่างมีความสุข, See also: อย่างร่าเริง, Syn. contentedly, joyously, joyfully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
happily(แฮพ'พะลี) adj. อย่างมีความสุข, Syn. luckily

English-Thai: Nontri Dictionary
happily(adv) อย่างผาสุก,อย่างเป็นสุข,อย่างสบายใจ,อย่างยินดี,อย่างเบิกบาน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
happilyAn alcoholic tends not to die happily.
happilyAnd so the two little rabbits lived together happily in the big forest; eating dandelions, playing Jump The Daisies, Run Through The Clover and Find The Acorn all day long.
happilyAs the Little House settled down on her new foundation, she smiled happily.
happilyEverybody in the picture is smiling happily.
happilyHappily he did not die.
happilyHappily she did not die.
happilyHappily, she was not involved in the troubles.
happilyHappily the crops were not harmed by the typhoon.
happilyHappily, the workaholic did not die.
happilyHe did not die happily.
happilyHe didn't die happily.
happilyHe lived happily every after.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงบสุข(adv) peaceably, See also: happily, Syn. สงบ, สุข, สันติสุข, สงบเรียบร้อย, Ant. วุ่นวาย, โกลาหล
อย่างสบายใจ(adv) happily, See also: contentedly, satisfyingly, Syn. อย่างมีความสุข, Ant. อย่างเศร้าใจ, Example: หญิงสาว 3-4 คนเดินอวดโฉมมาตามถนนอย่างสบายใจ
สุขสบาย(adv) comfortably, See also: happily, Syn. สุขสำราญ, Ant. ทุกข์, Example: เขาก็ยังแข็งแรงและแจ่มใส ใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ที่ต่างจังหวัด
สำราญ(adv) happily, See also: merrily, joyfully, cheerfully, gaily, gleefully, Syn. สุขสบาย, สุขสำราญ, เกษม, เกษมสำราญ, Ant. ทุกข์โศก, Example: หมูแม่ลูกอ่อนล้มตัวนอนให้ลูกกินนมอย่างสำราญ, Thai Definition: อย่างมีความสุขเพราะได้ปล่อยอารมณ์, Notes: (เขมร)
สุขสันต์(adv) happily, See also: blissfully, cheerfully, joyfully, ecstatically, merrily, jubilantly, Ant. เศร้าโศก, Example: ละครเรื่องนี้จบอย่างสุขสันต์, Thai Definition: ที่มีความสุขสนุกสนาน
เป็นสุข(adv) happily, See also: pleasantly, gladly, Syn. สุข, Ant. เป็นทุกข์, Example: เขาจะอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขถ้าทุกคนให้โอกาส, Thai Definition: อย่างสบายใจ
รี้ริก(adv) mirthfully (laugh), See also: happily, Thai Definition: เสียงหัวเราะเมื่อถูกหยอก
ร่า(adv) cheerfully, See also: happily, joyfully, Syn. เบิกบาน, เริงร่า
ชื่น(adv) joyfully, See also: happily, pleasantly, cheerfully, delightfully, Syn. เบิกบาน, ยินดี, Example: พี่ยังยิ้มชื่นต้อนรับการกลับมาของเธอ
ครื้นเครง(adv) joyfully, See also: happily, merry, delightfully, cheerfully, Syn. สนุกสนาน, ครึกครื้น, รื่นรมย์, สำราญใจ, Ant. เศร้าโศก, สลดใจ, Example: พวกเราคุยกันอย่างครื้นเครงยิ่งดึกยิ่งสนุกสนาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิกบาน[boēkbān] (adv) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily  FR: joyeusement
กินดีอยู่ดี[kin dī yū dī] (v, exp) EN: live happily ; live comfortably  FR: vivre confortablement
รื่นเริง[reūnroēng] (adv) EN: merrily ; joyfully ; cheerfully ; jovially ; hilariously ; happily ; enjoyably
สงบสุข[sa-ngop sūk] (adv) EN: peaceably ; happily ; tranquilly  FR: paisiblement
ยิ้มแต้[yim tāe] (v, exp) EN: laugh happily ; be all smiles ; beam (at) ; give a beaming smile  FR: être tout sourire

CMU English Pronouncing Dictionary
HAPPILY HH AE1 P AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
happily (a) hˈæpɪliː (h a1 p i l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together) [Add to Longdo]
欣懐[きんかい, kinkai] (n,vs) thinking happily of [Add to Longdo]
琴瑟相和[きんしつそうわ, kinshitsusouwa] (n,vs) (See 琴瑟相和す) pair of persons (especially a married couple) being intimate and harmonious; being happily married [Add to Longdo]
琴瑟相和す[きんしつあいわす, kinshitsuaiwasu] (exp) (id) (obsc) to be happily married; to go together like two zithers [Add to Longdo]
合縁奇縁;相縁機縁[あいえんきえん, aienkien] (n) a couple strangely but happily united; uncanny relationship formed by a quirk of fate [Add to Longdo]
仲良く(P);仲よく;仲好く[なかよく, nakayoku] (adv) (1) on good terms with; on cordial terms with; getting along well with; happily; peacefully; (vs) (2) to make friends with; to be good friends with; to get along with; (P) [Add to Longdo]
比翼の鳥[ひよくのとり, hiyokunotori] (n) happily married couple [Add to Longdo]
目出度し目出度し;愛でたし愛でたし[めでたしめでたし, medetashimedetashi] (exp) (uk) (See 愛でたし) and they all lived happily ever after (traditional ending to stories) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 happily
   adv 1: in a joyous manner; "they shouted happily" [syn:
       {happily}, {merrily}, {mirthfully}, {gayly}, {blithely},
       {jubilantly}] [ant: {unhappily}]
   2: in an unexpectedly lucky way; "happily he was not injured"
     [ant: {sadly}, {unhappily}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top