ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

haphazardly

HH AE1 F AH0 Z ER0 D L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haphazardly-, *haphazardly*, haphazard
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haphazardly(adv) ซึ่งเกิดชึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ, See also: อย่างส่งเดช, อย่างตามบุญตามกรรม, Syn. casually, randomly, Ant. determinedly, specifically

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่วซั่ว(adv) haphazardly, See also: at random, perfunctorily, Syn. มั่ว, ส่งเดช, Example: บ่อยครั้งที่เธอชอบพูดมั่วซั่วไปโดยที่ไม่ได้รู้ว่าความจริงคืออะไร, Thai Definition: ทำแบบโมเม ไม่รู้จริง, Notes: (ปาก)
ส่งเดช(adv) at random, See also: haphazardly, Syn. ลวกๆ, มักง่าย, ส่งๆ, มั่วๆ, Example: คุณจะพูดส่งเดชไปอย่างนั้นไม่ได้ คนอื่นเขาเสียหาย, Thai Definition: อย่างมักง่ายไม่ใส่ใจเท่าที่ควร, Notes: (ปาก)

CMU English Pronouncing Dictionary
HAPHAZARDLY HH AE1 F AH0 Z ER0 D L IY0
HAPHAZARDLY HH AE0 P HH AE1 Z ER0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
haphazardly (a) hˈæphˈæzədliː (h a1 p h a1 z @ d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
手当たり次第[てあたりしだい, teatarishidai] (adv) using anything one can lay one's hands on; haphazardly; on the rebound; at random; indiscriminately; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 haphazardly
   adv 1: in a random manner; "the houses were randomly scattered";
       "bullets were fired into the crowd at random" [syn:
       {randomly}, {indiscriminately}, {haphazardly}, {willy-
       nilly}, {arbitrarily}, {at random}, {every which way}]
   2: without care; in a slapdash manner; "the Prime Minister was
     wearing a grey suit and a white shirt with a soft collar, but
     his neck had become thinner and the collar stood away from it
     as if it had been bought haphazard" [syn: {haphazard},
     {haphazardly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top