ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hanger-on

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hanger-on-, *hanger-on*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hanger-onn. คนติดสอยห้อยตาม,คนดื้อ,คนประเภทสอพลอ -pl. hangers-on

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hanger-on (n) hˌæŋər-ˈɒn (h a2 ng @ r - o1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
门客[mén kè, ㄇㄣˊ ㄎㄜˋ, / ] hanger-on; visitor (in a nobleman's house), #64,158 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
巾着[きんちゃく, kinchaku] (n) (1) pouch; hanger-on; purse; handbag; (2) (See 御田・おでん) pouch of fried tofu stuffed with var. ingredients, used in oden [Add to Longdo]
腰巾着;腰ぎんちゃく[こしぎんちゃく, koshiginchaku] (n) (1) hanger-on; follower; flunky; sycophant; (2) purse strapped round one's waist [Add to Longdo]
厄介者[やっかいもの, yakkaimono] (n) dependent; parasite; hanger-on; burden [Add to Longdo]
油虫;あぶら虫[あぶらむし;アブラムシ, aburamushi ; aburamushi] (n) (1) (uk) aphid; plant louse; (2) (obsc) (See ゴキブリ) cockroach; (3) (obsc) (See 油蝙蝠) Japanese house bat (Pipistrellus abramus); (4) hanger-on; parasite; (5) (arch) visitor to a red-light district who's only there to look [Add to Longdo]
冷や飯;冷飯[ひやめし;れいはん(冷飯);ひえめし(冷飯);つめためし(冷飯), hiyameshi ; reihan ( rei meshi ); hiemeshi ( rei meshi ); tsumetameshi ( rei meshi ] (n) (1) (sens) (OK when used by men) cold rice; (2) (ひやめし only) (abbr) (See 冷や飯食い・ひやめしくい・1) hanger-on; dependent; (3) (ひやめし only) disgraced former actor [Add to Longdo]
冷や飯食い;冷飯食い[ひやめしくい;ひやめしぐい, hiyameshikui ; hiyameshigui] (n) (1) hanger-on; dependent; (2) someone who is received coldly; (3) (fam) third, fourth, fifth, etc. sons (during the Edo period when only the oldest male could inherit an estate) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hanger-on
      n 1: someone who persistently (and annoyingly) follows along
           [syn: {tagalong}, {hanger-on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top