ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hangdog

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hangdog-, *hangdog*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hangdog(n) คนที่น่าดูถูก, See also: คนที่น่าเหยียดหยาม
hangdog(adj) น่าละอาย, See also: น่าอับอาย, Syn. ashamed, shamefaced

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hangdogadj. ซึ่งถูกขู่ตะคอก,น่าสังเวช,อับอาย. n. คนที่น่าดูถูก

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hangdog (j) hˈæŋdɒg (h a1 ng d o g)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hangdog
   adj 1: showing a sense of guilt; "a guilty look"; "the hangdog
       and shamefaced air of the retreating enemy"- Eric
       Linklater [syn: {guilty}, {hangdog}, {shamefaced},
       {shamed}]
   2: frightened into submission or compliance

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top