ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hang

HH AE1 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hang-, *hang*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
hang by a threadto be very likely to fail

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hangout[แฮ๊งเอ๊าท์] (n, vt) ใช้เวลาว่างกับเพื่อนๆโดยไม่ได้มีเป้าหมายอะไรพิเศษ

English-Thai: Longdo Dictionary
to hang out(v, slang) ออกไปข้างนอก สังสรรค์ คุยกัน เช่น กับเพื่อนๆ
shangri-la(n) สวนสวรรค์, See also: Arcady, Syn. Eden
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
post exchange(n) ร้านค้าสวัสดิการของค่ายทหาร ย่อด้วย PX, Syn. base exchange BX

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hang(vt) แขวน, See also: ห้อย, Syn. dangle, suspend
hang(vt) ฆ่าด้วยการแขวนคอ
hangar(n) โรงเก็บเครื่องบิน, See also: โรงซ่อมเครื่องบิน
hang by(phrv) ห้อยอยู่กับ, See also: ห้อยลงมาจาก, แขวนอยู่กับ, Syn. hang from
hang in(phrv) ทำต่อไป (ทั้งๆที่ยากมาก) (มักใช้ในการสั่งและเป็นคำไม่เป็นทางการ)
hang it(phrv) คำสบถเมื่อโกรธ ตกใจ หรือประหลาด
hang on(phrv) ถือสายไว้ก่อน, See also: ถือต่อไป, ยกหูไว้ก่อน, Syn. hold on
hang on(phrv) ถือสาย (โทรศัพท์) ไว้ก่อน, Syn. hold on
hang on(phrv) สู้ต่อไป, See also: ทนต่อไป, Syn. hold on, last out, stick out
hang on(phrv) กด, See also: ลงน้ำหนักบน, ดึง, Syn. hold onto

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hang(แฮง) {hungซhanged,hanging,hangs} vt. แขวน,ห้อย,เกาะ,เหนี่ยว,ยึด,ติด,แขวนคอ vi. แขวน,ห้อย,ยืดเยื้อ,แกว่ง,ลังเล,สองจิตสองใจ,ค้าง,เกาะ,ยังคง. -Phr. (hang around (about) อ้อยอิง,เถลไถล) n. ท่าแขวน, Syn. depend, suspend
hang upn. สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่กังวลอยู่
hang-upn. สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่กังวลอยู่
hangar(แฮง'การ์) n. โรงเก็บเครื่องบิน,โรงเก็บรถ,ที่พัก,ที่เก็บ, Syn. shed, shelter
hangdogadj. ซึ่งถูกขู่ตะคอก,น่าสังเวช,อับอาย. n. คนที่น่าดูถูก
hanger(แฮง'เกอะ) n. ที่แขวน,คนแขวน,ตะขอ
hanger-onn. คนติดสอยห้อยตาม,คนดื้อ,คนประเภทสอพลอ -pl. hangers-on
hangfiren. ความด้านของวัตถุระเบิด
hanging(แฮง'กิง) n. การแขวน,การห้อย,สิ่งที่แขวน,สิ่งที่ห้อย,ซึ่งตั้งอยู่บนที่ชันสูง,ซึ่งมองลงสู่ข้างล่าง
hangman(แฮง'เมิน) n., เพชฌฆาต

English-Thai: Nontri Dictionary
hang(vt) แขวน,ห้อย,โหน,เกาะ,จับ,เหนี่ยว
hangar(n) โรงเก็บเครื่องบิน,โรงเก็บรถ
hanging(adj) ที่แขวนอยู่,ที่ลอยอยู่,ที่ห้อยอยู่
hanging(n) การแขวนคอ,การห้อย,สิ่งที่แขวน
hangman(n) เพชฌฆาต
archangel(n) หัวหน้าเทวทูต,หัวหน้าทูตสวรรค์,ประมุขทูตสวรรค์
change(n) การแลกเปลี่ยน,สิ่งที่เปลี่ยน,เงินปลีก,เงินทอน
change(vt) แลกเปลี่ยน,ผลัด,ย้าย,เปลี่ยนแปลง,ปรับปรุง
changeable(adj) เปลี่ยนแปลงได้,ไม่แน่นอน,แลกได้
changeful(adj) เปลี่ยนแปลงได้,ไม่แน่นอน,แปรปรวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hang up; hangค้าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hang; hang upค้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hang; hang upค้าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hang; hang upค้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hangarkeeper's liability insuranceการประกันภัยความรับผิดของผู้รับเก็บรักษาเครื่องบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hanger bracket; spring hangerแท่นยึดหูแหนบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hanging valleyหุบเขาลอย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hangoverเมาค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hanging indentionย่อหน้าคำค้าง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Hanging plantsไม้แขวน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hang himself to deathผูกคอตาย
hang in there you gonna be alrightพยายามต่อไป แล้วคุณจะดีขึ้นแน่นอน
hang tough(slang) ใจแข็ง, ทนต่อ, อดกลั้นต่อ, ต้านทานต่อ,, See also: resist, Syn. withstand
hanger[แฮงเกอ] (n) ไม้แขวนเสื้อ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hang3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
hangA crystal chandelier was hanging over the table.
hangA large, and two small, airplanes were resting in the hangar.
hangA portrait of an old man was hanging on the wall.
hangAs long as we're all just hanging around chatting may I make a suggestion? Get back to work!
hangAs well be hanged for a sheep as a lamb.
hangAt you gonna let it all hang out.
hangA woman was hanging the washing on the line.
hangBetter be half hanged than ill wed.
hangCan I hang out here till seven?
hangCan I talk to Ryoko again before you hang up?
hangDark clouds are hanging low.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมาค้าง(v) hang, See also: be still drunk, Syn. แฮงค์, Example: หล่อนดื่มเหล้าไปมากจนเกิดอาการเมาค้างไปทำงานไม่ได้, Thai Definition: อาการมึนเมาสุรา ซึ่งตกค้างมาจากคืนก่อน
วางสาย(v) hang up, Syn. วางสายโทรศัพท์, Ant. ยกสาย, Example: ทางโน้นบอกให้ฉันวางสายก่อนแล้วจะมีสัญญาณเรียกกลับมาเอง, Thai Definition: วางหูโทรศัพท์ลงบนแป้นวางโทรศัพท์
วางโทรศัพท์(v) ring off, See also: hang up, Syn. วางหูโทรศัพท์, Ant. ยกหูโทรศัพท์, Example: ลูกค้าวางโทรศัพท์ไปก่อนที่เธอจะเดินมารับเมื่อครู่นี้เอง, Thai Definition: วางหูโทรศัพท์ลงกับเครื่องเพื่อเลิกการติดต่อ
ย้อย(v) droop, See also: hang down loosely, suspend, Syn. ห้อย, Example: รากไม้ย้อยลงมาจากเพดานถ้ำ, Thai Definition: ห้อยเป็นทางๆ ลงมา
วางหูโทรศัพท์(v) hang up, See also: ring off, replace the telephone receiver, Example: ผมวางหูโทรศัพท์ไปนานแล้ว แต่เสียงจากปลายสายยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของผม
โหน(v) swing, See also: hang, dangle, cling, Example: คุณกลับไปกรุงเทพฯ ไปแย่งขึ้นรถเมล์ เรือด่วน โหนรถไฟของคุณเถอะ ผมขออยู่ที่นี่เพื่อรักษาสมดุลของชีวิตก็แล้วกัน, Thai Definition: เหนี่ยวห้อย, เอามือเหนี่ยวให้ตัวลอยขึ้นไป
ห้อย(v) hang, See also: suspend, Syn. แขวน, Example: ชาวมอญมักจะห้อยผลมะพร้าวไว้ที่ข้างเรือนทางทิศใต้, Thai Definition: แขวนติดอยู่, ปล่อยหรือหย่อนให้แขวนติดอยู่
แขวน(v) hang, See also: suspend, Syn. ห้อย, ติด, Example: พ่อค้าแขวนโคมไฟรูปปลาปักเป้าเอาไว้หน้าร้าน, Thai Definition: เกี่ยวห้อยอยู่
ค้าง(v) hang, See also: get stuck, dangle, strand, Syn. ติดอยู่, Example: นักโดดร่มค้างอยู่บนยอดไม้, Thai Definition: ตกลงมาหรือขึ้นไปติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, ติดอยู่กลางทาง
เพชฌฆาต(n) executioner, See also: hangman, Example: เพชฌฆาตถือดาบร่ายรำกลางลานประหาร รอเวลาฟันดาบลงไปที่คอนักโทษ, Count Unit: คน, Thai Definition: เจ้าหน้าที่ประหารชีวิตนักโทษที่ต้องโทษถึงตาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะไหล่[alai] (n) EN: spares ; spare parts ; replacement parts  FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[ālai] (n) EN: spares ; spare parts ; replacement parts  FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อัตราแลกเปลี่ยน[attrā laēkplīen] (n, exp) EN: exchange rate ; rate of exchange  FR: taux de change [m]
อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว[attrā laēkplīen løitūa] (n, exp) EN: floating exchange rate
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา[attrā laēkplīen ngoentrā] (n, exp) EN: currency exchange rate
อัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโร[attrā laēkplīen ngoen yūrō] (n, exp) FR: taux de change de l'euro [m] ; niveau de change de l'euro [m]
บันดาล[bandān] (v) EN: transform ; turn into ; change into ; become ; engender  FR: transformer
เบียร์ช้าง[Bīa Chāng] (tm) EN: Chang beer  FR: bière Chang [f]
เบี่ยงประเด็น[bīeng praden] (v, exp) EN: change the issue
ชั่ง[chang] (n) EN: catty = cattie ; chang (unit of weight equal to 600 grams)  FR: chang [m] (unité de poids équivalant à 600 gr.)

CMU English Pronouncing Dictionary
HANG HH AE1 NG
HANGS HH AE1 NG Z
HANGUP HH AE1 NG G AH2 P
HANGER HH AE1 NG ER0
HANGEN HH AE1 NG AH0 N
HANGED HH AE1 NG D
HANGUL HH AE1 N G UH2 L
HANGAR HH AE1 NG ER0
HANGUPS HH AE1 NG G AH2 P S
HANGING HH AE1 NG IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hang (v) hˈæŋ (h a1 ng)
hangs (v) hˈæŋz (h a1 ng z)
hangar (n) hˈæŋər (h a1 ng @ r)
hanged (v) hˈæŋd (h a1 ng d)
hanger (n) hˈæŋər (h a1 ng @ r)
hang-up (n) hˈæŋ-ʌp (h a1 ng - uh p)
hangars (n) hˈæŋəz (h a1 ng @ z)
hangdog (j) hˈæŋdɒg (h a1 ng d o g)
hangers (n) hˈæŋəz (h a1 ng @ z)
hanging (v) hˈæŋɪŋ (h a1 ng i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[háng, ㄏㄤˊ, ] a row; profession; professional, #381 [Add to Longdo]
行业[háng yè, ㄏㄤˊ ㄧㄝˋ, / ] industry; business, #492 [Add to Longdo]
杭州[Háng zhōu, ㄏㄤˊ ㄓㄡ, ] Hangzhou prefectural city and capital of Zhejiang province in southeast China, #1,753 [Add to Longdo]
行情[háng qíng, ㄏㄤˊ ㄑㄧㄥˊ, ] market price; quotation of market price; the current market situation, #2,682 [Add to Longdo]
[háng, ㄏㄤˊ, ] boat; ship; vessel; craft; to navigate; to sail, #3,067 [Add to Longdo]
航空[háng kōng, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ, ] aviation, #3,275 [Add to Longdo]
航班[háng bān, ㄏㄤˊ ㄅㄢ, ] scheduled flight; flight number; plane; scheduled sailing; sailing number; passenger ship, #4,809 [Add to Longdo]
航天[háng tiān, ㄏㄤˊ ㄊㄧㄢ, ] space flight, #5,243 [Add to Longdo]
航空公司[háng kōng gōng sī, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] airline; airline company, #6,386 [Add to Longdo]
杭州市[Háng zhōu shì, ㄏㄤˊ ㄓㄡ ㄕˋ, ] Hangzhou prefectural city and capital of Zhejiang province in southeast China, #6,473 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Zusammenhang(n) |der| ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งของหรือเหตุการณ์
Vorhangschiene(n) |die, pl. Vorhangschienen| รางม่าน
zusammenhängen(vi) |hängt zusammen, hing zusammen, hat zusammengehangen| (mit etw.) เกี่ยวข้อง, เกี่ยวเนื่อง เช่น Wie hängt die Flüssigkeitsaufnahme mit der Gesundheit zusammen? หรือ Wie hängen die Flüssigkeitsaufnahme und die Gesundheit zusammen? การดื่มน้ำเกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างไร, See also: Related: der Zusammenhang
Zusammenhang(n) |der, pl. Zusammenhänge| การเชื่อมโยง, การเกี่ยวพัน, ความสัมพันธ์, การเกี่ยวข้อง, การเกี่ยวดอง
Duschvorhang(n) |der, pl. Duschvorhänge| ม่านอาบน้ำ, ม่านที่ใช้กับอ่างอาบน้ำ
Schlüsselanhänger(n) |der, pl. Schlüsselanhänger| พวงกุญแจ
Anhänger(n) |der, pl. Anhänger| แฟน(เพลง, กีฬา), ผู้คอยสนับสนุนติดตาม, See also: Related: die Anhängerin/ pl. -nen
Zunge heraushängen lassen(jargon) (สุนัข)ห้อยลิ้น
abhängig(adj,, adv) |von etw./jmdm.| ขึ้นอยู่กับ, ติดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Es gab schon sehr viele Studien über das Thema "Suchtgefahr bei Computerspielen", und alle haben ergeben, dass Computerspiele nicht abhängig machen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hang {m} (zu); Neigung {f} (zu); Anfälligkeit {f} (für)liability (to) [Add to Longdo]
Hang {m}; Neigung {f}; Tendenz {f}leaning [Add to Longdo]
Hang {m}addiction [Add to Longdo]
Hang {m}addictiveness [Add to Longdo]
Hang {m} | Hänge {pl}hillside | hillsides [Add to Longdo]
Hang {m}penchant [Add to Longdo]
Hang {m}; Abhang {m} | Hänge {pl}; Abhänge {pl}slope | slopes [Add to Longdo]
Hangterrasse {f}lynchet [Add to Longdo]
Überhang {m}hang over [Add to Longdo]
Hangzhou (Stadt in China)Hangzhou (city in China) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
changer(vt) |je change, tu changes, il change, nous changons, vous changez, ils changent| เปลี่ยน , เปลี่ยนแปลง, แลกเปลี่ยน เช่น (1) Le temps va changer. = อากาศเปลี่ยนแปลง (2) Il a beaucoup changé. = เขาเปลี่ยนไปมาก (3) Il a changé en bien. = เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น, เขาดีขึ้น (4) changer des bahts en euros แลกเงินบาทเป็นเงินยูโร, See also: regarder
changer d'adresse(phrase) ย้ายที่อยู่อาศัย, เปลี่ยนที่อยู่, Syn. déménager
changer d'avis(phrase) เปลี่ยนใจ, เปลี่ยนความคิด
changer de vêtements(phrase) เปลี่ยนชุด, เปลี่ยนเสื้อผ้า, Syn. se changer
changer de train(phrase) เปลี่ยนรถไฟ, ต่อรถไฟ
sans changement(phrase) (การเดินทางโดยรถไฟ) โดยตรง , ไม่ต้องเปลี่ยนหรือต่อรถไฟ
changer(argent) แลกเงิน ตัวอย่างเช่น 1°Je voudrais changer des francs en marks. = ผมกรุณาขอแลกเงินจากสกุลฟรังค์ฝรั่งเศส เป็นสกุลมาร์คเยอรมัน
échanger(vt) |j'échange, tu échanges, il échange, nous échangeons, vous échangez, ils échangent| แลกเปลี่ยน, เปลี่ยน

Japanese-English: EDICT Dictionary
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC [Add to Longdo]
PBX[ピービーエックス, pi-bi-ekkusu] (n) Private Branch eXchange; PBX [Add to Longdo]
うろちょろ[urochoro] (n,vs) loitering; hanging around; wandering around [Add to Longdo]
おさげ髪;お下げ髪[おさげがみ, osagegami] (n) pigtails; two plaits hanging about one's shoulders; two plaits hanging down one's back; queue [Add to Longdo]
お釣り(P);御釣り;御釣[おつり, otsuri] (n) (pol) (See 釣り・2) change (i.e. money); balance; (P) [Add to Longdo]
お返し(P);御返し[おかえし, okaeshi] (n,vs) (1) return gift; return favour (favor); (2) revenge; (3) change (in a cash transaction); (P) [Add to Longdo]
からっと;カラッと[karatto ; karatsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) changing suddenly and completely; (2) crisp and dry (e.g. skies, weather, tempura, laundry, etc.) [Add to Longdo]
からり[karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
がらっと[garatto] (adv) (1) (on-mim) to burst open; to open suddenly (of a door); (2) to change completely; to do a 180 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] hanging indent [Add to Longdo]
インターエクスチェンジ[いんたーえくすちえんじ, inta-ekusuchienji] interexchange [Add to Longdo]
サインチェンジ機能[サインチェンジきのう, sainchienji kinou] sign change function [Add to Longdo]
データ交換[データこうかん, de-ta koukan] data exchange [Add to Longdo]
データ交換制御装置[データこうかんせいぎょそうち, de-ta koukanseigyosouchi] DXC, Data Exchange Controller [Add to Longdo]
データ交換装置[データこうかんそうち, de-ta koukansouchi] data switching exchange, DSE (abbr.) [Add to Longdo]
デジタル交換網[デジタルこうかんもう, dejitaru koukanmou] digital data exchange network [Add to Longdo]
ハングアップ[はんぐあっぷ, hanguappu] hang up (vs) [Add to Longdo]
何の変更もなく[なんのへんこうもなく, nannohenkoumonaku] interchangeability [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
半減[はんげん, hangen] Reduzierung_auf_die_Haelfte [Add to Longdo]
半額[はんがく, hangaku] halber_Betrag, halber_Preis [Add to Longdo]
反撃[はんげき, hangeki] Gegenangriff [Add to Longdo]
反逆[はんぎゃく, hangyaku] Landesverrat, Hochverrat [Add to Longdo]
版画[はんが, hanga] Holzschnitt [Add to Longdo]
藩学[はんがく, hangaku] Samurai-Schule [Add to Longdo]
飯ごう[はんごう, hangou] Kochgeschirr [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hang
   n 1: a special way of doing something; "he had a bent for it";
      "he had a special knack for getting into trouble"; "he
      couldn't get the hang of it" [syn: {bent}, {knack}, {hang}]
   2: the way a garment hangs; "he adjusted the hang of his coat"
   3: a gymnastic exercise performed on the rings or horizontal bar
     or parallel bars when the gymnast's weight is supported by
     the arms
   v 1: be suspended or hanging; "The flag hung on the wall"
   2: cause to be hanging or suspended; "Hang that picture on the
     wall" [syn: {hang}, {hang up}]
   3: kill by hanging; "The murderer was hanged on Friday" [syn:
     {hang}, {string up}]
   4: let drop or droop; "Hang one's head in shame"
   5: fall or flow in a certain way; "This dress hangs well"; "Her
     long black hair flowed down her back" [syn: {hang}, {fall},
     {flow}]
   6: be menacing, burdensome, or oppressive; "This worry hangs on
     my mind"; "The cloud of suspicion hangs over her"
   7: give heed (to); "The children in the audience attended the
     recital quietly"; "She hung on his every word"; "They
     attended to everything he said" [syn: {attend}, {hang},
     {advert}, {pay heed}, {give ear}]
   8: be suspended or poised; "Heavy fog hung over the valley"
   9: hold on tightly or tenaciously; "hang on to your father's
     hands"; "The child clung to his mother's apron" [syn:
     {cling}, {hang}]
   10: be exhibited; "Picasso hangs in this new wing of the museum"
   11: prevent from reaching a verdict, of a jury
   12: decorate or furnish with something suspended; "Hang
     wallpaper"
   13: be placed in position as by a hinge; "This cabinet door
     doesn't hang right!"
   14: place in position as by a hinge so as to allow free movement
     in one direction; "hang a door"
   15: suspend (meat) in order to get a gamey taste; "hang the
     venison for a few days"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top