ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

handwoven

HH AE1 N D W OW1 V AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -handwoven-, *handwoven*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
handwoven(adj) ซึ่งทอด้วยมือ, See also: ซึ่งจักสานด้วยมือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
handwoven(แฮนดฺ'โวเวิน) adj. ซึ่งทอด้วยมือ, Syn. handloomed

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กาษา(n) kind of cloth, See also: handwoven cloth, homespun cloth, handloomed cloth, Syn. กาสา, ผ้าดิบ, ผ้าหยาบ, Example: เขาเอากาสามาทำเป็นผ้าปูโต๊ะ, Thai Definition: ผ้าชนิดหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไหมไทย[mai Thai] (n, exp) EN: Thai silk ; handwoven

CMU English Pronouncing Dictionary
HANDWOVEN HH AE1 N D W OW1 V AH0 N
HANDWOVEN HH AE1 N W OW1 V AH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
手織り;手織[ており, teori] (n) handwoven; handspun; weaving by hand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  handwoven
      adj 1: made on a handloom; "handwoven tablecloth" [syn: {hand-
             loomed}, {handwoven}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top