ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

handiwork

HH AE1 N D IY0 W ER2 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -handiwork-, *handiwork*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
handiwork(n) งานหัตถกรรม, Syn. craft, handicraft

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
handiworkn. งานหัตถกรรม,การฝีมือ,ช่างฝีมือ, Syn. craft

English-Thai: Nontri Dictionary
handiwork(n) งานฝีมือ,ฝีมือ,งานหัตถกรรม,ช่างฝีมือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลวดลาย[lūatlāi] (n) EN: trick ; talent ; skill ; handiwork ; cunning

CMU English Pronouncing Dictionary
HANDIWORK HH AE1 N D IY0 W ER2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
handiwork (n) hˈændɪwɜːʳk (h a1 n d i w @@ k)
handiworks (n) hˈændɪwɜːʳks (h a1 n d i w @@ k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handarbeit {f} | Handarbeiten {pl}handiwork | handiworks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
細工物[さいくもの, saikumono] (n) handiwork; scrimshaw; ware [Add to Longdo]
手細工[てざいく, tezaiku] (n) handiwork; handicraft; homemade [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  handiwork
      n 1: a work produced by hand labor [syn: {handicraft},
           {handcraft}, {handiwork}, {handwork}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top