ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

handbag

HH AE1 N D B AE2 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -handbag-, *handbag*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
handbag(n) กระเป๋าถือของผู้หญิง, See also: กระเป๋าหิ้วของผู้หญิง, Syn. bag, purse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
handbagn. กระเป๋าถือ,กระเป๋าหิ้วขนาดเล็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
handbag(n) กระเป๋าถือ,กระเป๋าหิ้วสตรี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Handbagsกระเป๋าถือ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
handbagA young man robbed an old woman of her handbag.
handbagI'll return to get my handbag.
handbagJane has five handbags.
handbagMary claimed that the handbag had been a present from her husband.
handbagShe bought a handbag, but she lost in the next day.
handbagShe felt in her handbag for her ring.
handbagShe had her handbag stolen.
handbagShe lost her handbag.
handbagShe was robbed of the handbag that she had bought last week.
handbagThe boy stole money from his mother's handbag.
handbagThe man robbed her of her handbag.
handbagThe thief made off with the woman's handbag.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระเป๋าถือ(n) handbag, Syn. กระเป๋าหิ้ว, Example: หนังสัตว์ที่นำมาทำเป็นรองเท้า กระเป๋าถือ นั้นก็คือส่วนของหนังแท้นั่นเอง ซึ่งเหนียวหนา และทนทาน, Count Unit: ใบ, ลูก
กระเป๋าหิ้ว(n) handbag, See also: carrying bag, briefcase, satchel, Syn. กระเป๋าถือ, Example: กระเป๋าหิ้วใบนี้มีรูปทรงสะดุดตา, Count Unit: ใบ, ลูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระเป๋าหิ้ว[krapao hiu] (n, exp) EN: handbag ; carrying bag ; briefcase ; satchel  FR: sac à main [m]
กระเป๋าถือ[krapaotheū] (n) EN: handbag ; briefcase ; pocketbook ; hand luggage  FR: sac à main [m] ; bagages à main [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
HANDBAG HH AE1 N D B AE2 G
HANDBAGS HH AE1 N D B AE2 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
handbag (n) hˈændbæg (h a1 n d b a g)
handbags (n) hˈændbægz (h a1 n d b a g z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
皮包[pí bāo, ㄆㄧˊ ㄅㄠ, ] handbag, #19,578 [Add to Longdo]
提包[tí bāo, ㄊㄧˊ ㄅㄠ, ] handbag; bag; valise, #30,164 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ろうけつ染め;蝋纈染め[ろうけつぞめ, rouketsuzome] (n) batik (handbag, purse) [Add to Longdo]
ハンドバッグ[handobaggu] (n) handbag; purse; (P) [Add to Longdo]
パース[pa-su] (n) (1) pass; (2) purse; handbag; (3) (abbr) perspective; (vs) (4) parse; (P) [Add to Longdo]
引ったくり;引っ手繰り[ひったくり, hittakuri] (n) (uk) purse snatching; handbag snatching; purse snatcher; handbag snatcher [Add to Longdo]
懐(P);懷(oK)[ふところ, futokoro] (n) (1) bosom; bust; (2) (breast) pocket; purse; handbag; (P) [Add to Longdo]
懐が暖かい[ふところがあったかい;ふところがあたたかい, futokorogaattakai ; futokorogaatatakai] (exp) flush with money; have a full purse; have a full handbag [Add to Longdo]
懐中物[かいちゅうもの, kaichuumono] (n) purse; handbag; pocketbook [Add to Longdo]
革製バッグ[かわせいバッグ, kawasei baggu] (n) leather bag; leather handbag [Add to Longdo]
巾着[きんちゃく, kinchaku] (n) (1) pouch; hanger-on; purse; handbag; (2) (See 御田・おでん) pouch of fried tofu stuffed with var. ingredients, used in oden [Add to Longdo]
金入れ[かねいれ, kaneire] (n) purse; handbag; wallet; till [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 handbag
   n 1: a container used for carrying money and small personal
      items or accessories (especially by women); "she reached
      into her bag and found a comb" [syn: {bag}, {handbag},
      {pocketbook}, {purse}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top