ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hand over

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hand over-, *hand over*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hand over(phrv) ส่ง (บางสิ่ง) ให้ด้วยมือ, See also: ยื่นให้
hand over(phrv) มอบอำนาจให้กับ, Syn. hand on
hand over(vt) ยื่นให้, See also: ส่งให้, เอาออกมาให้, ยอมให้, Syn. give up, surrender

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hand overDo not hand over more money than is necessary to a child.
hand overHey, could you give me a hand over here, please?
hand overShe climbed a rope hand over hand.
hand overShe laughed the way schoolgirls do, with her hand over her mouth.
hand overShe's making money hand over fist.
hand overThe new restaurant was making the owners money hand over fist.
hand overThe police demanded that the criminal hand over the gun to them.
hand overThe stockholders are making money hand over fist.
hand overThe thief forced her to hand over the money.
hand overWhen Mr Jones gets old, he will hand over his business to his son.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอน(v) hand over, See also: deliver, Example: ผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิกในชุมชนแห่งนี้ จะต้องโอนทรัพย์สินของตนให้แก่ชุมชน, Thai Definition: ยอมมอบให้
โอน(v) transfer, See also: hand over, Example: ในปัจจุบันลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านจากบัญชีหนึ่งไปอีกบัญชีหนึ่งได้อย่างทันที, Thai Definition: ยกไปไว้อีกที่หนึ่ง
ส่งมอบตัว(v) hand over (to), See also: deliver (to), Example: รัฐบาลอัฟกานิสถานปฏิเสธที่จะส่งมอบตัวผู้ก่อการร้ายให้กับสหรัฐฯ, Thai Definition: นำตัวไปให้, เอาตัวไปให้
ส่งมอบตัว(v) hand over (to), See also: deliver (to), Example: รัฐบาลอัฟกานิสถานปฏิเสธที่จะส่งมอบตัวผู้ก่อการร้ายให้กับสหรัฐฯ, Thai Definition: นำตัวไปให้, เอาตัวไปให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มอบ[møp] (v) EN: deliver ; hand in ; hand over ; turn over ; surrender  FR: livrer ; délivrer ; confier ; remettre ; se livrer
โอน[ōn] (v) EN: convey ; transfer ; hand over ; make over ; make a remittance ; remit money  FR: transférer ; transmettre ; convertir
ส่งมอบตัว[songmøp tūa] (v, exp) EN: hand over (to) ; deliver (to)
เวน[wēn] (v) EN: transfer ; give ; hand over ; present  FR: transférer ; transmettre

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交代[jiāo dài, ㄐㄧㄠ ㄉㄞˋ, ] hand over; explain; make clear, #6,036 [Add to Longdo]
交出[jiāo chū, ㄐㄧㄠ ㄔㄨ, ] hand over, #11,359 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お後がよろしいようで[おあとがよろしいようで, oatogayoroshiiyoude] (exp) (from rakugo) that's all from me, and now the next speaker ...; expression used to hand over to the next speaker [Add to Longdo]
引き継ぐ(P);引継ぐ(io)(P);引きつぐ[ひきつぐ, hikitsugu] (v5g,vt) to take over; to hand over; (P) [Add to Longdo]
引き渡す(P);引渡す;引きわたす[ひきわたす, hikiwatasu] (v5s,vt) to deliver; to extradite; to stretch across; to hand over; (P) [Add to Longdo]
寄越す(P);寄こす;遣す[よこす, yokosu] (v5s,vt) (1) to send; to forward; (2) to hand over (e.g. money); (P) [Add to Longdo]
手渡す[てわたす, tewatasu] (v5s,vt) to hand over; to surrender; (P) [Add to Longdo]
受渡す;受け渡す[うけわたす, ukewatasu] (v5s) to deliver; to hand over; to transfer [Add to Longdo]
譲り渡す[ゆずりわたす, yuzuriwatasu] (v5s,vt) to hand over; to turn over; to cede; (P) [Add to Longdo]
譲る[ゆずる, yuzuru] (v5r,vt) (1) to turn over; to assign; to hand over; to transmit; to convey; to sell; to dispose of; (2) to yield; to surrender; to concede; (P) [Add to Longdo]
申し遣わす[もうしつかわす, moushitsukawasu] (v5s) to write to; to send word to; to hand over (official business) [Add to Longdo]
申し送る[もうしおくる, moushiokuru] (v5r,vt) to write to; to send word to; to hand over (official business) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hand over
   v 1: to surrender someone or something to another; "the guard
      delivered the criminal to the police"; "render up the
      prisoners"; "render the town to the enemy"; "fork over the
      money" [syn: {hand over}, {fork over}, {fork out}, {fork
      up}, {turn in}, {deliver}, {render}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top