ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hand in hand

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hand in hand-, *hand in hand*, hand in han
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hand in hand(idm) จับมือกัน, See also: จูงมือกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
HAND IN hand in hand(vt) จับมือกัน,จูงมือ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hand in handDo you walk hand in hand?
hand in handIndustrialization often goes hand in hand with pollution.
hand in handI saw Jim and Mary taking a walk hand in hand in the park.
hand in handI watched John and Mary walking hand in hand.
hand in handI worked hand in hand with him.
hand in handJohn and Mary always walk hand in hand.
hand in handLet's join hand in hand.
hand in handMy wish is that one day all the people in world will go hand in hand.
hand in handPractice must go hand in hand with theory.
hand in handThe chief engineer did research hand in hand with his assistant.
hand in handThe couple are walking hand in hand.
hand in handThe kindergarten children were walking hand in hand in the park.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมัครสมาน[samaksamān] (v) EN: be united ; be harmonious ; be hand in hand ; hold together

Japanese-English: EDICT Dictionary
手を携えて[てをたずさえて, tewotazusaete] (exp) hand in hand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hand in hand
   adv 1: together; "hand in hand with hope went fear"; "doctors
       and nurses work hand in hand to save lives"
   2: clasping each other's hands; "they walked hand in hand"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top