ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hand in

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hand in-, *hand in*
English-Thai: Longdo Dictionary
hand in(vt) ส่ง(รายงาน หรือการบ้าน) เช่น Reports will normally be handed in on or before the due date, to the course instructor.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hand in(phrv) ส่งขึ้น (รถ), Syn. hand down, hand out, hand up
hand in(phrv) มอบให้ (ด้วยมือ), See also: ยื่นให้, Syn. give in, give into, pass in
hand in hand(idm) จับมือกัน, See also: จูงมือกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
HAND IN hand in hand(vt) จับมือกัน,จูงมือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hand in artมือในศิลปะ [TU Subject Heading]
Hand injuriesมือบาดเจ็บ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hand in(vt) ยอมแพ้; ส่งคืน to return or surrender something, especially something lost or illegal, Syn. surrender something

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hand inBe sure to hand in your homework by tomorrow.
hand inBe sure to look over your paper again before you hand in.
hand inDid he hand in his resignation?
hand inDo you walk hand in hand?
hand inEach student has to hand in a composition every week.
hand inHand in the three sheets of paper together.
hand inHand in your examination papers.
hand inHand in your homework by next Monday.
hand inHand in your papers.
hand inHand in your papers at once.
hand inHand in your report by tomorrow.
hand inHe often walks with his hand in his pocket.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้[hai = hāi] (v) EN: give ; accord ; grant ; offer ; hand in ; present ; award  FR: donner ; délivrer ; octroyer ; accorder ; procurer
มีส่วนร่วม[mī suanruam] (v) EN: participate in ; have a part in ; have a hand in
มอบ[møp] (v) EN: deliver ; hand in ; hand over ; turn over ; surrender  FR: livrer ; délivrer ; confier ; remettre ; se livrer
สมัครสมาน[samaksamān] (v) EN: be united ; be harmonious ; be hand in hand ; hold together
สมคบคิด[somkhopkhit] (v) EN: conspire with ; be an accessory to ; be in cahoots with ; work hand in glove with
ยื่น[yeūn] (v) EN: submit ; present ; propose ; offer ; hand in ; file ; lodge ; deliver ; put forward ; bring forward ; raise  FR: présenter ; soumettre ; proposer ; déposer ; avancer ; remettre ; tendre
ยื่นใบลาออก[yeūn bai lā-øk] (v, exp) EN: tender one's resignation ; submit one's resignation ; hand in one's notice ; resign  FR: donner sa démission ; remettre sa démission ; se démettre de ses fonctions
ยื่นรายงาน[yeūn rāi-ngān] (v, exp) EN: submit a report ; present a report ; file a report ; hand in a report  FR: remettre un rapport

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, / ] hand in; hand over, #5,251 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
海底撈月[はいていらおゆえ, haiteiraoyue] (n) Haitei winning hand in mahjong; winning on the last tile drawn from the wall; scooping the moon from the bottom of the sea [Add to Longdo]
資す[しす, shisu] (v5s,vi) (1) (See 資する) to contribute; to play a part in; to have a hand in; (2) to finance [Add to Longdo]
資する[しする, shisuru] (vs-s,vi) (1) to contribute; to play a part in; to have a hand in; to be conducive to; to be instrumental in; (2) to finance; (P) [Add to Longdo]
手を携えて[てをたずさえて, tewotazusaete] (exp) hand in hand [Add to Longdo]
手礼[しゅれい, shurei] (n) motion of hand indicating gratitude (sumo) [Add to Longdo]
首を突っ込む[くびをつっこむ, kubiwotsukkomu] (exp,v5m) (1) to poke one's nose into another's affairs; to have a hand in; to take a (deep) interest in; (2) to poke one's head (into a room) [Add to Longdo]
生の情報[なまのじょうほう, namanojouhou] (n) firsthand information [Add to Longdo]
提出(P);堤出(iK)[ていしゅつ, teishutsu] (vs) (1) to present; to submit (e.g. a report or a thesis); to hand in; to file; to turn in; (n) (2) presentation; submission; filing; (P) [Add to Longdo]
天和;天鳳[てんほう;テンホー, tenhou ; tenho-] (n) mahjong hand in which the dealer goes out immediately [Add to Longdo]
渡す[わたす, watasu] (v5s,vt) (1) to ferry across (a river, etc.); to carry across; to traverse; (2) to lay across; to build across; (3) to hand over; to hand in; to pass; to give; to transfer; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top