ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hand

HH AE1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hand-, *hand*, han
English-Thai: Longdo Dictionary
hand in(vt) ส่ง(รายงาน หรือการบ้าน) เช่น Reports will normally be handed in on or before the due date, to the course instructor.
give so. a handช่วยเหลือ เช่น Can I give you a hand? Do you need a hand? ให้ช่วยอะไรมั้ย?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hand(n) การควบคุม, See also: อำนาจ
hand(n) การปรบมือ, Syn. applause, clap
hand(n) ขาไพ่, See also: ฝ่าย
hand(n) เข็มนาฬิกา
hand(n) คนงาน
hand(n) ความช่วยเหลือ, Syn. aid, assistance, help, Ant. hindrance, obstruction
hand(n) ความมีส่วนร่วม
hand(n) ความสามารถ, See also: ความชำนาญ
hand(vt) จูง
hand(n) ผู้เชี่ยวชาญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hand(แฮนดฺ) n. มือ,กำมือ -Phr. (at hand ใกล้,แค่เอื้อม)
hand brakeเบรคมือ
hand drillสว่านมือ
hand grenadeระเบิดมือ
hand organออร์แกนมือ
hand truckรถเข็น
hand's-breadthn. ความยาวของฝ่ามือ., Syn. handbreadth
hand-knit(แฮนดฺ'นิท) adj. ซึ่งถักด้วยมือ. vt. ถักด้วยมือ
hand-me-downn. สิ่งของที่ใช้แล้ว
hand-overvt. สิ่งมอบ,การส่งมอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
hand(n) มือ,กำมือ,เข็มนาฬิกา,ข้าง,ลูกจ้าง,คนงาน,อำนาจ,ความชำนาญ,ฝีมือ
hand(vt) จับ,จูง,ถือ,หิ้ว,พยุง,ส่งให้,มอบ,ยื่น
HAND hand organ(n) หีบเพลง
HAND IN hand in hand(vt) จับมือกัน,จูงมือ
handbag(n) กระเป๋าถือ,กระเป๋าหิ้วสตรี
handball(n) กีฬาแฮนด์บอล
handbell(n) กระดิ่ง,ระฆังมือ
handbill(n) ใบปลิว
handbook(n) หนังสือคู่มือ,คู่มือ
handcraft(n) การช่าง,การฝีมือ,วิชาช่าง,งานช่าง,งานฝีมือ,งานหัตถกรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hand expansion valveวาล์วระเหยสารทำความเย็นปรับด้วยมือ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
hand jackแม่แรงประจำรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hand off๑. การส่งต่อ๒. ส่งต่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hand portable setชุดโทรศัพท์มือถือ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hand screen; face shield; hand shieldหน้ากากมือถือ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
hand shield; face shield; hand screenหน้ากากมือถือ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
hand, claw; clawhandมือหงิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hand, drop; carpoptosis; wristdropอาการข้อมือตก, อาการมือตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hand, tridentมือคล้ายสามง่าม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hand-operated welding machineเครื่องเชื่อมมือกด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Handมือ [TU Subject Heading]
Hand anemometerแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบใช้มือถือ [อุตุนิยมวิทยา]
Hand dermatosesโรคผิวหนังที่มือ [TU Subject Heading]
Hand in artมือในศิลปะ [TU Subject Heading]
Hand injuriesมือบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
hand levehand leve, กล้องระดับมือถือ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Hand puppetsหุ่นมือ [TU Subject Heading]
hand railhand rail, ราวกันตก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Hand Sortingการแยกขยะด้วยมือ, Example: การแยกขยะด้วยมือ โดยใช้คนงานคัดแยกวัตถุขนาดใหญ่ออกจากขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Hand strengthแรงมือ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hand(n) มือ
hand downตัดสิน เช่น the court handed down the two-year sentence.
hand in(vt) ยอมแพ้; ส่งคืน to return or surrender something, especially something lost or illegal, Syn. surrender something
handout(n, slang) ใบปลิว ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
handover(n) การส่งมอบ, การส่งคืน, ยื่นให้, ให้, คืน
Handschuhfach {n}ลิ้นชักหน้ารถ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
handA bird in the hand is worth two in the bush.
handA boy was walking with his hands in his pocket.
handA car is a handy thing to own.
handA clock has two hands.
handA cultural heritage is handed down to posterity.
handA fortune-teller read my hand.
handAfter an awkward pause, Bill took her by the hand and dragged her upstairs.
handAfter I had handed in my report to the teacher, I had to start writing another.
handAged people like to keep the world the way it is. On the other hand young people love to change the world.
handA global crisis is at hand.
handA group of young men are playing handball in the playground.
handA jet airliner does not admit of careless handling.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยิบยื่น(v) offer, See also: hand to, Example: แกตื้นตันใจที่เพื่อนบ้านพากันมายืนส่งอย่างน้อยก็หยิบยื่นกำลังใจให้แล้วในฐานะที่ไม่อาจช่วยด้วยทรัพย์สินเงินทอง
คัดไทย(v) write one's penmanship in Thai language, See also: handwrite, Syn. คัดลายมือ, Example: ลายมือของคนสมัยก่อนสวยกว่าของคนสมัยนี้ เพราะสมัยก่อนเวลาเลิกเรียน นักเรียนต้องคัดไทยทุกวันก่อนกลับบ้าน, Thai Definition: เขียนข้อความภาษาไทยอย่างบรรจง
เท่ระเบิด(adv) smartly, See also: handsomely, beautifully, elegantly, Syn. สุดหล่อ, Example: นักร้องแต่งตัวได้เท่ระเบิดมาก, Thai Definition: บุคลิกท่าทางสง่างาม, Notes: (ปาก)
ช่างเรียงพิมพ์(n) hand compositor, See also: compositor, typesetter, maker-up, Syn. ช่างเรียง
ผ้าเช็ดมือ(n) hand towel
กอบมือ(clas) handful, Example: เด็กน้อยกอบเอาทราย 1 กอบมือใส่ลงไปในชามเพื่อเล่นขายของ, Thai Definition: จำนวนที่เต็มสองฝ่ามือรวมกัน
ผู้ดำเนินการ(n) operator, See also: handler, practitioner, Example: ในปัจจุบันมีหอศิลปะและพิพิธภัณฑ์ที่เอกชนเป็นผู้ดำเนินการเป็นจำนวนมาก
ลายพระหัตถ์(n) majesties' handwriting, See also: handwriting, Syn. ลายมือ, Example: เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือ ลายพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีไปถึงหม่อมเจ้าประภากร ลงวันที่ 23 กันยายน ร.ศ. 115, Notes: (ราชา)
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกัน(n) Hand-In-Hand Foundation, Syn. มูลนิธิเติมน้ำใจให้สังคม, Example: มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันได้ก่อตั้งขึ้น โดยปณิธานของ ดร. ภูษณ ปรีย์มาโนช อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, Thai Definition: องค์กรที่มุ่งส่งเสริม และสนับสนุนในการปลูกฝังให้ประชาชนประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม และทำหน้าที่ประสานความร่วมมือ และสนับสนุนภาครัฐและเอกชนให้เข้ามาร่วมแก้ไข บรรเทาปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
คามือ(adv) handfully, Example: ขโมยถูกจับได้ขณะถือของกลางอยู่คามือ, Thai Definition: ในขณะที่มือยังถือหรือบีบอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชลี[anchalī] (v) EN: saluting by raising one' s hand press together on the face/chest
อวตาร[awatān] (x) EN: incarnation of Vishnu ; Vishnu ; Rama ; Ramachandra
ใบปลิว[baipliū = baipliu] (n) EN: leaflet ; handbill  FR: imprimé [m] ; prospectus [m]
ใบประกาศ[baiprakāt] (n) EN: poster ; handbill ; notice ; circular  FR: affiche [f]
เบญจางคประดิษฐ์[benjāngkhapradit] (n) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow  FR: prosternement à la chinoise [m]
บินเดี่ยว[bin dīo] (v, exp) EN: do single-handed ; perform single-handed ; go it alone  FR: voler de ses propres ailes ; agir sans aucune aide
โบก[bōk] (v) EN: wave (the hand)  FR: faire signe de la main
โบกมือ[bōkmeū] (v, exp) EN: wave the hand  FR: faire signe de la main
บ้อง[bǿng] (n) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle  FR: section de bambou [f]
เบรกมือ[brēk meū] (n, exp) EN: hand brake  FR: frein à main [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HAND HH AE1 N D
HANDY HH AE1 N D IY0
HANDS HH AE1 N D Z
HANDA HH AE1 N D AH0
HANDS HH AE1 N Z
HANDLY HH AE1 N D L IY0
HAND'S HH AE1 N D Z
HANDEL HH AE1 N D AH0 L
HANDED HH AE1 N D IH0 D
HANDER HH AE1 N D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hand (v) hˈænd (h a1 n d)
hands (v) hˈændz (h a1 n d z)
handy (j) hˈændiː (h a1 n d ii)
handed (v) hˈændɪd (h a1 n d i d)
handle (v) hˈændl (h a1 n d l)
handbag (n) hˈændbæg (h a1 n d b a g)
handful (n) hˈændful (h a1 n d f u l)
handier (j) hˈændɪəʳr (h a1 n d i@ r)
handily (a) hˈændɪliː (h a1 n d i l ii)
handing (v) hˈændɪŋ (h a1 n d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bà, ㄅㄚˋ, ] handle, #62 [Add to Longdo]
[shǒu, ㄕㄡˇ, ] hand; (formal) to hold; person engaged in certain types of work; person skilled in certain types of work; personal(ly); convenient, #129 [Add to Longdo]
[shuài, ㄕㄨㄞˋ, / ] handsome; graceful; smart; commander in chief, #1,647 [Add to Longdo]
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, ] handsome; elegant, #1,896 [Add to Longdo]
[màn, ㄇㄢˋ, ] handsome; large; long, #2,581 [Add to Longdo]
办公[bàn gōng, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ, / ] handle official business; work (usually in an office), #3,760 [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, ] handsome; good-looking, #4,971 [Add to Longdo]
帅哥[shuài ge, ㄕㄨㄞˋ ㄍㄜ˙, / ] handsome guy, #4,997 [Add to Longdo]
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, / ] hand in; hand over, #5,251 [Add to Longdo]
交代[jiāo dài, ㄐㄧㄠ ㄉㄞˋ, ] hand over; explain; make clear, #6,036 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[て, te] TH: มือ  EN: hand

German-Thai: Longdo Dictionary
Hand(n) |die, pl. Hände| มือ
Hände(n) |pl.|, See also: die Hand
Handel(n) |der| การค้า, การติดต่อ, การต่อรองทางธุรกิจ
Handel treibenทำธุรกิจ, ค้าขาย, ทำการค้าขาย
handeln(vt) |handelte, hat gehandelt| ค้าขายที่ตลาดหรือที่ตลาดหุ้น, Syn. verkaufen
handeln(vt) |handelte, hat gehandelt| ต่อราคา เช่น Es ist üblich, Waren auf dem Markt in Thailand zu handeln. การต่อราคาสินค้าตามตลาดในเมืองไทยเป็นเรื่องปกติ, Syn. feilschen
handeln, sich um etw.(vt) |handelte sich, hat sich gehandelt| เกี่ยวกับหรือพัวพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Worum handelt sich diese Geschichte? เรื่องราวนี้เกี่ยวกับอะไรหรือ, See also: um etw., Syn. gehen
handhabbar(adj) ซึ่งใช้ง่ายสะดวก, ซึ่งถูกจัดการได้ง่าย เช่น Das Mono-Headset ist leicht und angenehm handhabbar für den täglichen Gebrauch.
Handwerk(n) |das, pl. Handwerke| งานฝีมือ, งานประดิษฐ์ด้วยมือ เช่น kreatives Handwerk งานฝีมือที่สร้างสรรค์
Handwerker(n) |der, pl. Handwerker| ช่าง, ช่างฝีมือ, คนงาน เช่น Die Handwerker werden das Haus renovieren. ช่างจะมาปรับปรุงบ้าน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
handgreifliche Auseinandersetzung {f}; Streit {m}dust-up [Add to Longdo]
Faustkeil {m}hand axe [Add to Longdo]
Feilkloben {m}hand vise [Add to Longdo]
Flaschenzug {m}hand pulley block [Add to Longdo]
Griffelement {n} | Griffelemente {pl}hand grip element | hand grip elements [Add to Longdo]
Händehandtuch {n}hand towel [Add to Longdo]
Handballenschalter {m}palm switch [Add to Longdo]
Handfertigkeit {f}manual-skill [Add to Longdo]
Handfesseln {pl}hand cuffs [Add to Longdo]
Handfeststellvorrichtung {f}manual locking device [Add to Longdo]
Hand {f} | Hände {pl} | mit der Hand | sich die Hand geben | unter der Hand | unter der Hand; klammheimlich | unter der Hand | unter der Hand | eine ruhige Hand | aus erster Hand | aus zweiter Hand | aus zweiter Hand kaufen | bei der Hand; zur Hand | mit leeren Händen | jdm. freie Hand lassen | etw. aus den Händen geben | ohne Hand und Fuß [übtr.] | von der Hand in den Mund leben [übtr.] | zwei linke Hände haben [übtr.] | mit sicherer Handhand | hands | by hand; manual; manually | to shake hands | secretly | on the quiet | underhand | underhandly; backhandedly | a steady hand | at first hand; firsthand | secondhand | to buy secondhand | at hand | empty-handed | to give someone plenty of rope | to let sth. out of one's hands | without rhyme or reason | to lead a hand-to-mouth existence | to be all thumbs | with sure touch [Add to Longdo]
Handapparat {m} (Telefon)hand set [Add to Longdo]
Handarbeit {f} | Handarbeiten {pl}handiwork | handiworks [Add to Longdo]
Handarbeit {f}handwork [Add to Longdo]
Handarbeit {f}; manuelle Arbeit {f}manual work; manual labour [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
chandail(n) |m| เสื้อไหมพรมกันหนาว, Syn. le pull, les pulls, le pullover, les pullovers
marchand des quatre saisons(n) |m| คนขายผักผลไม้หรือไอศครีมตามถนนหรือที่พลุกพล่าน ที่มักจะเรียกร้องความสนใจของลูกค้า เช่น ด้วยการร้องเพลง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
MD[エムディー, emudei-] (n) (1) (See ミニディスク) minidisc; MD; (2) missile defense; MD; (3) magnetic disk; MD; (4) (See マーチャンダイジング) merchandising [Add to Longdo]
PHS[ピーエッチエス;ピーエイチエス, pi-ecchiesu ; pi-eichiesu] (n) personal handyphone system; PHS [Add to Longdo]
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness [Add to Longdo]
あしらう[ashirau] (v5u,vt) to arrange; to treat; to handle; to deal with [Add to Longdo]
おつむてんてん[otsumutenten] (exp,n) motion of a baby gently hitting his own face with both of his hands [Add to Longdo]
お後がよろしいようで[おあとがよろしいようで, oatogayoroshiiyoude] (exp) (from rakugo) that's all from me, and now the next speaker ...; expression used to hand over to the next speaker [Add to Longdo]
お絞り(P);御絞り[おしぼり, oshibori] (n) wet towel (supplied at table); hot, moistened hand towel; (P) [Add to Longdo]
お手;御手[おて, ote] (n) (1) (pol) (See 手・1) hand; arm; (2) (hon) handwriting; penmanship; (int) (3) (See お代わり・2) 'shake' (command to have a dog place its paw in your hand) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エラー処理[エラーしょり, era-shori] error handling [Add to Longdo]
ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] gallium arsenic semiconductor [Add to Longdo]
コンテントハンドラー[こんてんとはんどらー, kontentohandora-] content handler [Add to Longdo]
サービス便覧[サービスびんらん, sa-bisu binran] user handbook, service handbook [Add to Longdo]
シグナルハンドラ[しぐなるはんどら, shigunaruhandora] signal handler [Add to Longdo]
データ処理[データしょり, de-ta shori] data processing, data handling [Add to Longdo]
ハンダ[はんだ, handa] solder [Add to Longdo]
ハンダ付けする[ハンダづけする, handa dukesuru] to solder [Add to Longdo]
ハンディフォン[はんでいふぉん, handeifon] handiphone (PHP), mobile telephone [Add to Longdo]
ハンドへルドデバイス[はんど へ るどでばいす, hando he rudodebaisu] handheld device [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
交易[こうえき, koueki] Handel, Austausch [Add to Longdo]
判断[はんだん, handan] Urteil [Add to Longdo]
判断力[はんだんりょく, handanryoku] Urteilskraft [Add to Longdo]
[しょう, shou] HANDWERKER [Add to Longdo]
半導体[はんどうたい, handoutai] Halbleiter [Add to Longdo]
商売[しょうばい, shoubai] Handel, Geschaeft, Beschaftigung [Add to Longdo]
商工[しょうこう, shoukou] Handel_und_Industrie [Add to Longdo]
商業[しょうぎょう, shougyou] Handel, Geschaeft [Add to Longdo]
商港[しょうこう, shoukou] Handelshafen [Add to Longdo]
商魂[しょうこん, shoukon] Handelsgeist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hand
   n 1: the (prehensile) extremity of the superior limb; "he had
      the hands of a surgeon"; "he extended his mitt" [syn:
      {hand}, {manus}, {mitt}, {paw}]
   2: a hired laborer on a farm or ranch; "the hired hand fixed the
     railing"; "a ranch hand" [syn: {hired hand}, {hand}, {hired
     man}]
   3: something written by hand; "she recognized his handwriting";
     "his hand was illegible" [syn: {handwriting}, {hand},
     {script}]
   4: ability; "he wanted to try his hand at singing"
   5: a position given by its location to the side of an object;
     "objections were voiced on every hand"
   6: the cards held in a card game by a given player at any given
     time; "I didn't hold a good hand all evening"; "he kept
     trying to see my hand" [syn: {hand}, {deal}]
   7: one of two sides of an issue; "on the one hand..., but on the
     other hand..."
   8: a rotating pointer on the face of a timepiece; "the big hand
     counts the minutes"
   9: a unit of length equal to 4 inches; used in measuring horses;
     "the horse stood 20 hands"
   10: a member of the crew of a ship; "all hands on deck"
   11: a card player in a game of bridge; "we need a 4th hand for
     bridge" [syn: {bridge player}, {hand}]
   12: a round of applause to signify approval; "give the little
     lady a great big hand"
   13: terminal part of the forelimb in certain vertebrates (e.g.
     apes or kangaroos); "the kangaroo's forearms seem
     undeveloped but the powerful five-fingered hands are skilled
     at feinting and clouting"- Springfield (Mass.) Union
   14: physical assistance; "give me a hand with the chores" [syn:
     {hand}, {helping hand}]
   v 1: place into the hands or custody of; "hand me the spoon,
      please"; "Turn the files over to me, please"; "He turned
      over the prisoner to his lawyers" [syn: {pass}, {hand},
      {reach}, {pass on}, {turn over}, {give}]
   2: guide or conduct or usher somewhere; "hand the elderly lady
     into the taxi"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top