ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hammer

HH AE1 M ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hammer-, *hammer*
English-Thai: Longdo Dictionary
hammered(adj) เมามาก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hammer(n) ค้อน
hammer(vt) ตอก, See also: ทุบ, ตะบัน, กระแทก, เคาะ
hammer(sl) คันเร่ง
hammered(sl) ดื่มเหล้า, Syn. drunk
hammer at(phrv) ตอกด้วยค้อน, See also: ทุบด้วยค้อน, Syn. knock at
hammer at(phrv) ดีด, See also: เคาะ
hammer in(phrv) ใช้ค้อนตอกตะปูลงไป, Syn. drive in, pound in
hammer in(phrv) พังเข้าไป
hammer in(phrv) ตอกย้ำ, See also: พร่ำสอน, พร่ำสั่งสอน, Syn. beat in, din in, drill in, drive in, pump in
hammer on(phrv) ทุบเสียงดัง, Syn. knock at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hammer and sickleตราประจำชาติของรัสเซียเป็นรูปค้อนกับเคียวและมีดาวอยู่ข้างบน
hammerheadn. ปลาฉลามหัวค้อน
hammerlockn. (มวยปล้ำ) การจับแขนคู่ต่อสู้บิดไปข้างหลัง
hammertoen. สภาพนิ้วเท้าหงิกงอผิดปกติ
claw hammern. ค้อนถอนตะปู
hack hammerค้อนแต่งหิน
jackhammern. เครื่องเจาะหินด้วยแรงอัดของอากาศ
shammer(แชม'เมอะ) n. ผู้หลอกลวง,นักต้ม
sledge hammern. ค้อนขนาดใหญ่และหนักที่ต้องใช้สองมือยก

English-Thai: Nontri Dictionary
hammer(n) ค้อน,ตะลุมพุก
hammer(vt) ทุบด้วยค้อน,ตอก
hammerless(adj) ไม่มีค้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hammer finger; finger, drop; finger, malletนิ้วมืองุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hammer markรอยค้อน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
hammer weldingการเชื่อมทุบด้วยเครื่อง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hammermillเครื่องทุบขยะ, Example: เครื่องจักรที่มีความเร็วสูง ใช้ในการทุบชิ้นส่วนขยะให้มีขนาดเล็กลง โดยการใช้ค้อนโลหะทุบ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hammerA hammer was used to break the window.
hammerA nail that sticks up is hammered down.
hammerBob can no more swim than a hammer can.
hammerDo you mind handing me the hammer?
hammerDrive into wall with a hammer.
hammerHe accidentally hit his thumb with the hammer.
hammerHe broke up the concrete block with a hammer.
hammerHe can no more swim than a hammer can.
hammerHe cannot swim any more than a hammer can.
hammerHe drove in a nail with his hammer.
hammerHe hammered at the window.
hammerHe hammered nails into the plank.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้อน(n) hammer, See also: mallet, gavel, Example: เขากำค้อนทุบเหล็กบนทั่งจนเหงื่อท่วมตัว, Count Unit: อัน, Thai Definition: ชื่อเครื่องมือสำหรับเคาะ ตอก ตี ทุบ
ตอก(v) hammer, See also: nail, pound, drive, knock, Syn. ตี, Example: เขาตอกตะปูที่โผล่พ้นแผ่นไม้ขึ้นมา, Thai Definition: เอาค้อนหรือสิ่งอื่นตีตะปูหรือหลักให้เข้าไป
ตีทอง(v) beat gold into sheets, See also: hammer a piece of gold, flat to make gold leaf, Example: ช่างทองตีทองได้บางราวแผ่นกระดาษ, Thai Definition: ตีแผ่ทองให้แบน
กระหน่ำ(v) pound (repeatedly), See also: hammer, thump, (rain) batter, bang, beat, Syn. ซ้ำๆ, รัว, Example: เมื่อถึงเวลาเพล ลูกศิษย์วัดจะกระหน่ำกลองเพื่อบอกเวลา, Thai Definition: ซ้ำๆ ลงอย่างหนัก
การตอก(n) hammering, See also: knock, hitting, beat, Syn. การทุบ, การตี, การเคาะ, การตี, Example: การตอกตะปูต้องระวังอย่าให้โดนนิ้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้อง[bǿng] (n) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle  FR: section de bambou [f]
การตี[kān tī] (n) EN: hammering  FR: coup [m]
เคาะ[khǿ] (v) EN: rap ; knock ; hammer ; tap ; beat ; strike  FR: frapper ; taper ; tapoter ; cogner
ข้อน[khøn] (v) EN: hit ; beat ; pound ; hammer ; flog
ค้อน[khøn] (n) EN: hammer ; mallet ; gavel  FR: marteau [m]
เลหลัง[lēlang] (x) EN: auction ; put to auction ; be up for auction ; be under the hammer ; knock down  FR: vendre aux enchères ; mettre aux enchères ; adjuger
ง้างนก[ngāng nok] (v, exp) EN: cock the hammer of a gun

CMU English Pronouncing Dictionary
HAMMER HH AE1 M ER0
HAMMERS HH AE1 M ER0 Z
HAMMER'S HH AE1 M ER0 Z
HAMMERED HH AE1 M ER0 D
HAMMERLE HH AE1 M ER0 AH0 L
HAMMERMAN HH AE1 M ER0 M AH0 N
HAMMERSON HH AE1 M ER0 S AH0 N
HAMMERING HH AE1 M ER0 IH0 NG
HAMMERMILL HH AE1 M ER0 M IH2 L
HAMMERLOCK HH AE1 M ER0 L AA2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hammer (v) hˈæmər (h a1 m @ r)
hammers (v) hˈæməz (h a1 m @ z)
hammered (v) hˈæməd (h a1 m @ d)
hammering (v) hˈæmərɪŋ (h a1 m @ r i ng)
Hammersmith (n) hˈæməsmɪθ (h a1 m @ s m i th)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, ] hammer; mallet; pestle, #22,057 [Add to Longdo]
锤子[chuí zi, ㄔㄨㄟˊ ㄗ˙, / ] hammer, #25,287 [Add to Longdo]
榔头[láng tou, ㄌㄤˊ ㄊㄡ˙, / ] hammer; large hammer; sledgehammer, #49,202 [Add to Longdo]
丁字镐[dīng zì gǎo, ㄉㄧㄥ ㄗˋ ㄍㄠˇ, / ] hammer pick [Add to Longdo]
捶子[chuí zi, ㄔㄨㄟˊ ㄗ˙, ] hammer [Add to Longdo]
击弦类[jī xián lèi, ㄐㄧ ㄒㄧㄢˊ ㄌㄟˋ, / ] hammered string type (of musical instrument) [Add to Longdo]
击弦类乐器[jī xián lèi yuè qì, ㄐㄧ ㄒㄧㄢˊ ㄌㄟˋ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, / ] hammered string musical instrument [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hammer {m} | Hämmer {pl}hammer | hammers [Add to Longdo]
Hammer {m}gavel [Add to Longdo]
Hammer {m} | Hämmer {pl}sledge | sledges [Add to Longdo]
Hammerbrecher {m}; Backenbrecher {m}hammer crusher [Add to Longdo]
Hammerfinne {f}; Hammerpinne {f}peen [Add to Longdo]
Hammerkopfschraube {f} [techn.]hammer-head bolt [Add to Longdo]
Hammerschlag {m}hammer blow [Add to Longdo]
Hammerschraube {f} [techn.]T-head bolt [Add to Longdo]
Hammerhuhn {n} [ornith.]Maleo Fowl [Add to Longdo]
Hammerkopf {m} [ornith.]Hammerkop [Add to Longdo]
Hammerhai {m} [zool.]hammerhead; shovelhead (shark) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
とんかち[tonkachi] (n) (col) hammer [Add to Longdo]
ばんばん[banban] (adv) (1) (on-mim) bang bang (sound of a hammer or gunfire); (2) doing something at a mad pace (spend money, work) [Add to Longdo]
インドシュモクザメ属[インドシュモクザメぞく, indoshumokuzame zoku] (n) Eusphyra (genus of hammerhead shark in the family Sphyrnidae whose sole member is the winghead shark) [Add to Longdo]
ウィングヘッドシャーク;ウィングヘッド・シャーク[uinguheddosha-ku ; uinguheddo . sha-ku] (n) winghead shark (Eusphyra blochii, species of Indo-West Pacific hammerhead shark) [Add to Longdo]
エアハンマー[eahanma-] (n) air hammer [Add to Longdo]
グレートハンマーヘッド;グレート・ハンマーヘッド[gure-tohanma-heddo ; gure-to . hanma-heddo] (n) great hammerhead (Sphyrna mokarran, the largest species of hammerhead shark) [Add to Longdo]
シュモクザメ科[シュモクザメか, shumokuzame ka] (n) Sphyrnidae (family containing the nine known species of hammerhead sharks) [Add to Longdo]
シュモクザメ属[シュモクザメぞく, shumokuzame zoku] (n) Sphyrna (genus of hammerhead sharks in the family Sphyrnidae) [Add to Longdo]
スカラップ・ボンネットヘッド;スカラップボンネットヘッド[sukarappu . bonnettoheddo ; sukarappubonnettoheddo] (n) scalloped bonnethead (Sphyrna corona, little-known species of hammerhead shark found in the eastern Pacific from southern Mexico to northern Peru) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hammer
   n 1: the part of a gunlock that strikes the percussion cap when
      the trigger is pulled [syn: {hammer}, {cock}]
   2: a hand tool with a heavy rigid head and a handle; used to
     deliver an impulsive force by striking
   3: the ossicle attached to the eardrum [syn: {malleus},
     {hammer}]
   4: a light drumstick with a rounded head that is used to strike
     such percussion instruments as chimes, kettledrums, marimbas,
     glockenspiels, etc. [syn: {mallet}, {hammer}]
   5: a heavy metal sphere attached to a flexible wire; used in the
     hammer throw
   6: a striker that is covered in felt and that causes the piano
     strings to vibrate
   7: a power tool for drilling rocks [syn: {hammer}, {power
     hammer}]
   8: the act of pounding (delivering repeated heavy blows); "the
     sudden hammer of fists caught him off guard"; "the pounding
     of feet on the hallway" [syn: {hammer}, {pound}, {hammering},
     {pounding}]
   v 1: beat with or as if with a hammer; "hammer the metal flat"
   2: create by hammering; "hammer the silver into a bowl"; "forge
     a pair of tongues" [syn: {forge}, {hammer}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top