ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

halter

HH AO1 L T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -halter-, *halter*
English-Thai: Longdo Dictionary
halter top(n) เสื้อคล้องคอ เช่น This backless halter top features back ribbing and straps that tie at the neck for the best fit.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
halter(n) เชือกผูกคอสัตว์ โดยเฉพาะม้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
halter(ฮอล'เทอะ) n. ผู้หยุด,ผู้ทำให้หยุด,ผู้ลังเล

English-Thai: Nontri Dictionary
halter(n) เชือกจูงม้า,เชือกแขวนคอ,บ่วงแขวนคอ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
halter top(n) เสือโชว์แผ่นหลัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What about the beaded skirt with that beige... croched halter you have hanging in the closet?What about the beaded skirt with that beige... ...crocheted halter you have in the closet? Maid in Manhattan (2002)
Tiffani - oh, I love your pastel paisley halter with the chiffon inlet overlay.หวัดดีจ้า ทิฟฟานี่ เธอกับชุดลูกกวาด พรรค์นั้น ไม่ค่อยคุ้นตาเลยนะ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
And then we went looking for halter tops that looked like the girl in the "Cherry Pie" video.ที่ไปหาซื้อเสื้อผูกคอ ให้เหมือนกับผู้หญิงใน MV\ เพลง \"Cherry Pie\" ของ Warrant The Kids Stay in the Picture (2011)
Right, right. Imagine, in halter tops. Okay.ใช่ๆ นึกซะว่าใส่เสื้อผูกคอ The Kids Stay in the Picture (2011)
Those halter tops...ตรงช่วงบนเนี่ย ... And Lots of Security... (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลาดยาง[lātyāng] (v) FR: goudronner ; bitumer ; asphalter
ตกปลอก[tokpløk] (v) EN: over with a band ; tether the legs with a halter or loop (as for elephants)
ยกน้ำหนัก[yok nāmnak] (n, exp) EN: weightlifting  FR: haltérophilie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HALTER HH AO1 L T ER0
HALTERS HH AO1 L T ER0 Z
HALTER'S HH AO1 L T ER0 Z
HALTERMAN HH AO1 L T ER0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
halter (n) hˈɔːltər (h oo1 l t @ r)
halters (n) hˈɔːltəz (h oo1 l t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jī, ㄐㄧ, / ] halter; restrain, #36,369 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halter {m}holder [Add to Longdo]
Halter {m}; Konsole {f}bracket [Add to Longdo]
Halter {m}retainer [Add to Longdo]
Halter {m}mounting support [Add to Longdo]
Haltering {m}; Halterungsring {m}retaining ring; retainer [Add to Longdo]
Halterung {f}holder; socket [Add to Longdo]
(rückenfreies) Kleid mit Nackenbandhalter dress; halter-neck [Add to Longdo]
Strick {m} | Stricke {pl}halter | halters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホールター[ho-ruta-] (n) halter [Add to Longdo]
ホールターネック[ho-ruta-nekku] (n) halterneck [Add to Longdo]
ホルタートップ[horuta-toppu] (n) halter top [Add to Longdo]
端綱[はづな, haduna] (n) halter [Add to Longdo]
頭絡[とうらく, touraku] (n) bridle; halter [Add to Longdo]
鼻綱[はなづな, hanaduna] (n) halter [Add to Longdo]
平均棍[へいきんこん, heikinkon] (n) halter; haltere (small balancing organ on a two-winged fly) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 halter
   n 1: rope or canvas headgear for a horse, with a rope for
      leading [syn: {halter}, {hackamore}]
   2: a rope that is used by a hangman to execute persons who have
     been condemned to death by hanging [syn: {hangman's rope},
     {hangman's halter}, {halter}, {hemp}, {hempen necktie}]
   3: a woman's top that fastens behind the back and neck leaving
     the back and arms uncovered
   4: either of the rudimentary hind wings of dipterous insects;
     used for maintaining equilibrium during flight [syn:
     {halter}, {haltere}, {balancer}]
   v 1: hang with a halter
   2: prevent the progress or free movement of; "He was hampered in
     his efforts by the bad weather"; "the imperialist nation
     wanted to strangle the free trade between the two small
     countries" [syn: {hamper}, {halter}, {cramp}, {strangle}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 barbell
 
 1. halter.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dumb
 
 1. dilsiz
 2. dili tutulmuş sessiz konuşmayan
 3. konuşmadan yapılan, pandomim şeklinde, mimikle ifade edilen
 4. (A.B.D.), (k.dili.) sersem kafasız, budala. dumbbell jimnastik güllesi, halter
 5. (A.B.D.) (argo) aptal kimse.dumb piano egzersiz için kullanılan ve ses vermeyen tuş dizisi .dumb show pantomim. dumbwaiter yemek asansörü
 6. (ing.) portatif servis masası. strike dumb hayretten dondurmak. be struck dumb dili tutulmak, donakalmak .durrbly konuşmadan
 7. ahmakça .dumbness dilsizlik
 8. dili tutulma.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top