ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hallway

HH AO1 L W EY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hallway-, *hallway*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hallway(n) ห้องที่อยู่ด้านหน้าบ้านหรือตึกซึ่งมีประตูนำไปสู่ห้องอื่น, Syn. foyer, hall, lobby

English-Thai: Nontri Dictionary
hallway(n) ห้องโถง,ระเบียง,ทางเดินในบ้าน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hallwayHanako walked through the hallway making a clicking sound.

CMU English Pronouncing Dictionary
HALLWAY HH AO1 L W EY2
HALLWAYS HH AO1 L W EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hallway (n) hˈɔːlwˈɛɪ (h oo1 l w ei1)
hallways (n) hˈɔːlwɛɪz (h oo1 l w ei z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
回廊(P);廻廊[かいろう, kairou] (n) corridor; gallery; hallway; cloister (i.e. covered walk typically circling a building or garden, esp. in a palace or place of worship); (P) [Add to Longdo]
上履き;上履[うわばき, uwabaki] (n) (See 下履き) hallway slippers; indoor shoes [Add to Longdo]
突き当たり(P);突き当り;突当たり;突当り[つきあたり, tsukiatari] (n) end (e.g. of street, hallway, etc.); (P) [Add to Longdo]
廊下[ろうか, rouka] (n) corridor; hallway; passageway; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hallway
   n 1: an interior passage or corridor onto which rooms open; "the
      elevators were at the end of the hall" [syn: {hallway},
      {hall}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top