ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hall

HH AO1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hall-, *hall*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hall(n) บ้านหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ในที่ดินที่กว้างขวางมาก
hall(n) ระเบียงหรือทางเดินในตึก, Syn. corridor, passageway
hall(n) ห้องซึ่งมีขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าบ้านหรือตึก
hall(n) หอประชุม, See also: ห้องโถง
hall(n) หอพักสำหรับนักศึกษา, See also: หอ
hallo(n) การร้องเรียก, See also: การกู่ร้อง
hallo(vi) ร้องเรียก, See also: กู่, กู่ร้อง
hallo(int) เสียงร้องเรียก, See also: เสียงกู่, เสียงเรียก, Syn. halloa, halloo
halloo(n) การร้องเรียก, See also: การกู่ร้อง
halloo(vi) ร้องเรียก, See also: กู่, กู่ร้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hall(ฮอล) n. ห้องโถง,ห้องประชุม,ห้องรับประทานอาหาร,ศาล,หอ,ห้องนันทนาการ,คฤหาสน์,ทางเดินจากประตูหน้าไปยังห้องโถง,
hall of fameห้องหรือสถานที่บรรจุป้ายชื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญ
halley's cometดาวหางดวงหนึ่งที่ปรากฎเหนือโลกทุก 75 หรือ 76 ปี
hallmark(ฮอล'มาร์ค) n.,vt. (ทำ) เครื่องหมายแสดงความแท้และคุณภาพของสิ่งของ,ลักษณะที่เด่น, Syn. sign
hallo(ฮะโล') interj.,v.,n. ฮัลโหล!, (การ) ร้องเสียงดัง,เปล่งเสียงดัง., Syn. halloa, hallo, hallow. hollo, holloa, holloo
halloa(ฮะโล) n.,interj. vt.,vi. ดูhallo
halloo(ฮะลู') interj.,n. ดูhallo
hallow(แฮ'โล) vt. ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,สักการบูชา,ดูhallo, Syn. consecrate
hallowed(แฮล'โลด์) adj. ศักดิ์สิทธิ์,เป็นที่เคารพนับถือ,เป็นที่สักการบูชา, See also: hallowedness n., Syn. consecrated
halloween(แฮล'ละวีน) n. ตอนเย็นหรือคืนวันที่31 ตุลาคม เป็นวันเล่นสนุกสนานเพลิดเพลินสำหรับเด็ก ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
hall(n) หอประชุม,ห้องประชุม,ศาล,ห้องโถง,คฤหาสน์
hallmark(n) เครื่องหมาย(แสดงความดี),ตรา
hallo(int) ฮัลโล,สวัสดี
hallow(vt) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,สักการะบูชา,บูชา
hallucination(n) อาการประสาทหลอน,อาการเพ้อ,สัญญาวิปลาส
hallway(n) ห้องโถง,ระเบียง,ทางเดินในบ้าน
challenge(n) การท้าทาย,คำท้า,การขอดวล,การร้องถาม
challenge(vt) ท้าทาย,ท้าดวล,เรียกร้อง
challenger(n) ผู้ท้าทาย,ผู้ท้าชิง,ผู้ท้าดวล
CITY city hall(n) ศาลากลางจังหวัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hall, cityศาลาเทศบาลนคร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hallex; halluxนิ้วหัวแม่เท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
halloysiteฮาลลอยไซต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hallucal-นิ้วหัวแม่เท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hallucinationประสาทหลอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hallucination, auditoryประสาทหลอนทางหู, อาการหูแว่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hallucination, hypnagogicอาการเห็นภาพหลอนขณะเคลิ้มหลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hallucination, hypnopompicอาการเห็นภาพหลอนขณะเคลิ้มตื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hallucination, olfactoryประสาทหลอนทางจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hallucination, visualประสาทหลอนทางตา, อาการเห็นภาพหลอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hall effectปรากฏการณ์ฮอลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hallervorden-Spatz Syndromeกลุ่มอาการของฮอลเลอร์วอนเดน-สแปทซ์ [การแพทย์]
Hallux valgusนิ้วหัวแม่เท้าผิดรูป [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Halloweenorexia(n, slang) ภาวะการรับประทานอาหารที่ผิดปกติ โดยมักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงที่ยอมอดอาหารเพื่อที่จะใส่ชุดสวย ๆ สำหรับเทศกาลฮัลโลวีน, See also: halloween

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hallA lot of policemen guarded the hall.
hallA power failure contributed to the confusion in the hall.
hallAs he entered the hall, two men approached him.
hallBeing at the concert hall full of young kids made an old duffer like me feel out of tune.
hallCan you tell me how to get to the city hall?
hallChildren walk around from door to door on Halloween night.
hallDon't open your umbrella in the hall.
hallDo you know how far it is from the station to city hall?
hallFor gall bladder surgery, go down this hall and take a right.
hallHalley's Comet comes round once every eighty years.
hallHalley's Comet will come back in 2061.
hallHanako walked through the hallway making a clicking sound.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาพมายา(n) illusion, See also: hallucination, delusion, Example: สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงภาพมายาที่ลวงตาเราเท่านั้นเอง, Count Unit: ภาพ, Thai Definition: ภาพที่ไม่เป็นไปตามจริง
เครื่องหมายรับรองคุณภาพ(n) hallmark, Syn. เครื่องหมายรับประกันคุณภาพ, Example: ข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งออกไปขายยังต่างประเทศมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพทุกถุง, Count Unit: เครื่องหมาย, Thai Definition: สิ่งที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายประทับเป็นสำคัญเพื่อรับประกันคุณสมบัติที่ดีของสินค้า
จิตหลอน(n) hallucination, Example: ยาชนิดนี้ถ้าเสพเป็นเวลานานจะมีจิตหลอนเพิ่มเข้ามาด้วย, Thai Definition: การที่จิตเห็นภาพน่ากลัวหรือภาพสะเทือนใจอยู่ในมโนภาพ
ศาลา(n) pavilion, See also: hall, Count Unit: หลัง
ห้องโถง(n) lobby, See also: hall, foyer, Example: เขาลงจากรถแล้วเดินเข้าไปในห้องโถงของโรงแรม, Thai Definition: ห้องที่ปล่อยไว้โล่งๆ ไม่มีอะไรกีดกั้น
หอประชุม(n) auditorium, See also: hall, Syn. ห้องประชุม, Example: นักศึกษาเข้าไปดูการแสดงดนตรีไทยในหอประชุม, Count Unit: หลัง, Thai Definition: ห้องประชุมขนาดใหญ่
พระอุโบสถ(n) Buddhist temple, See also: hall of a temple, Syn. โบสถ์, อุโบสถ, Example: พระอุโบสถสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ที่วัดยาง ตำบลสามแยกไฟฉายมีรูปปั้นประดับหน้าบันรูปลายกนกและเทพนม, Count Unit: หลัง, Thai Definition: โบสถ์ของวัดหลวง
ภาพหลอน(n) hallucination, See also: illusion, delusion, Syn. ภาพลวงตา, สิ่งลวงตา, ภาพลวง, สิ่งหลอน, Example: อาการของโรคนี้จะทำให้เห็นภาพหลอนที่ไม่มีตัวคนจริง และผู้ป่วยจะยึดติดกับภาพหลอนนั้น, Thai Definition: ภาพซึ่งน่ากลัวหรือน่าสะเทือนใจคงอยู่ในมโนภาพ
ประสาทหลอน(n) hallucination, Example: ฤทธิ์ของฝิ่นจะทำให้นอนหลับสนิท รู้สึกสบายเคลิบเคลิ้มและมีประสาทหลอน, Thai Definition: ความผิดปกติของการรับรู้อันเกิดจากสาเหตุทางร่างกายหรือจิตใจ รวมทั้งการใช้สารบางอย่าง
โถง(n) hall, Example: แม่เหลียวมองไปทางโถงแล้วลดเสียงลง เพราะกลัวพวกนั้นได้ยิน, Thai Definition: ที่เปิดโล่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ง[aeng] (n) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake  FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
อาคาร[ākhān] (n) EN: building ; structure ; hall ; house  FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อาคารท่าเทียบเครื่องบิน[ākhān thāthīep khreūangbin] (n, exp) EN: concourse  FR: hall d'embarquement [m] ; jetée [f]
อ่าง[āng] (n) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl  FR: bassine [f] ; bac [m] ; baquet [m] ; cuve [f] ; bassinet [m] ; auge [f] ; bassin [m] ; cuvette [f]
ฟ้องพินัยกรรม[føng phinaikam] (v, exp) EN: challenge a will
เห็ดเมา[het mao] (n, exp) EN: hallucinogenic mushroom  FR: champignon hallucinogène [m] ; psilocybe [m]
หอ[hø] (n) EN: hall ; centre = center (Am.)  FR: pavillon [m] ; salle [f] ; hall [m] ; galerie [f] ; centre [m]
หอฉัน[hø chan] (n, exp) EN: priests' eating hall
หอจัดแสดงสินค้า[hø jat sadaēng sinkhā] (n, exp) EN: exhibition hall  FR: salle d'exposition [f]
ฮอลล์[høl] (n) EN: hall  FR: hall [m] ; halle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HALL HH AO1 L
HALLE HH AE1 L IY0
HALLY HH AE1 L IY0
HALLE HH AE1 L
HALLS HH AO1 L Z
HALLA HH AE1 L AH0
HALLEN HH AO1 L AH0 N
HALL'S HH AO1 L Z
HALLAS HH AE1 L AH0 Z
HALLER HH AO1 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hall (n) hˈɔːl (h oo1 l)
Halle (n) hˈæliː (h a1 l ii)
hallo (uh) hˈəlˈou (h @1 l ou1)
halls (n) hˈɔːlz (h oo1 l z)
halloa (n) hælˈouə (h a l ou1 @)
halloo (v) hˈəlˈuː (h @1 l uu1)
hallow (v) hˈælou (h a1 l ou)
hallway (n) hˈɔːlwˈɛɪ (h oo1 l w ei1)
halloos (v) hˈəlˈuːz (h @1 l uu1 z)
hallows (v) hˈælouz (h a1 l ou z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大厅[dà tīng, ㄉㄚˋ ㄊㄧㄥ, / ] hall; lounge, #4,688 [Add to Longdo]
幻觉[huàn jué, ㄏㄨㄢˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] hallucinations, #16,638 [Add to Longdo]
厅堂[tīng táng, ㄊㄧㄥ ㄊㄤˊ, / ] hall, #27,161 [Add to Longdo]
哈雷彗星[Hā léi huì xīng, ㄏㄚ ㄌㄟˊ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ, ] Halley’s comet, #95,290 [Add to Longdo]
迷幻药[mí huàn yào, ㄇㄧˊ ㄏㄨㄢˋ ㄧㄠˋ, / ] hallucinogen; dimethyltryptamine (DMT); psychedelic, #101,657 [Add to Longdo]
哈利伯顿[hā lì bó dùn, ㄏㄚ ㄌㄧˋ ㄅㄛˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Halliburton (US construction company), #273,678 [Add to Longdo]
点视厅[diǎn shì tīng, ㄉㄧㄢˇ ㄕˋ ㄊㄧㄥ, / ] hall where convicts are counted and verified [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Hallo!(phrase) สวัสดี, See also: Grüß Gott, Syn. Guten Tag
Schall(n) |der, nur Sing.| เสียง (เรียกในเชิงวิทยาศาสตร์) เช่น die Schallwelle คลื่นเสียง, See also: die Stimme, das Geräusch
Nachhallzeit(n) |die| ระยะเวลาที่ระดับความเข้มเสียงลดลง 60 เดซิเบล ในแต่ละความถี่
Schallgeschwindigkeit(n) |die| ความเร็วเสียง

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Hallo, guten Tag!(n, aux, verb) สบายดีไหม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flurgarderobe {f}hall stand [Add to Longdo]
Halle {f} | Hallen {pl}hall | halls [Add to Longdo]
Halleluja {n}; Loblied {n} [mus.]alleluia [Add to Longdo]
Hallenbad {n}indoor swimming pool [Add to Longdo]
Hallenkirche {f}hall church [Add to Longdo]
Hallenplan {m}hall plan [Add to Longdo]
Halloween {n}; Abend vor Allerheiligen (31. Oktober)Halloween (from Hallows Eve) [Add to Longdo]
Hallstattzeit {f} [hist.]Hallstatt era; Hallstatt age [Add to Longdo]
Halluzinieren {n}hallucination [Add to Longdo]
Halluzination {f}; Sinnestäuschung {f} | Halluzinationen {pl}hallucination | hallucinations [Add to Longdo]
Halluzinogen {n}hallucinogen [Add to Longdo]
Saal {m} | Säle {pl}hall | halls [Add to Longdo]
Spiegelsaal {m}hall of mirrors [Add to Longdo]
Standuhr {f}hall clock; grandfather clock [Am.] [Add to Longdo]
hallt nachresonates [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああでもないこうでもない[aademonaikoudemonai] (exp) humming and hawing; shilly-shallying [Add to Longdo]
いざさらば[izasaraba] (exp) (1) (arch) well then, (shall we); well then, (I'll); (2) goodbye [Add to Longdo]
お手塩;御手塩[おてしょ;おてしょう, otesho ; oteshou] (n) (fem) (obsc) (See 手塩皿) small, shallow dish [Add to Longdo]
ぱちんこ屋[ぱちんこや, pachinkoya] (n) pinball parlor; pinball hall [Add to Longdo]
ましょうか[mashouka] (exp) (1) (See ましょう) shall I?; (2) shall we? [Add to Longdo]
エシャロット;エシャレット[esharotto ; esharetto] (n) shallot (fre [Add to Longdo]
エレベーターホール[erebe-ta-ho-ru] (n) elevator landing; elevator hall [Add to Longdo]
エントランスホール[entoransuho-ru] (n) entrance hall [Add to Longdo]
オモナガフタボシイソハゼ[omonagafutaboshiisohaze] (n) Eviota partimacula (species of pygmy goby found in the Marshall Islands) [Add to Longdo]
コンサートホール[konsa-toho-ru] (n) concert hall [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
挑戦的[ちょうせんてき, chousenteki] challenging [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
幻覚[げんかく, genkaku] Halluzination, Sinnestaeuschung [Add to Longdo]
殿[どの, dono] HALLE, PALAST, HERR [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hall
   n 1: an interior passage or corridor onto which rooms open; "the
      elevators were at the end of the hall" [syn: {hallway},
      {hall}]
   2: a large entrance or reception room or area [syn: {anteroom},
     {antechamber}, {entrance hall}, {hall}, {foyer}, {lobby},
     {vestibule}]
   3: a large room for gatherings or entertainment; "lecture hall";
     "pool hall"
   4: a college or university building containing living quarters
     for students [syn: {dormitory}, {dorm}, {residence hall},
     {hall}, {student residence}]
   5: the large room of a manor or castle [syn: {manor hall},
     {hall}]
   6: English writer whose novel about a lesbian relationship was
     banned in Britain for many years (1883-1943) [syn: {Hall},
     {Radclyffe Hall}, {Marguerite Radclyffe Hall}]
   7: United States child psychologist whose theories of child
     psychology strongly influenced educational psychology
     (1844-1924) [syn: {Hall}, {G. Stanley Hall}, {Granville
     Stanley Hall}]
   8: United States chemist who developed an economical method of
     producing aluminum from bauxite (1863-1914) [syn: {Hall},
     {Charles Martin Hall}]
   9: United States explorer who led three expeditions to the
     Arctic (1821-1871) [syn: {Hall}, {Charles Francis Hall}]
   10: United States astronomer who discovered Phobos and Deimos
     (the two satellites of Mars) (1829-1907) [syn: {Hall},
     {Asaph Hall}]
   11: a large and imposing house [syn: {mansion}, {mansion house},
     {manse}, {hall}, {residence}]
   12: a large building used by a college or university for
     teaching or research; "halls of learning"
   13: a large building for meetings or entertainment

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top