ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

halfway

HH AE1 F W EY1   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -halfway-, *halfway*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
halfway(adj) ครึ่งทาง, See also: ครึ่งเดียว, ครึ่ง, Syn. in-between, midway
halfway(adv) ครึ่งทาง, See also: ครึ่งเดียว, ครึ่ง
halfway house(n) สถานที่พักฟื้นทางจิตใจ
halfway house(n) สถานที่พักระหว่างทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
halfwayadj. กึ่งทาง,กลางคัน,เกือบจะ. -meet halfway ประนีประนอม,อะลุ้มอล่วย., Syn. almost, nearly
halfway houseสถานที่พักระหว่างทาง,กึ่งทาง,สถานที่พักฟื้นทางจิตใจสำหรับผู้ติดยาเสพติด

English-Thai: Nontri Dictionary
halfway(adj, adv) ครึ่งทาง,กลางทาง,กลางคัน,กึ่งทาง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Halfway housesบ้านกึ่งวิถี [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
halfway cutการตัดตั้วกลางคันในระหว่างการแข่งขัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
halfwayDon't give up halfway.
halfwayHalfway back from school I played with a girl who was walking her dog.
halfwayHalfway through the lecture, she began to feel sick.
halfwayHalfway through the second chapter I realized I hadn't taken anything in.
halfwayHe ascended the ladder halfway.
halfwayHe turned back halfway.
halfwayHe wants to make up and you should meet him halfway.
halfwayI am halfway through this detective story.
halfwayI had to meet him halfway.
halfwayI have been typing this report since this morning, but I'm only halfway through.
halfwayI met him halfway and lent him $100.
halfwayI'm sure you'll be sorry if you give it up halfway through.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลางคัน(adv) halfway, See also: in between, in the meantime, midway, Syn. กลางทาง, Example: โฆษกหยุดพูดกลางคันในขณะที่ผู้ฟังกำลังฟังอยู่, Thai Definition: ในระหว่างเหตุการณ์, ในระหว่างที่ยังไม่เสร็จ
ครึ่งทาง(n) halfway, See also: midway, Syn. กลางทาง, Example: คุณตาเดินไปได้ถึงครึ่งทางก็เหนื่อยแล้ว เพราะสุขภาพท่านไม่ค่อยแข็งแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครึ่งทาง[khreung thāng] (n, exp) EN: halfway ; midway
กลาง[klāng] (prep) EN: midway ; in the middle (of) ; halfway ; in between ; among ; amongst ; amid  FR: dans le milieu ; au milieu ; en plein ; au coeur
กลางคัน[klāngkhan] (adj) EN: halfway ; uncompleted
ยงโย่[yongyō] (v) EN: squat ; crouch ; to get up from a squatting position ; be halfway between sitting and standing

CMU English Pronouncing Dictionary
HALFWAY HH AE1 F W EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
halfway (j) hˈaːfwˈɛɪ (h aa1 f w ei1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
半路[bàn lù, ㄅㄢˋ ㄌㄨˋ, ] halfway; midway; on the way, #18,305 [Add to Longdo]
山腰[shān yāo, ㄕㄢ ㄧㄠ, ] halfway up a mountain; lit. waist of mountain, #23,776 [Add to Longdo]
半途[bàn tú, ㄅㄢˋ ㄊㄨˊ, ] halfway; midway, #40,351 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハーフウェー;ハーフウエー[ha-fuue-; ha-fuue-] (n) halfway [Add to Longdo]
ハーフウェーハウス[ha-fuue-hausu] (n) halfway house [Add to Longdo]
ハーフウェーライン;ハーフウエーライン[ha-fuue-rain ; ha-fuue-rain] (n) halfway line [Add to Longdo]
騎虎の勢い[きこのいきおい, kikonoikioi] (exp) having no choice but to carry on; having no choice but to go on; unable to change one's course of action; a man riding a tiger cannot disembark halfway through [Add to Longdo]
更生施設[こうせいしせつ, kouseishisetsu] (n) rehabilitation facilities; halfway house [Add to Longdo]
生半;生なか;生中[なまなか, namanaka] (adj-na) (1) (See 中途半端,なまはんか) halfway-done; mediocre; uncertain; half-hearted; (adv) (2) (See なまじっか・1) half-heartedly; insufficiently [Add to Longdo]
中間地点[ちゅうかんちてん, chuukanchiten] (n) halfway point [Add to Longdo]
中途半端[ちゅうとはんぱ, chuutohanpa] (adj-na,n,adj-no) halfway; half measures; unfinished; incomplete; by halves; half-baked; half-cocked; (P) [Add to Longdo]
中腹[ちゅうふく, chuufuku] (n) mountain side; halfway up; (P) [Add to Longdo]
道半ば[みちなかば, michinakaba] (adv) midway; halfway through; in the course of [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 halfway
   adv 1: at half the distance; at the middle; "he was halfway down
       the ladder when he fell" [syn: {halfway}, {midway}]
   adj 1: equally distant from the extremes [syn: {center(a)},
       {halfway}, {middle(a)}, {midway}]
   2: at a point midway between two extremes; "at the halfway mark"
   3: including only half or a portion; "halfway measures"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top