ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

halfpenny

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -halfpenny-, *halfpenny*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
halfpenny(adj) ที่มีค่าน้อยมาก, Syn. trifling, trivial
halfpenny(n) เหรียญบรอนซ์ของอังกฤษมีค่าเท่ากับครึ่งเพนนี (เลิกใช้ในปี ค.ศ.1971)

English-Thai: Nontri Dictionary
halfpenny(n) เหรียญครึ่งเพนนี

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
halfpenny (n) hˈɛɪpniː (h ei1 p n ii)
halfpennyworth (n) hˈɛɪpnɪwɜːʳθ (h ei1 p n i w @@ th)
halfpennyworths (n) hˈɛɪpnɪwɜːʳθs (h ei1 p n i w @@ th s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  halfpenny
      n 1: an English coin worth half a penny [syn: {halfpenny},
           {ha'penny}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top