ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hairdresser

HH EH1 R D R EH2 S ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hairdresser-, *hairdresser*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hairdresser(n) ช่างทำผม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hairdressern. ช่างแต่งผมสตรี,ช่างดัดผม, Syn. beautician, hair

English-Thai: Nontri Dictionary
hairdresser(n) ช่างทำผม,ช่างแต่งผม,ช่างตัดผม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hairdresserIs there a hairdresser in the hotel?
hairdresserShe always has her hair done by a famous hairdresser.
hairdresserShe went to the hairdresser's.
hairdresserShe went to the hairdresser's to have her hair done.
hairdresserYesterday I went to the hairdresser's.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างตัดผม(n) hairdresser, See also: barber
ช่างตัดผม(n) barber, See also: hairdresser, Syn. ช่างทำผม, Example: ช่างตัดผมเอามีดทื่อๆ โกนหนวดให้ฉัน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีอาชีพการตัดผม
ช่างทำผม(n) hairdresser, See also: barber, Syn. ช่างตัดผม, Example: ช่างทำผมคนนี้มีลูกค้าประจำเยอะ, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างเสริมสวย[chang soēmsūay] (n, exp) EN: ladies' hairdresser
ช่างแต่งผม[chang taeng phom] (n) EN: hairdresser  FR: coiffeur [m]
ช่างตัดผม[chang tat phom] (n) EN: hairdresser ; barber  FR: coiffeur [m] ; coiffeuse [f] ; barbier [m] (vx) ; friseur [m] (r.)
ช่างทำผม[chang tham phom] (n) EN: hairdresser ; barber ; hairstylist  FR: coiffeur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HAIRDRESSER HH EH1 R D R EH2 S ER0
HAIRDRESSERS HH EH1 R D R EH2 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hairdresser (n) hˈɛəʳdrɛsər (h e@1 d r e s @ r)
hairdressers (n) hˈɛəʳdrɛsəz (h e@1 d r e s @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美发师[měi fà shī, ㄇㄟˇ ㄈㄚˋ ㄕ, / ] hairdresser; beautician [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
女髪結い;女髪結[おんなかみゆい, onnakamiyui] (n) female hairdresser; coiffeuse [Add to Longdo]
床山[とこやま, tokoyama] (n) (actors' or sumo wrestlers') hairdresser [Add to Longdo]
髪結い;髪結[かみゆい;かみい(髪結), kamiyui ; kamii ( kami ketsu )] (n) hairdresser; hairdressing [Add to Longdo]
理髪室[りはつしつ, rihatsushitsu] (n) barbershop; hairdresser [Add to Longdo]
理容師[りようし, riyoushi] (n) barber; hairdresser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hairdresser
      n 1: someone who cuts or beautifies hair [syn: {hairdresser},
           {hairstylist}, {stylist}, {styler}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top