ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hair-raising

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hair-raising-, *hair-raising*, hair-rais
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hair-raising(adj) น่าขนหัวลุก, Syn. bloodcurdling, thrilling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hair-raisingadj. น่ากลัว,น่าสยดสยอง,น่าขนลุก, Syn. bloodcurdling

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สยองขวัญ[sayøngkhwan] (x) EN: hair-raising

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hair-raising (j) hˈɛəʳ-rɛɪzɪŋ (h e@1 - r ei z i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おどろおどろしい[odoroodoroshii] (adj-i) (1) (arch) eerie; hair-raising; (2) exaggerated; ostentatious [Add to Longdo]
鬼哭啾々;鬼哭啾啾[きこくしゅうしゅう(uK), kikokushuushuu (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) spine-chilling (hair-raising) (like the wailing and weeping of a restless ghost) [Add to Longdo]
戦慄[せんりつ, senritsu] (n,vs) shudder; shiver; tremble with fear; horrible; terrible; hair-raising [Add to Longdo]
総毛立つ[そうけだつ, soukedatsu] (v5t,vi) to relate a hair-raising account or experience [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hair-raising
      adj 1: extremely alarming [syn: {bloodcurdling}, {hair-raising},
             {nightmarish}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top