ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hackly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hackly-, *hackly*, hack
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hackly(adj) หยาบ, Syn. jagged, rough
hack(n) การฟัน, See also: การตัด, การสับ
hack(n) การอึกอัก
hack(n) เครื่องมือที่ใช้ในการฟัน
hack(vt) จัดการ
hack(vi) เจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างผิดกฎหมาย
hack(vt) ตัด, See also: จาม, ฟัน, แผ้วถาง, สับ, เฉือน, Syn. chop, cut
hack(vt) ตัดถนน
hack(vt) เตะหน้าแข้ง, See also: เตะหน้าแข้งคู่ต่อสู้ในกีฬารักบี้
hack(vt) แตะแขนฝ่ายตรงข้ามในกีฬาบาสเกตบอล, See also: แตะแขนคู่ต่อสู้ในกีฬาบาสเกตบอล
hack(vi) ไอ, See also: ไออย่างรุนแรง
hack(vi) ขับรถรับจ้าง, See also: ขับแท็กซี่
hack(adj) ซ้ำซาก, See also: จำเจ, น่าเบื่อ
hack(n) นักเขียนที่ทำงานน่าเบื่อ
hack(n) บริวารนักการเมือง
hack(n) ม้าแก่, See also: ม้าที่ใช้งานหนัก, ม้าที่เหนื่อยอ่อน
hack(n) ม้าให้เช่า
hack(n) รถรับจ้าง, See also: แท็กซี่, Syn. cab, taxi, taxicab
hack(n) กองอิฐที่ยังไม่ได้เผา
hack(vt) วางบนหิ้ง
hack(n) หิ้งตากอาหาร
shack(n) กระท่อม, See also: เพิง, Syn. hut, shed, shanty
whack(vi) ตีอย่างแรง, See also: หวดอย่างแรง, Syn. smack, strike
whack(vt) ตีอย่างแรง, See also: หวดอย่างแรง, Syn. smack, strike, thwack
whack(n) การตีอย่างแรง, See also: การหวดอย่างแรง
whack(vi) ตัดอย่างแรงและเร็ว, See also: หั่นอย่างแรงและเร็ว
whack(vt) ตัดอย่างแรงและเร็ว, See also: หั่นอย่างแรงและเร็ว
hacker(n) ผู้ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ (ทางคอมพิวเตอร์), See also: ผู้เจาะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นคำที่ใช้ในหมู่นักเขียนโปรแกรมหมายถึงผู้แสดงหาควา
hackle(n) ขนยาวรอบคอไก่หรือนก, See also: สร้อยคอไก่
hackle(vt) หวี, See also: ทำให้เรียบ
hackle(vi) ตัดอย่างหยาบ, See also: เฉือนอย่างหยาบๆ
hackle(vt) ตัดอย่างหยาบ, See also: เฉือนอย่างหยาบๆ
whacky(adj) ประหลาด (คำสแลง), See also: แปลก, ไม่เต็มบาท, พิลึก, Syn. wacky, crazy, eccentric, mad
hack at(phrv) สับ, See also: เฉือน, ตัด, ฟัน
hack up(phrv) สับออกด้วยมีดหรือของมีคม, See also: ตัดออกด้วยมีดหรือของมีคม, ฟันออกด้วยมีดหรือของมีคม, โค่นออกด้วยมีดหรือของมีคม
hackney(n) รถม้าให้เช่า, See also: รถให้เช่า
hacksaw(n) เลื่อยตัดโลหะ
shackle(n) กุญแจมือ, See also: โซ่ตรวน, ตรวน, ห่วงกุญแจ, เครื่องพันธนาการ, สิ่งที่ใช้ผูกหรือมัด, สายโซ่, สายยู, Syn. fetter, handcuff, restraint
shackle(vt) ใส่กุญแจมือ, See also: ใส่โซ่ตรวน, กีดขวาง, Syn. fetter, chain, hobble
whacked(sl) บ้าๆ บอๆ, See also: เพี้ยน, งี่เง่า
hack off(phrv) ฟันออก, See also: ตัดออก, สับออก
hack out(phrv) ตัดด้วยขวาน, See also: โค่นด้วยขวาน, ฟันด้วยขวาน, Syn. carve out, hew out
hack out(phrv) วางแผนด้วยความยากลำบาก
shack up(phrv) อาศัยอยู่ร่วมกับ (คำไม่เป็นทางการ), See also: อยู่กับ
whack up(phrv) แบ่งปัน (มักเป็นเงิน) (คำไม่เป็นทางการ), See also: แบ่งเงิน
whacking(adj) ใหญ่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: โต, Syn. huge, large, tremendous, Ant. little, small
hack down(phrv) สับลงมาด้วยขวาน, See also: ฟันลงมาด้วยขวาน, ตัดลงมาด้วยขวาน, Syn. chop down, hew down
hack down(phrv) จู่โจม (ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามในกีฬาฟุตบอล)
hackneyed(adj) ธรรมดา, See also: เก่าแก่, Syn. trite, unimaginative, Ant. fresh, imaginative
unshackle(vt) ไม่หวั่นไหว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hackly(แฮค'ลี) adj. หยาบ, Syn. coarse
bull whackแส้หนังที่มีด้ามสั้น
bullwhack(บูล'แวค) {bullwhacked,bullwhacking,bullwhacks} n. แส้. vt. เฆี่ยนด้วยแส้
computer hackerนักเลงคอมพิวเตอร์เซียนคอมพิวเตอร์หมายถึง ผู้ที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์จนเชี่ยวชาญ บางทีเรียกว่า เซียนคอมพิวเตอร์ หรือนักเลงคอมพิวเตอร์
hack(แฮค) v. ฟัน,ตัด,สับ,คราด,ทำให้เสียหาย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ,ทำให้เสียรูปร่าง,ไอครอก ๆ ,เตะแข้ง,ไปเรื่อยเปื่อย,เที่ยวเตร่ n. การฟัน,การตัด,การสับ,การไอครอก ๆ ,นักเขียนรับจ้าง,ม้าแก่, ม้าที่ให้เช่า , แท็กซี่,หิ้งตากอาหาร, Syn. chop, cut
hack hammerค้อนแต่งหิน
hack sawn. เลื่อยตัดโลหะ
hackamoren. ห่วงผูกศีรษะม้าอย่างง่าย ๆ แบบหนึ่ง
hackamore knotเงื่อนแบบหนึ่ง
hacker(แฮค' เคอร์) n. ผู้ที่ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ, ผู้ที่สนใจเรียนรู้คอมพิวเตอร์อย่างจริงจังจนเกินไป,คำนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกที่มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น แอบขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือแอบแก้ตัวเลขในธนาคารเพื่อถอนเงินออกมาใช้เอง คำว่า hack อาจหมายถึงการแอบปรับแก้หรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ก็แก้แล้วยิ่งกลับทำให้แย่ลง
hackie(แฮค'คี) n. คนขับรถแท็กซี่
hackle(แฮค'เคิล) n. ขนยาวรอบคอไก่หรือนก,สร้อยคอไก่, See also: hackles ขนคอสัตว์, ความโกรธ. อารมณ์ร้าย, หวี, vt. ใส่สร้อยคอให้, หวี, ตัดอย่างหยาบ, เฉือนอย่างหยาบ ๆ
hackman n.คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถเช่า
hackney(แฮค'นี) n. รถม้าให้เช่า,รถให้เช่า,คนที่ถูกว่าจ้างให้ทำงานหนัก,ม้าที่ถูกใช้งานหนัก,รถแท็กซี่. adj. ให้เช่า. vt. ทำให้เป็นธรรมดา,ทำให้เก่าเนื่องจากการถูกใช้,ทำให้เป็นรถเช่า., See also: hackneyism n.
hackney coachรถม้าให้เช่า,รถม้า4 ล้อ 6 ที่นั่งและใช้ม้า 2 ตัวลาก
hackneyed(แฮค'นีดฺ) adj. ธรรมดา,สามัญ,เก่าแก่, Syn. trite, stereotyped, flat, stale
hacksawn. เลื่อยตัดโลหะ
paddy whack(แพด'ดีแวค) vt. ตี,เฆี่ยน,หวด,โกรธขึ้นฉับพลัน
ramshackle(แรมแชค'เคิล) adj. โคลงเคลง,หลวม,จวนล้ม,ตามอำเภอใจ,ตามอารมณ์
shack(แชค) n. กระท่อม,กระท่อมโกโรโกโส,เพิง. vi. shack up อยู่กันฉันท์สามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส,มีความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดกฎหมาย,พำนัก,อาศัย., Syn. hut
shackle(แชค'เคิล) n. กุญแจมือ,โซ่ตรวน,ตรวน,ห่วงกุญแจ,ห่วง,เครื่องพันธนาการ,การผูก,การมัด,สิ่งผูกมัด,สายโซ่สมอเรือ,สายยู,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง. vt. ใส่กุญแจมือ,ใส่โซ่ตรวน,กีดขวาง,ผูกมัด., See also: shackler n.
unshackle(อันแ?ค'เคิล) vt. ปลดโซ่ตรวน,ถอดโซ่ตรวน,ทำให้อิสระ,คลาย., Syn. free
whack(แวค) vt. vi. ตีเสียงดัง,หวดเสียงดัง n. การตีเสียงดัง,การหวดเสียงดัง,การทดลอง,การพยายาม,ส่วน,หุ้นส่วน -Phr. (out of whack ในสภาพที่เลว เสีย ให้การไม่ได้), See also: whacker n.
whacking(แวค'คิง) adj. ใหญ่,โต

English-Thai: Nontri Dictionary
bullwhack(n) แส้
hack(n) เครื่องสับ,การตัด,รถรับจ้าง,รถเช่า,นักเขียนรับจ้าง
hack(vt) ตัด,ฟัน,สับ,ฟาด(แข้ง)
hackney(n) รถรับจ้าง,รถม้าเช่า,รถแท๊กซี่
hackney(vt) ใช้เสมอ,ใช้กันบ่อยๆ
hackneyed(adj) ที่ใช้อยู่เสมอ
ramshackle(adj) โคลงเคลง,หลุดลุ่ย,จวนล้ม
shack(n) กระต๊อบ,กระท่อม,เพิง
shackle(n) กุญแจมือ,ตรวน,ห่วง,สายยู,โซ่
shackle(vt) ล่ามโซ่,ใส่กุญแจมือ,กีดขวาง,ผูกมัด
whack(n) เสียงก้อง,การทดลอง,หุ้นส่วน
whack(vt) ทำเสียงก้อง,ตี,หวด,เอาชนะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shackle; spring shackleห่วงยึดแหนบ, โตงเตง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spring shackle; shackleห่วงยึดแหนบ, โตงเตง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cough, hackingไอแค็ก ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
computer hacker; hackerนักเลงคอมพิวเตอร์, เซียนคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer hacker; hackerนักเลงคอมพิวเตอร์, เซียนคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hacker; computer hackerนักเลงคอมพิวเตอร์, เซียนคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hacker; computer hackerนักเลงคอมพิวเตอร์, เซียนคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hacking coughไอแค็ก ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
hackerนักเลงคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Computer hackersนักเจาะระบบคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hackathonกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนา มากจากกลุ่มนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาร่วมชุมนุมกันในการเจาะทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ว่ามีจุดอ่อนหรือควรแก้ไขอย่างไรบ้าง
Hacksaw(n) เลือยตัดโลหะ
Power Hacksaw(n)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hackI'm concerned about my wife's hacking cough.
hackI want my own house, even if it's a shack.
hackThis program is going to focus on computer hacking issues today.
hackThere should be a law against hacking into the system/computer.
hackWe hacked a path through the forest.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพิง(n) shed, See also: shack, lean-to, projecting roof, Syn. พะ, พะเพิง, Example: เรือนชั่วคราวนี้เป็นเรือนที่มีห้องเดียว สร้างเป็นเพิงต่อจากยุ้งข้าว, Count Unit: เพิง, หลัง, Thai Definition: สิ่งปลูกสร้างมีทั้งชนิดชั่วคราวขนาดเล็ก และชนิดถาวร ประกอบด้วยหลังคาปีกเดียว
ห้าง(n) hut, See also: cabin, shed, shack, Example: ชายพิการรีบเขยกขาลงจากห้าง ลุยน้ำไปขึ้นโคกสะเดาที่ควายสองตัวยืนเบียดกันอยู่, Count Unit: หลัง, Thai Definition: กระท่อมที่ทำไว้เฝ้านาเฝ้าสวน หรือที่พักเล็กๆ ชั่วคราว
เก๋ง(n) roof, See also: hood, shack, shad, Syn. หลังคา, Example: ถ้าจะไปจันทบุรีเราต้องใช้รถจี๊ปมีเก๋งหรือรถแลนด์โรเวอร์, Count Unit: หลัง, Thai Definition: เครื่องบังมีฝาและหลังคาแบนสำหรับเรือและรถ
กุญแจมือ(n) handcuffs, See also: bracelets, shackles, Example: นายตำรวจออกคำสั่งให้จ่าจับมือผู้ต้องหาไพล่หลังสวมกุญแจมือ, Count Unit: คู่, Thai Definition: ห่วงเหล็กมีกุญแจไข สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ใส่ข้อมือผู้ต้องหา
ฟัน(v) cut, See also: hack, slash, chop, sever, Example: เขาฟันกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาเกะกะทางเดิน, Thai Definition: เอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไป
โรงนา(n) farm shed, See also: farm shack, Example: โรงนายกพื้นให้สูงเหมือนเรือนไม่ได ้เพราะอยู่ในที่โล่ง ไม่สามารถต้านทานลมพายุได้, Count Unit: โรง, Thai Definition: โรงเรือนที่ชาวนาชาวไร่ปลูกไว้ในเขตไร่นา เพื่อพักอาศัยชั่วคราว หรือเพื่ออยู่เฝ้าพืชผล
อันทุ(n) chain, See also: shackle, fetter, manacles, Syn. โซ่, ตรวน, เครื่องจองจำ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สู่สม(v) cohabit, See also: shack up, Syn. สมสู่, Example: คนไทยจะไม่สู่สมกันเองระหว่างพี่น้องเพราะถือว่าผิดธรรมเนียมประเพณี, Thai Definition: อยู่กินกันเยี่ยงสามาภรรยา
ตีตรวน(v) shackle, See also: fetter, put in chains, restrict, chain, handcuff, hobble, Syn. ใส่ตรวน, จำตรวน, Ant. ถอดตรวน, Example: ผู้คุมกำลังตีตรวนนักโทษแหกคุก, Thai Definition: ใส่ตรวนจำตรวนที่ขาโดยวิธีตีย้ำหัวตะปูที่ห่วงเหล็กสวมขาเพื่อไม่ให้ถ่างออกได้
ฉะ(v) slash, See also: chop, hack, cut, hit, Syn. ฟัน, Example: ลุงก้มหน้าก้มตาฉะมะพร้าวไม่หยุดพัก เพราะยังเหลือมะพร้าวกองอยู่เป็นภูเขา, Thai Definition: ฟันลงไป
ทับ(n) cottage, See also: hut, shack, Syn. กระท่อม, กระต๊อบ, ทับแพ เรือนแถว, เรือนแพ, เพิง, Count Unit: หลัง, Thai Definition: กระท่อมหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทำอยู่ชั่วคราว
กระต๊อบ(n) hut, See also: shack, shanty, shed, hovel, cottage, Syn. กระท่อม, ตูบ, Example: คนสวนของเขาอาศัยอยู่ที่กระต๊อบท้ายสวน, Count Unit: หลัง
กระตูบ(n) hut, See also: shack, shanty, shed, hovel, Syn. กระท่อม, กระต๊อบ, ตูบ, Example: กระตูบหลังนั้นมีคนแก่อาศัยอยู่เพียงคนเดียว
กระท่อม(n) hut, See also: shed, hovel, shack, shanty, cottage, Syn. กระต๊อบ, Example: มีชายแก่อาศัยอยู่ในกระท่อมข้างคันนา, Count Unit: หลัง, Thai Definition: เรือนเล็กๆ ทำพออยู่ได้
การสับ(n) chop, See also: cut, hack, mince, hash, Syn. การตัด, การผ่า, การฟัน, Example: เคล็ดลับที่โจ๊กร้านนี้ขายดี คือการสับหมูให้ละเอียดและการหมักได้ที่, Thai Definition: การเอาของมีคมเช่นมีดหรือขวานฟันลงไปโดยแรง หรือซอยถี่ๆ เช่น การสับกระดูกหมู การสับมะละกอ, กิริยาที่เอาสิ่งที่ปลายงอนหรือปลายแหลมเจาะลงไป เช่น การเอาขอสับช้าง, การเอาสิ่งที่เป็นขอเกี่ยวเข้าไว้ เช่น การสับขอหน้าต่าง
โกโรโกโส(adj) dilapidated, See also: ramshackle, tumbledown, rickety, Syn. มอซอ, สกปรก, ซอมซ่อ, รุ่งริ่ง, Example: คุณยายอาศัยอยู่ในบ้านหลังย่อมโกโรโกโสท้ายไร่
โทรม(adj) dilapidated, See also: shabby, broken, worn-out, rickety, ruined, tumbledown, damaged, destroyed, ramshackle, Syn. ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, Example: บ้านโทรมๆ หลังนั้นเป็นบ้านของฉันเอง, Thai Definition: เสื่อมสภาพเดิม
โทรม(adj) dilapidated, See also: shabby, broken, worn-out, rickety, ruined, tumbledown, damaged, destroyed, ramshackle, Syn. ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, Example: บ้านโทรมๆ หลังนั้นเป็นบ้านของฉันเอง, Thai Definition: เสื่อมสภาพเดิม
เพิงหมาแหงน(n) shed/shack with the roof sloping backwards and without supporting poles, Example: กระท่อมที่หล่อนอยู่กับยายสร้างแบบเพิงหมาแหงน โดยไม่มีฝากั้นเหมือนกระต๊อบตามท้องนา, Count Unit: เพิง, หลัง
เครื่องพันธนาการ(n) fetters and handcuffs, See also: shackles, Syn. เครื่องจองจำ, Example: เครื่องพันธนาการจะต้องไม่ใช้เพื่อการลงโทษ ตามข้อกำหนดว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง, Count Unit: เส้น, สาย, Thai Definition: เครื่องสำหรับใส่ไว้กับร่างกายไม่ให้เป็นอิสระได้
โทรม(adj) dilapidated, See also: shabby, broken, worn-out, rickety, ruined, tumbledown, damaged, destroyed, ramshackle, Syn. ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, Example: บ้านโทรมๆ หลังนั้นเป็นบ้านของฉันเอง, Thai Definition: เสื่อมสภาพเดิม
เพิงหมาแหงน(n) shed/shack with the roof sloping backwards and without supporting poles, Example: กระท่อมที่หล่อนอยู่กับยายสร้างแบบเพิงหมาแหงน โดยไม่มีฝากั้นเหมือนกระต๊อบตามท้องนา, Count Unit: เพิง, หลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะ[cha] (v) EN: cut up ; slash ; beat ; chop ; hack ; cut ; hit
ชำรุด[chamrut] (adj) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order   FR: délabré ; détérioré ; hors d'usage
ฟัน[fan] (v) EN: cut ; hack ; slash ; chop ; sever ; hew  FR: sabrer ; couper à grands coups
ห้าง[hāng] (n) EN: hut ; cabin ; shed ; shack
อีโต้[ītō] (n) EN: chopping knife ; hacking knife  FR: couteau à découper [m] ; hachoir [m] ; tranchoir [m]
จำโซ่[jamsō] (v) EN: fetter ; chain ; shackle  FR: enchaîner
โกโรโกโรก[kōrōkōrōk] (adj) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety
โกโรโกโส[kōrōkōsō] (adj) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety ; tumbledown ; shabby ; simple and crude ; emaciated ; anemic ; wasted ; run-down  FR: délabré ; branlant ; bancal ; miteux ; décharné
กระต๊อบ[kratøp] (n) EN: hovel ; hut ; cabin ; shack ; shanty ; shed ; cottage  FR: petite hutte [f]
เลื่อยเหล็ก[leūay lek] (n) EN: hacksaw  FR: scie à métaux [f]
งานที่น่าเบื่อ[ngān thī nābeūa] (n, exp) EN: boring job ; chore ; hack work  FR: travail ennuyeux [m] ; corvée [f] (fig.)
สับ[sap] (v) EN: chop ; cut ; slit open ; break open ; mince ; hack  FR: hacher ; émincer
โทรม[sōm] (adj) EN: dilapidated ; shabby ; broken ; worn-out ; rickety ; ruined ; tumbledown ; damaged ; destroyed ; ramshackle  FR: délabré
โซ่ตรวน[sō trūan] (n, exp) EN: leg chains ; shackels  FR: chaînes [fpl]
สู่สม[sūsom] (v) EN: cohabit ; shack up  FR: vivre en concubinage ; cohabiter

CMU English Pronouncing Dictionary
HACK HH AE1 K
WHACK W AE1 K
HACKE HH AE1 K
SHACK SH AE1 K
WHACK HH W AE1 K
HACKS HH AE1 K S
HACKL HH AE1 K AH0 L
HACKER HH AE1 K ER0
WHACKS W AE1 K S
HACKEL HH AE1 K AH0 L
HACKED HH AE1 K T
WHACKO W AE1 K OW0
SHACKS SH AE1 K S
SCHACK SH AE1 K
HACKLE HH AE1 K AH0 L
CHACKO CH AE1 K OW0
WHACKS HH W AE1 K S
HACKMAN HH AE1 K M AH0 N
HACKMAN HH AE1 K M AE2 N
HACKLES HH AE1 K AH0 L Z
HACKLER HH AE1 K L ER0
HACKNEY HH AE1 K N IY0
HACKSAW HH AE1 K S AO2
SHACKLE SH AE1 K AH0 L
WHACKOS W AE1 K OW0 Z
WHACKED HH W AE1 K T
WHACKED W AE1 K T
HACKLER HH AE1 K AH0 L ER0
WHACKER HH W AE1 K ER0
HACKERS HH AE1 K ER0 Z
HACKERT HH AE1 K ER0 T
THACKER TH AE1 K ER0
HACKETT HH AE1 K IH0 T
WHACKER W AE1 K ER0
HACKING HH AE1 K IH0 NG
HACKLEY HH AE1 K L IY0
WHACKING HH W AE1 K IH0 NG
SHACKLED SH AE1 K AH0 L D
SHACKLES SH AE1 K AH0 L Z
SHACKETT SH AE1 K IH0 T
HACKBART HH AE1 K B AA2 R T
WHACKING W AE1 K IH0 NG
HACKER'S HH AE1 K ER0 Z
HACKFORD HH AE1 K F ER0 D
HACKMANN HH AE1 K M AH0 N
SOCHACKI S AH0 CH AE1 K IY0
HACKBARTH HH AE1 K B AA2 R TH
SHACKLETT SH AE1 K L IH0 T
ROTHACKER R AO1 TH AH0 K ER0
HACKBERRY HH AE1 K B EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hack (v) hˈæk (h a1 k)
hacks (v) hˈæks (h a1 k s)
shack (v) ʃˈæk (sh a1 k)
whack (v) wˈæk (w a1 k)
hacked (v) hˈækt (h a1 k t)
shacks (v) ʃˈæks (sh a1 k s)
whacks (v) wˈæks (w a1 k s)
Hackney (n) hˈækniː (h a1 k n ii)
hacking (v) hˈækɪŋ (h a1 k i ng)
hackles (n) hˈæklz (h a1 k l z)
hackney (n) hˈækniː (h a1 k n ii)
hacksaw (n) hˈæksɔː (h a1 k s oo)
shacked (v) ʃˈækt (sh a1 k t)
shackle (v) ʃˈækl (sh a1 k l)
whacked (v) wˈækt (w a1 k t)
whacker (n) wˈækər (w a1 k @ r)
hackneys (n) hˈæknɪz (h a1 k n i z)
hacksaws (n) hˈæksɔːz (h a1 k s oo z)
shacking (v) ʃˈækɪŋ (sh a1 k i ng)
shackled (v) ʃˈækld (sh a1 k l d)
shackles (v) ʃˈæklz (sh a1 k l z)
whackers (n) wˈækəz (w a1 k @ z)
whacking (v) wˈækɪŋ (w a1 k i ng)
hackneyed (j) hˈæknɪd (h a1 k n i d)
shackling (v) ʃˈæklɪŋ (sh a1 k l i ng)
whackings (n) wˈækɪŋz (w a1 k i ng z)
ramshackle (j) rˈæmʃækl (r a1 m sh a k l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pī, ㄆㄧ, ] to hack; to chop; to split open; see 噼啪|劈啪, onomat. for crack, slap, clap, clatter etc, #7,564 [Add to Longdo]
[péng, ㄆㄥˊ, ] shed; canopy; shack, #10,449 [Add to Longdo]
令人发指[lìng rén fà zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄈㄚˋ ㄓˇ, / ] to make one's hair stand up in anger (成语 saw); to raise people's hackles, #33,610 [Add to Longdo]
[kào, ㄎㄠˋ, / ] shackles; fetters; manacle, #37,408 [Add to Longdo]
锁链[suǒ liàn, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄧㄢˋ, / ] chains; shackles, #39,305 [Add to Longdo]
棚子[péng zi, ㄆㄥˊ ㄗ˙, ] shack; shed, #43,765 [Add to Longdo]
镣铐[liào kào, ㄌㄧㄠˋ ㄎㄠˋ, / ] manacles and leg-irons; shackled and chained, #61,278 [Add to Longdo]
怒发冲冠[nù fā chōng guān, ㄋㄨˋ ㄈㄚ ㄔㄨㄥ ㄍㄨㄢ, / ] hair stands up in anger and tips off one's hat (成语 saw); seething in anger; rising hackles, #68,010 [Add to Longdo]
帮闲[bāng xián, ㄅㄤ ㄒㄧㄢˊ, / ] to hang on to and serve the rich and powerful by literary hack work etc, #96,315 [Add to Longdo]
击刺[jī cì, ㄐㄧ ㄘˋ, / ] to stab; to hack, #162,154 [Add to Longdo]
[chù, ㄔㄨˋ, ] a shackled pig, #878,770 [Add to Longdo]
侵截[qīn jié, ㄑㄧㄣ ㄐㄧㄝˊ, ] to hack (computer) [Add to Longdo]
侵截者[qīn jié zhě, ㄑㄧㄣ ㄐㄧㄝˊ ㄓㄜˇ, ] (computer) hacker [Add to Longdo]
黑客[hēi kè, ㄏㄟ ㄎㄜˋ, ] hacker (computer); The Matrix (movie) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Keilhacke {f}pick axe [Add to Longdo]
Abspannisolator {m}shackle insulator [Add to Longdo]
Bruchbude {f}ramshackle hut [Add to Longdo]
Bude {f} | Buden {pl}shack | shacks [Add to Longdo]
Bügelsäge {f}; Bügelsägemaschine {f}hacksaw [Add to Longdo]
Bügelsägeblatt {n}hacksaw blade [Add to Longdo]
Buschmesser {n} | Buschmesser {pl}bushwhacker | bushwhackers [Add to Longdo]
zielstrebiger Computerhackernerd [Add to Longdo]
Droschke {f}; Pferdedroschke {f}hackney carriage; cab [Add to Longdo]
Fessel {f}fetter; shackle [Add to Longdo]
Fleischwolf {m} | durch den Fleischwolf drehen; hacken; faschieren [Ös.]mangler; mincer; meat grinder [Am.] | to mince [Add to Longdo]
Gaul {m} | Gäule {pl}nag; hack | nags [Add to Longdo]
Hackbeil {n}cleaver [Add to Longdo]
Hackbraten {m} [cook.]meat loaf [Add to Longdo]
Hackbrett {n} | Hackbretter {pl}dulcimer | dulcimers [Add to Longdo]
Hacke {f} | Hacken {pl}hoe | hoes [Add to Longdo]
Hacke {f} | Hacken {pl}mattock | mattocks [Add to Longdo]
Hacke {f}; Hieb {m}hack [Add to Longdo]
Hacker {m}hacker [Add to Longdo]
Hackfleisch {n}; Gehacktes; Faschiertes [Ös.]minced meat; mincemeat; mince [Br.]; ground meat [Am.] [Add to Longdo]
Hackmesser {n} | Hackmesser {pl}chopper; cleaver | choppers; cleavers [Add to Longdo]
Hacksilber {n}hack-silver [Add to Longdo]
Hütte {f} | Hütten {pl}shack | shacks [Add to Longdo]
Kettenschloss {n}shackle [Add to Longdo]
Lohnarbeiter {m} | Lohnarbeiter {pl}hackney | hackneys [Add to Longdo]
Metallsäge {f}hacksaw [Add to Longdo]
Mordsding {n}whacker [Add to Longdo]
Rinderhackfleisch {n}; Rinderhack {n} [cook.]minced beef [Br.]; ground beef [Am.] [Add to Longdo]
Schäkel {m}shackle [Add to Longdo]
Schlag {m} | jdn. einen Schlag versetzenwhack | to give sb. a whack [Add to Longdo]
Spitzhacke {f}pick; pickaxe [Add to Longdo]
Teil {m}; Anteil {m}whack [Add to Longdo]
Versuch {m}whack [Add to Longdo]
Winkeladvokat {m}hack lawyer [Add to Longdo]
Zerhacker {m}chopper [Add to Longdo]
abgehackt {adv}choppily [Add to Longdo]
abgehackt {adj} | abgehackter | am abgehacktestenchoppy | choppier | choppiest [Add to Longdo]
abhacken; hacken; zerkleinern | abhackend; hackend; zerkleinernd | abgehackt; gehackt; zerkleinertto chop | chopping | chopped [Add to Longdo]
abschneiden; abhackento chop [Add to Longdo]
aufhacken | aufhackend | aufgehacktto break up | breaking up | broken up [Add to Longdo]
auflauern | auflauerndto bushwhack | bushwhacking [Add to Longdo]
banal; abgedroschen {adj}hackneyed [Add to Longdo]
baufällig; verkommen; marode; klapprig; wacklig; wackelig {adj}ramshackle [Add to Longdo]
befreien | befreiend | befreitto unshackle | unshackling | unshackled [Add to Longdo]
durchackern | durchackerndto plough through; to plow through | ploughing through; plowing through [Add to Longdo]
durchprügeln; verhauento whack [Add to Longdo]
fesseln (Handfesseln) | fesselnd | gefesselt | er/sie fesselt | ich/er/sie fesselteto fetter; to shackle | fettering; shackling | fettered; shackled | he/she fetters; he/she shackles | I/he/she fettered; I/he/she shackled [Add to Longdo]
gehackt; geknackt {adj} [comp.]hacked; h4x0red [slang] [Add to Longdo]
gereizt; angriffslustighackles up [Add to Longdo]
geschackvollen; geschmackvolltasteful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
ばしっと[bashitto] (adv) (on-mim) whack; smack [Add to Longdo]
へっぽこ[heppoko] (n,adj-na) hack; untrained; quack (doctor) [Add to Longdo]
べた[beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) {comp} plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed [Add to Longdo]
べたべた[betabeta] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) sticky; (2) all over; (3) clinging (e.g. of a person); following around; (adj-na) (4) cliched; hackneyed; (P) [Add to Longdo]
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P) [Add to Longdo]
めった切り;滅多切り[めったきり, mettakiri] (n) hacking to pieces [Add to Longdo]
アンチハッキング[anchihakkingu] (n) {comp} anti-hacking [Add to Longdo]
コンピュータマニア[konpyu-tamania] (n) {comp} hacker (wasei [Add to Longdo]
システムハッキング[shisutemuhakkingu] (n) systems hacking [Add to Longdo]
シュガーシャック[shuga-shakku] (n) sugar shack [Add to Longdo]
ハクニー[hakuni-] (n) hackney [Add to Longdo]
ハッカー[hakka-] (n) {comp} hacker; (P) [Add to Longdo]
ハッカー症候群[ハッカーしょうこうぐん, hakka-shoukougun] (n) hacker syndrome [Add to Longdo]
ハッキング[hakkingu] (n) {comp} hacking [Add to Longdo]
ハック[hakku] (n) {comp} hack [Add to Longdo]
モグラ叩き[モグラたたき, mogura tataki] (n) whack-a-mole (game) [Add to Longdo]
榎;朴[えのき, enoki] (n) Japanese hackberry (Celtis sinensis var. japonica) [Add to Longdo]
仮小屋[かりごや, karigoya] (n) booth; shack; hut; shed [Add to Longdo]
刈払い機;刈り払い機[かりはらいき, kariharaiki] (n) weed whacker [Add to Longdo]
乾咳;空咳[からせき;からぜき, karaseki ; karazeki] (n) (1) dry cough; hacking cough; (2) (esp. 空咳) intentional cough (i.e. to get someone's attention) [Add to Longdo]
弓鋸;弓のこ[ゆみのこ, yuminoko] (n) hacksaw [Add to Longdo]
金鋸[かねのこぎり, kanenokogiri] (n) hacksaw [Add to Longdo]
掘っ立て小屋;掘っ建て小屋;掘建て小屋;掘立小屋(io)[ほったてごや, hottategoya] (n) (1) (See 小屋) hut; shanty; hovel; shack; (2) house built directly into the ground with no supporting stones [Add to Longdo]
言い古した言葉;言古した言葉[いいふるしたことば, iifurushitakotoba] (n) hackneyed saying [Add to Longdo]
古臭い(P);古くさい[ふるくさい, furukusai] (adj-i) stale; old fashioned; hackneyed; trite; (P) [Add to Longdo]
荒れ屋;荒屋(io)[あれや, areya] (n) (obsc) (See あばら屋・1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack [Add to Longdo]
三文文士;三文々士[さんもんぶんし, sanmonbunshi] (n) hack writer [Add to Longdo]
手枷足枷[てかせあしかせ, tekaseashikase] (n) manacles; shackles; fetters [Add to Longdo]
小屋掛け;小屋掛[こやがけ, koyagake] (n,vs) (1) pitching a tent; putting up a shack or tent (e.g. a circus tent); (n) (2) (theater, circus, etc.) tent or shack [Add to Longdo]
常套語[じょうとうご, joutougo] (n) hackneyed expression [Add to Longdo]
常套表現[じょうとうひょうげん, joutouhyougen] (n) conventional (stock) phrase; hackneyed expression; platitude; cliche [Add to Longdo]
切り進む[きりすすむ, kirisusumu] (v5m) to cleave; to saw through; to hack apart [Add to Longdo]
束縛[そくばく, sokubaku] (n,vs) restraint; shackles; restriction; confinement; binding; (P) [Add to Longdo]
足械;足枷(oK);足かせ[あしかせ, ashikase] (n) fetters; shackles; hobbles; encumbrance, hindrance or burden; trap [Add to Longdo]
駄馬[だば;だうま, daba ; dauma] (n) packhorse; workhorse; hack [Add to Longdo]
叩き切る;たたき切る[たたききる, tatakikiru] (v5r) to mangle; to hack down; to chop down [Add to Longdo]
陳腐[ちんぷ, chinpu] (adj-na,n) stale; hackneyed; cliched; (P) [Add to Longdo]
怒らせる[おこらせる(P);いからせる, okoraseru (P); ikaraseru] (v1) (1) to anger someone; to provoke; to offend someone; to make somebody's hackles rise; (2) (いからせる only) to square one's shoulders; (P) [Add to Longdo]
売文[ばいぶん, baibun] (n) hack writer [Add to Longdo]
不正アクセス[ふせいアクセス, fusei akusesu] (n) {comp} unauthorized (computer) access; hacking [Add to Longdo]
聞き古した;聞き旧した[ききふるした, kikifurushita] (adj-f) trite; hackneyed [Add to Longdo]
平凡陳腐[へいぼんちんぷ, heibonchinpu] (n,adj-na) commonplace and stale; humdrum and hackneyed [Add to Longdo]
紋切り型(P);紋切型[もんきりがた, monkirigata] (adj-na,n,adj-no) fixed formula; stereotyped phrase; hackneyed; (P) [Add to Longdo]
有り触れた(P);有りふれた;あり触れた[ありふれた, arifureta] (adj-f) (uk) unsurprising; trite; commonplace; mundane; hackneyed; garden variety (of); (P) [Add to Longdo]
[かせ, kase] (n) (1) shackles; fetters; irons; handcuffs; restraint; constraint; (2) bonds (e.g. family); ties; binding relationship; binding relationships; encumbrance [Add to Longdo]
羈束[きそく, kisoku] (n,vs) fetters; shackles; restraints [Add to Longdo]
羈絆;覊絆[きはん, kihan] (n) fetters; shackles; restraints; bond; connection [Add to Longdo]
駑馬[どば, doba] (n) (riding) hack [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンチハッキング[あんちはっきんぐ, anchihakkingu] anti-hacking [Add to Longdo]
ハッカー[はっかー, hakka-] hacker [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
木こり[きこり, kikori] Holzhacker [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top