ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hacken* umhacken (im garten) | hackend* umhackend | gehackt* umgehackt | er/sie hackt | ich/er/sie hackte | er/sie hat/hatte gehackt

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hacken* umhac [...] hatte gehackt-, *hacken* umhac [...] hatte gehackt*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
[Add to Longdo]ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

hacken ; umhacken (im ( IH1 M) Garten ( G AA1 R T AH0 N)) | hackend ; umhackend | gehackt ; umgehackt | er ( ER0)/sie ( S IY1) hackt | ich ( IH1 CH)/er ( ER0)/sie ( S IY1) hackte | er ( ER0)/sie ( S IY1) hat ( HH AE1 T)/hatte gehackt

 


  

 
im
 • ใน[Lex2]
 • เกี่ยวกับพหูพจน์[Lex2]
 • ใน (บุพบทนำหน้านามเพศชายและกลางรูป Dativ) เช่น Bist du im Zimmer? เธออยู่ในห้องหรือเปล่า [LongdoDE]
 • abbr. intramuscular [Hope]
 • /IH1 M/ [CMU]
Garten
 • /G AA1 R T AH0 N/ [CMU]
er
 • เสียงแสดงความไม่แน่ใจ: คำอุทานแสดงความลังเลใจ [Lex2]
 • ผู้มีหน้าที่: แหล่งกำเนิด, ลักษณะเฉพาะ [Lex2]
 • การกระทำหรือกระบวนการ[Lex2]
 • บ่อย[Lex2]
 • เขา หรือ สรรพนามสำหรับคำนามเพศชายในรูปประธาน [LongdoDE]
 • เขา (คำสรรพนามบุรุษที่ 3 รูปประธานเพศชาย) เช่น Er ist groß. [LongdoDE]
 • abbr. emergency room [Hope]
 • /ER0/ [CMU]
sie
 • เขาผู้หญิง หรือ เขาหลายๆ คน (ไม่จำเป็นต้องผู้หญิงอย่างเดียว) [LongdoDE]
 • หล่อน, เธอ (คำสรรพนามบุรุษที่ 3 รูปประธานเพศหญิง) เช่น Sie ist groß. [LongdoDE]
 • พวกเขา (คำสรรพนามบุรุษที่ 3 รูปประธานพหูพจน์) เช่น Sie sind groß. [LongdoDE]
 • คุณ (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปประธาน ใช้แสดงความสุภาพ เขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประโยค)เช่น Sie sind groß. [LongdoDE]
 • พวกคุณ (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปประธานพหูพจน์ ใช้แสดงความสุภาพ เขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประโยค) เช่น Sie sind groß. [LongdoDE]
 • คุณ (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปกรรมตรง Akk. ใช้แสดงความสุภาพ เขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประโยค) เช่น Wer liebt Sie? [LongdoDE]
 • หล่อน, เธอ (คำสรรพนามบุรุษที่ 3 รูปกรรมตรง Akk. เพศหญิง) เช่น Wer liebt sie? [LongdoDE]
 • พวกคุณ (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปกรรมตรง Akk. พหูพจน์ ใช้แสดงความสุภาพ เขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประโยค) เช่น Wer liebt Sie? [LongdoDE]
 • พวกเขา (คำสรรพนามบุรุษที่ 3 รูปกรรมตรง Akk. พหูพจน์) เช่น Wer liebt sie? [LongdoDE]
 • /S IY1/ [CMU]
 • /EH1 S AY1 IY1/ [CMU]
ich
 • ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า [LongdoDE]
 • ฉัน, ดิฉัน, ผม (คำสรรพนามบุรุษที่ 1รูปประธาน) เช่น Ich bin groß. [LongdoDE]
 • /IH1 CH/ [CMU]
hat
 • บทบาท: ตำแหน่ง [Lex2]
 • หมวก[Lex2]
 • (แฮท) n. หมวก,หมวกพระราชาคณะ [Hope]
 • (n) หมวก,มาลา [Nontri]
 • /HH AE1 T/ [CMU]
 • (n) /h'æt/ [OALD]
hatte
 • |กริยารูปอดีตที่เรียกว่า Präteritum ของ haben: ich/er/sie/es hatte, du hattest, wir/sie/Sie hatten, ihr/Ihr hattet| มี [LongdoDE]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
hack en, hack-en, hackney, hacking, hearken, Hagen, hacker, hacked, Haven, hackle, haven, hack, hake, Hockney, hackers, shaken, Hawking, harking, hawking, hocking, Aiken, hacks, hakes, oaken, taken, waken, Hagan, chicken, hanker, thicken, hawker, hickey, hockey, hacker's, hake's Mahican, imagine, Imogen, unhooking, Imojean, embarking, Imogene, imaging, mahogany, Mohegan, Emogene, tomahawking I'm, IMO, om, um, MI, mi, IBM, IMF, imp, ism, IN, In, in, aim, I, M, i, m, AM, Am, EM, Em, am, em, Jim, Kim, Sim, Tim, dim, him, rim, vim, IA, IE, Ia, Io, Ir, MM, Wm, ii, mm, BM, Cm, FM, Fm, GM, HM, ID, IL, IQ gar ten, gar-ten, garden, gotten, Gatun, garter, Marten, marten, Gorden, carton, hearten, gate, gating, gratin, Gardner, gardens, Gardener, gardener, gardenia, garters, carting, cartoon, girting, Arden, Caren, Galen, Gates, Gaven, Gawen, Goren, Green, Karen, Paten, eaten, gated, gates, green, oaten, Garnet, garnet, darken, Carter, Garner, Gaston, carter, gaiter, garner, gluten, garter's, gate's, garden's hack end, hack-end, hacked, hearkened, hackney, hacienda, harked, hawked, hocked, hacking, hackneys, hackneyed, hand, hijacked, hearken, hoicked, heckled, wakened, Hagen, Hockney, hiked, hoked, chickened, thickened, hanged, honked, hagged, hooked, hackney's unhand, imagined, unhardened, unhooked, impacted, mankind, unhandy, embanked, humankind, unawakened, embarked, hearkened, imaged, impend, unkind, amend, emend, awakened, tomahawked, Menkent, Samarkand Gerhardt, jacket, hacked, gasket, Hecate, Gerhard, khaki, jacked, cacti, cohabit, haircut, gadget, gawked, harked, hawked, hocked, cahoot inexact, impact, exact, inject, eject, Urquhart, Amherst, emigrant, egghead, abject, object * Sir, Sue, sir, sue, SE, Se, Si, Sile, side, sine, sire, site, size, die, IE, SSE, See, see, Sib, Sid, Sig, Sim, Ste, sic, sin, sip, sis, sit, Lie, fie, hie, lie, pie, she, tie, vie, six, Si's hack, hacked, hacks, hacker, jacket, halt, hat, ACT, act, hackle, haircut, hgt, packet, racket, Hecate, Hart, Huck, hake, hark, harked, hart, hawk, hawked, heck, hick, hock, hocked, acct, fact, haft, hast, pact, tact, Hakka, haiku, Hawks, Hicks, habit, harks, haunt, hawks, hicks, hocks, Huck's, hawk's, hick's, hock's Itch, itch, och, inch, Ch, ch, Mich, Rich, rich, ICC, ICU, Ice, ice, icy, sch * Sir, Sue, sir, sue, SE, Se, Si, Sile, side, sine, sire, site, size, die, IE, SSE, See, see, Sib, Sid, Sig, Sim, Ste, sic, sin, sip, sis, sit, Lie, fie, hie, lie, pie, she, tie, vie, six, Si's hacked, hackle, Hecate, hacker, jacket, hack, hake, harked, hate, hawked, hocked, packet, racket, hackney, Harte, acute, hacks, haste, halite, heckle, vacate * Sir, Sue, sir, sue, SE, Se, Si, Sile, side, sine, sire, site, size, die, IE, SSE, See, see, Sib, Sid, Sig, Sim, Ste, sic, sin, sip, sis, sit, Lie, fie, hie, lie, pie, she, tie, vie, six, Si's * Harte, Hattie, hatter, hate, Hatti, Hatty, hater, Hart, hart, hatted, hat, Hettie, hitter, hotter, haste, latte, matte, Haiti, Hetti, Hetty Gerhardt, jacket, hacked, gasket, Hecate, Gerhard, khaki, jacked, cacti, cohabit, haircut, gadget, gawked, harked, hawked, hocked, cahoot

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top