ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gutschreiben

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gutschreiben-, *gutschreiben*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gutschreibento credit [Add to Longdo]
jdm. einen Betrag gutschreibento credit a sum to someone [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll credit your account.Das würde ich Ihnen gutschreiben. Psycho III (1986)
Very good taste. You want 46.80, or shall I just credit it to you?Willst du die 46,80, oder soll ich sie dir gutschreiben? The Object of Beauty (1991)
You take that 25 quid, you stick it in the bank until it clears.Ihr nehmt die 25 Pfund und lässt sie auf der Bank gutschreiben. Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998)
According to my calculations, you can take 52 euros off my bill.Da wir nicht geredet haben, gehe ich davon aus, dass Sie 52 Euro für diese Sitzung gutschreiben. 3 Femmes en colère (2013)
I'll credit this to your account.Das werde ich Ihrem Konto gutschreiben. Fallen Light (2015)

Are you satisfied with the result?Discussions