ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gutless

G AH1 T L EH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gutless-, *gutless*, gutles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gutless(adj) ขี้ขลาด (คำไม่เป็นทางการ), See also: ขี้กลัว, Syn. coward, Ant. cowardless
gutless(n) ความไม่กล้าหาญ, See also: ความขี้ขลาด, ความตาขาว, Syn. cowardice, disembowelment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gutless(กัท'ลิส) adj. ไร้ความกล้าหาญ,ไร้ความอดทน., See also: gutlessness n., Syn. cowardly, weak

CMU English Pronouncing Dictionary
GUTLESS G AH1 T L EH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gutless (j) gˈʌtləs (g uh1 t l @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
惰弱;懦弱;堕弱(oK)[だじゃく, dajaku] (adj-na,n) (1) apathetic; lackadaisical; spiritless; gutless; weak-willed; unenterprising; enervated; effete; (2) physically weak; feeble; effeminate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gutless
   adj 1: lacking courage or vitality; "he was a yellow gutless
       worm"; "a spineless craven fellow" [ant: {gutsy},
       {plucky}]
   2: weak in willpower, courage or vitality [syn: {namby-pamby},
     {gutless}, {spineless}, {wishy-washy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top