ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gunboat

G AH1 N B OW2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gunboat-, *gunboat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gunboat(n) เรือปืน, Syn. dreadnought, warship, battleship

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gunboat(กันโบท) n. เรือปืน,เรือขนาดเล็กที่ติดตั้งปืน

English-Thai: Nontri Dictionary
gunboat(n) เรือปืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gunboat diplomacyการทูตแบบใช้นาวิกานุภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
GUNBOAT G AH1 N B OW2 T
GUNBOATS G AH1 N B OW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gunboat (n) gˈʌnbout (g uh1 n b ou t)
gunboats (n) gˈʌnbouts (g uh1 n b ou t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
炮舰[pào jiàn, ㄆㄠˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] gunboat; gunship, #68,487 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kanonenboot {n} | Kanonenboote {pl}gunboat | gunboats [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
砲艦[ほうかん, houkan] (n) gunboat [Add to Longdo]
砲艦外交[ほうかんがいこう, houkangaikou] (n) gunboat diplomacy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  gunboat
      n 1: a small shallow-draft boat carrying mounted guns; used by
           costal patrols

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top