ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gully

G AH1 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gully-, *gully*, gul
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gully(n) ห้วย, See also: ลำธาร, Syn. ditch, chasm, crevasse, ravine
gully(n) รางน้ำ, See also: ท่อน้ำ, Syn. gullet
gully(vt) ทำทางให้น้ำไหล, See also: ทำรางน้ำชายคา, ทำร่องน้ำ, Syn. gutter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gully(กัล'ลี) n. ห้วยลึก,หุบเขาลึก,ลำธาร,ท่อน้ำรวม,รางน้ำชายคา vt. ทำท่อน้ำรวม,ทำรางน้ำชายคา,ทำร่องน้ำ, Syn. channel

English-Thai: Nontri Dictionary
gully(n) ซอกเขา,คู,ห้วย,ทางน้ำไหล,รางน้ำ,หุบเขา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gullyร่องธาร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gully erosionการกร่อนแบบร่องธาร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gullyร่องธาร, Example: ร่องลึกบนพื้นดินที่เกิดจากการไหลกัดเซาะของ น้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Gully Erosionการกร่อนแบบร่องธาร, Example: การกร่อนซึ่งเกิดจากมีฝนตกหนัก ทำให้เกิดเป็นร่องลึกหรือ อาจเกิดจากน้ำไหล ตามแนวลาดเทที่มีความชันสูง และระยะความลาดเทยาว การไหลกัดเซาะของน้ำมีมาก จึงพัดพาดินไปได้เป็นจำนวนมาก โดยทั่วไปร่องมีความลึกระหว่าง 0.5 - 30 เมตร [สิ่งแวดล้อม]
gully erosiongully erosion, การกร่อนแบบร่องธาร [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถมคู[thom khū] (v, exp) EN: fill up a gully

CMU English Pronouncing Dictionary
GULLY G AH1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gully (n) gˈʌliː (g uh1 l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hè, ㄏㄜˋ, ] gully, #18,937 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rinne {f}; Abzugskanal {m}; Senkloch {n}; Schlammfang {m}; Gully {m} | Rinnen {pl}gully | gullies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガリー;ガリ[gari-; gari] (n) (1) gully; (2) galley [Add to Longdo]
ルンゼ[runze] (n) (See ガリー) gully (ger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  gully
      n 1: deep ditch cut by running water (especially after a
           prolonged downpour)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top