ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gullet

G AH1 L AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gullet-, *gullet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gullet(n) หลอดอาหาร, See also: คอหอย, ทางเดินอาหาร, Syn. oesophagus, throat, pharynx
gullet(n) รางน้ำ, See also: ท่อน้ำ, Syn. gully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gullet(กัล'ลิท) n. หลอดอาหาร,ลำคอ,คอหอย,สิ่งที่คล้ายหลอดอาหาร,ทางน้ำ,ธารน้ำลึก

English-Thai: Nontri Dictionary
gullet(n) คอหอย,หลอดอาหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gulletกัลเลต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
GULLET G AH1 L AH0 T
GULLETT G UW1 L IH0 T
GULLETTE G UW0 L EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gullet (n) gˈʌlɪt (g uh1 l i t)
gullets (n) gˈʌlɪts (g uh1 l i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlund {m} | Schlünde {pl}gullet | gullets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
食道[しょくどう, shokudou] (n,adj-no) esophagus; gullet; esophageal; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  gullet
      n 1: the passage between the pharynx and the stomach [syn:
           {esophagus}, {oesophagus}, {gorge}, {gullet}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top